หน้าแรก Apex สาขา Apex Medical Center (เพลินจิต)

Apex Medical Center (เพลินจิต)

Apex Medical Center (สาขาเพลินจิต)

ที่อยู่ : คลินิกเวชกรรมเอเพ็กซ์ 82 สุขุมวิท 2 (ถ.ดวงพิทักษ์) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทร : 02-2540238 , 08-50000-855

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

Promotion