CELL THERAPY

  Cell therapy เซลล์บำบัด ทำงานอย่างไร?

  แนวคิดของการทำเซลล์บำบัดก็คือ การฟื้นฟูเซลล์ ให้กลับมาแข็งแรงและมีคุณภาพดีอีกครั้ง หรือเป็นการซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาแข็งแรงนั่นเอง

  ประกอบด้วย
  – การตรวจเช็คสภาพความสมบูรณ์ของเซลล์ การทำงานของระบบอวัยวะต่างในร่างกาย เพื่อให้รู้แนวโน้มของปัญหา และหาทางป้องกันไว้ก่อน
  – การขับของเสีย หรือขับสารพิษออกจากเซลล์ในระบบต่างๆ ของร่างกาย
  – การเติมสารอาหารที่เซลล์ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซลล์ จนถึงการซ่อมเซลล์ เพิ่มเซลล์ใหม่ๆ ให้เซลล์กลับมาทำงานได้อย่างดี ตลอดจนดูแลกลไกควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อ ที่ควบคุมกลไกลการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายให้อยู่ในสภาพสมดุลย์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่วิเคราะห์ได้ลึกระดับเซลล์

  ยิ่งเรารู้เรื่องเซลล์ในร่างกายได้ลึกมากเท่าไร ก็จะทำให้เรารู้และทำนายอนาคตของสุขภาพได้มากเท่านั้น
  เพื่อการดูแลและป้องกันสุขภาพให้มีความสมบูรณ์ ห่างไกลโรค มีอายุจริงของเซลล์ที่น้อยกว่าอายุจริงตามปฏิทิน

  โปรแกรมตรวจสุขภาพจะช่วยบอกถึงอายุชีวภาพ หรือ Biological age (อายุที่แท้จริงของร่างกายเรา) โดยจะบอกถึงรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะและระบบต่างๆ ในร่างกายได้อย่างครบถ้วน รวมถึงภาวะการสะสมของอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ทราบว่ามีอวัยวะส่วนไหนของร่างกายอยู่ในภาวะที่ผิดปกติและบอกระดับความเสื่อมของร่างกาย แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อการวางแผนป้องกันการเกิดโรคและการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

  สามารถตรวจเช็คค่าหรือตัวแปรเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ได้ทั้งหมด 37 อวัยวะ รวม 9 ระบบการทำงานของร่างกาย คือ

  – ระบบหัวใจและหลอดเลือด
  – ระบบฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ
  – ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์
  – ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ
  – ระบบการหายใจ
  – ระบบการย่อยอาหาร
  – ระบบประสาทและสมอง
  – ระบบการเผาผลาญอาหาร
  – ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ และระบบทางเดินหายใจ

  Detoxification ทำความสะอาด ขับของเสียออกจากเซลล์

  การล้างพิษ Detox สามารถทำได้หลากหลายวิธีและหลายอวัยวะ เช่น การล้างพิษที่ลำไส้ ตับ, ไต, สมอง, ผิวหนัง และเลือด ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนว่ามีความเสี่ยงที่ไหนมากกว่ากัน โดยอาการที่บอกว่าร่างกายเรามีสารพิษตกค้าง ได้แก่ เหนื่อยง่าย ปวดศรีษะ ภูมิแพ้ เจ็บป่วยบ่อย ลมหายใจมีกลิ่น เป็นต้น

  เพราะเหตุนี้การปรับสมดุลให้กับอวัยวะสำคัญต่างๆ ในร่างกายด้วยการล้างพิษจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนในปัจจุบัน เพราะถ้าอยากให้สุขภาพดี ผิวพรรณสดใสจากภายใน ก็ต้องให้ร่างกายสะอาดจากระดับเซลล์ ปราศจากสารพิษตกค้าง เราจึงควรดูแลตัวเองด้วยการล้างสารพิษหรือที่เราเรียกว่า ดีท็อกซ์ นั่นเอง

  live2