APEX HAIR AND SCALP LASER

  • สระผมทำความสะอาดหนังศีรษะด้วยผลิตภัณฑ์สูตรเฉพาะของ APEX Hair Center
  • ล้างหนังศีรษะด้วยเครื่องสระผม Scalp jet wash machine เพื่อทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึก

  เพื่อไปกระตุ้นเซลล์ของรากผมให้มีการเกิดใหม่ของเส้นผม เลเซอร์ที่ใช้จะมีความยาวคลื่นระดับ 1550 นาโนเมตร การทำงานของเครื่องจะทำโดยการยิงเลเซอร์ลงไปที่บริเวณหนังศีรษะตามแนวของเส้นผมที่มีปัญหา โดยแสงเลเซอร์จะทำให้เกิดการกระตุ้นของเซลล์รากผม ทำให้รากผมเก่าที่เสื่อมสภาพมีการเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่ได้ถึง 20 % และรากผมที่เกิดขึ้นมาใหม่จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น นับเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจในการรักษาเส้นผมและหนังศีรษะที่สามารถทำควบคู่ไปกับการรักษาวิธีอื่นๆเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น การทำเลเซอร์นั้นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชียวชาญโดยเฉพาะ

  live2

  อ่านต่อประสบการณ์ “ปลูกผมเปลี่ยนชีวิต”
  ปลูกผม