งานสัมมนาสมาคม DIGITAL SMILE DESIGN BANGKOK

งานสัมมนาสมาคม DIGITAL SMILE DESIGN BANGKOK

งานสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสมาคม DIGITAL SMILE DESIGN BANGKOK จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร Digital Smile Design (DSD) จากทันตแพทย์นานาชาติ

โดยมี ทันตแพทย์ สมเกียรติ อิ่มพลี (Dr. Somkiat Aimplee) และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายท่านจากหลายประเทศในเอเชียเข้าร่วม ซึ่งได้มีการจัดขึ้นที่ห้องประชุม APEX International Cosmetic & Laser Surgery Training Center ชั้น 7 ณ ศูนย์ความงาม Apex Medical Center สาขาเพลินจิต ซึ่งมี แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ที่เป็นผู้ก่อตั้ง Apex Medical Center ให้การต้อนรับ พร้อมเชิญทันตแพทย์จากหลายประเทศที่มาเข้าร่วมอบรมให้สัมผัสนวัตกรรมใหม่ Ice Lab -110 องศาเซลเซียส เป็นนวัตกรรมการบำบัดด้วยความเย็น ถือว่าเป็นการรักษาสุขภาพแนวใหม่แห่งเดียวในเอเชีย ซึ่งทันตแพทย์ทุกท่านได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ผู้ก่อตั้ง Apex Medical Center

ทพ.สมเกียรติ อิ่มพลี ทันตแพทย์เฉพาะทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์นจากหลายประเทศที่เข้าร่วมสัมผัสนวัตกรรมใหม่ Ice Lab -110 องศาเซลเซียส