งานสัมมนาสมาคม DIGITAL SMILE DESIGN BANGKOK

งานสัมมนาสมาคม DIGITAL SMILE DESIGN BANGKOK
เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 60 ที่ผ่านมา ทางสมาคม DIGITAL SMILE DESIGN BANGKOK จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร Digital Smile Design(DSD) จากทันตแพทย์นานาชาติ

โดย Dr. Somkiat Aimplee

และ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายท่าน จากหลายประเทศในเอเชีย จัดขึ้น ที่ห้องประชุมAPEX International Cosmetic& Laser Surgery Training Center ชั้น7 ณ ศูนย์ความงาม Apex Medical Center เพลินจิต โดยมี แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ เป็นผู้ก่อตั้ง APEX MEDICAL CENTER ให้การต้อนรับ พร้อมเชิญทันตแพทย์จากหลายประเทศที่มาเข้าร่วมอบรม สัมผัสนวัตกรรมใหม่ Ice Lab -110 องศา การบำบัดด้วยความเย็น เป็นการรักษาสุขภาพแนวใหม่ แห่งเดียวในเอเชีย ซึ่งทันตแพทย์ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

แพทย์หญิง นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ เป็นผู้ก่อตั้ง APEX MEDICAL CENTER

ทพ.สมเกียรติ อิ่มพลี ทันตแพทย์เฉพาะทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์นจากหลายประเทศ ร่วมสัมผัสนวัตกรรมใหม่ Ice Lab -110 องศา