นวัตกรรมใหม่ ปลูกผม ด้วยพลาสมา..ไม่ต้องผ่าตัด หรือกินยา

img_0382.jpg
*ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล

 

ปัญหา ผมบาง ศรีษะล้าน เกิดจากการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันควร และวงจรชีวิตของเส้นผมที่สั้นลง ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ต่อมผมหยุดสร้างเส้นผม ซึ่งอาจเกิดได้จากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ภาวะความเครียด ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสารที่รุนแรงต่อหนังศรีษะ

นวัตกรรมใหม่ ปลูกผม ด้วยพลาสม่า ไม่ต้องผ่าตัด หรือกินยา!

พลาสม่าคืออะไร

พลาสม่า (Plasma ) หรือ น้ำเลือด คือส่วนประกอบของเลือดที่เป็นของเหลว มีลักษณะเป็นสีเหลืองใส มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 55 ในเลือด พลาสมาได้จากการนำเลือด (blood)ไปปั่นเหวี่ยงและเติมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดลงไป ทำให้พลาสมาสามารถแยกชั้นจากเซลล์เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และ เซลล์เม็ดเลือดแดง ไปอยู่ชั้นบนสุดได้

โดยการปลูกผมด้วยพลาสมานั้น จะนำเลือดจากผู้รับการรักษาจำนวนเล็กน้อย มาผ่าน ขบวนการทาง Biotechnology ทำให้ได้ พลาสม่าที่มีปริมาณเกล็ดเลือดสูง หรือเรียกอีกอย่างว่า PRP (platelet rich plasma)

เกล็ดเลือด หรือ platelet เหล่านี้ จะหลั่งสารที่เรียกว่า growth factors (GF) ทำหน้าที่ไปเรียกสเต็มเซลล์ ที่อยู่ในกระแสเลือด ให้วิ่งเข้ามา เพื่อซ่อมสร้างบาดแผลหรือเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นหลักการปกติของร่างกายในการซ่อมแทรมบาดแผลต่างๆ

apexhaircenter

ในกรณีของรากผมก็เช่นกัน เมื่อฉีดพลาสม่าที่มีปริมาณเกล็ดเลือดสูง หรือ PRP นี้เข้าไปในบริเวณรากผม ก็จะทำให้เกิด growth factors (GF) จำนวนมาก ในบริเวณรากผม GF เหล่านี้ จะเรียกสเต็มเซลล์ ที่อยู่ในกระแสเลือด และบริเวณรากผม ให้วิ่งเข้ามาที่บริเวณรากผม และเกิดการซ่อมสร้างเซลล์รากผม กระตุ้นให้ เซลล์รากผมที่หยุดทำงานแล้ว กลับมาสร้างเส้นผมใหม่ แม้ว่าจะได้รับคำสั่งหยุดสร้างผมจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน หรือ DHT แล้วก็ตาม ทำให้มีผมขึ้นใหม่มากขึ้น ผมดูหนาขึ้น และมีสุขภาพดี มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมที่ใหญ่ขึ้น หยุดปัญหา ผมร่วง ล้าน บาง ผมขึ้นหนาในเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องผ่าตัด หรือกินยา

 

PRP ที่ไหนๆก็ซ่อมสร้างเซลล์ได้เหมือนกัน หรือไม่

ความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนเส้นผมใหม่ ขึ้นอยู่กับขบวนการที่ทำให้เกล็ดเลือดสามารถหลั่งสาร Growth factors ออกมาได้มากน้อยแค่ไหน ยิ่งหลั่งสาร GF ได้มาก ก็กระตุ้นให้เกิดสเต็มเซลล์ได้มาก การซ่อมสร้างเซลล์รากผมก็มากไปด้วย การเพิ่มคุณภาพให้กับเกล็ดเลือดนั้น ก็มีตั้งแต่เพิ่มสารบางชนิดเพื่อทำให้เกล็ดเลือดสามารถปล่อย สาร growth factors ออกมาได้มาก หรือ อาจกระตุ้นเกล็ดเลือดด้วยพลังงานเลเซอร์ เพื่อให้เกล็ดเลือด หลั่งสาร growth factors ออกมาได้มาก ซึ่งก็จะทำให้เกิดการเรียกสเต็มเซลล์ออกมาซ่อมสร้างได้มากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเกิดและเจริญเติบโตของเส้นผม จึงอาจกล่าวได้ว่าคุณสมบัติของ PRP ที่ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแต่ละสถานพยาบาลที่ให้การรักษาด้วย

Apex Hair Center ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด ทั้งการเพิ่มสารสำคัญ และใช้เลซอร์กระตุ้น ทำให้ เกล็ดเลือดสามารถหลั่งสาร growth factors จำนวนมาก ทำให้เกิดสเต็มเซลล์จำนวนมากในการสร้างเส้นผมใหม่

img_0298.jpg
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

 

*อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษา อาจแตกต่างกันชึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และสภาพของเซลล์รากผม ว่าหยุดการทำงานมานานเท่าไหร่ หากเซลล์รากผมตายสนิท หยุดสร้างเส้นผมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็อาจต้องพิจารณาวิธีรักษาด้วยการปลูกผมแทน

สอบถามเพิ่มเติม : Call center 080-5000123


apexhaircenter

รับสิทธิ์ ฟรี!

ตรวจวิเคราะห์เส้นผม และหนังศีรษะ เพื่อการรักษาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านอย่างตรงจุด

 อ่านต่อประสบการณ์ “ปลูกผมเปลี่ยนชีวิต”
ปลูกผม