นวัตกรรมใหม่ ปลูกผมด้วยพลาสมา ไม่ต้องผ่าตัดหรือกินยา

img_0382.jpg
ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล

ปัญหาผมบาง ศรีษะล้าน ที่เกิดจากการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันควรและวงจรชีวิตของเส้นผมที่สั้นลง ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ต่อมผมหยุดสร้างเส้นผม ซึ่งอาจเกิดได้จากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ภาวะความเครียด ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์หรือสารที่รุนแรงต่อหนังศรีษะ

นวัตกรรมใหม่ปลูกผมด้วยพลาสมา ไม่ต้องผ่าตัดหรือกินยา

พลาสมาคืออะไร?

พลาสมา (Plasma) หรือ น้ำเลือด คือส่วนประกอบของเลือดที่เป็นของเหลว มีลักษณะเป็นสีเหลืองใส มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 55 ในเลือด พลาสมาได้จากการนำเลือด (blood) ไปปั่นเหวี่ยงและเติมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดลงไป ทำให้พลาสมาสามารถแยกชั้นจากเซลล์เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด แลเซลล์เม็ดเลือดแดงปอยู่ชั้นบนสุดได้

การปลูกผมด้วยพลาสมา จะนำเลือดจากผู้รับการรักษาจำนวนเล็กน้อยมาผ่านขบวนการทาง Biotechnology ทำให้ได้พลาสมาที่มีปริมาณเกล็ดเลือดสูง หรือเรียกอีกอย่างว่า PRP (platelet rich plasma)

เกล็ดเลือด หรือ platelet เหล่านี้จะหลั่งสารที่เรียกว่า growth factors (GF) ทำหน้าที่ไปเรียกสเต็มเซลล์ที่อยู่ในกระแสเลือดให้วิ่งเข้ามา เพื่อซ่อมสร้างบาดแผลหรือเซลล์ที่เสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นหลักการปกติของร่างกายในการซ่อมแซมบาดแผลต่างๆ

apexhaircenter

ในกรณีของรากผมก็เช่นกัน เมื่อฉีดพลาสมาที่มีปริมาณเกล็ดเลือดสูง หรือ PRP นี้เข้าไปในบริเวณรากผม ก็จะทำให้เกิด growth factors (GF) จำนวนมากในบริเวณรากผม GF เหล่านี้จะทำการเรียกสเต็มเซลล์ที่อยู่ในกระแสเลือด และบริเวณรากผมให้วิ่งเข้ามาที่บริเวณรากผม ทำให้เกิดการซ่อมสร้างเซลล์รากผม กระตุ้นให้เซลล์รากผมที่หยุดทำงานแล้วกลับมาสร้างเส้นผมใหม่ แม้ว่าจะได้รับคำสั่งหยุดสร้างผมจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน หรือ DHT แล้วก็ตาม ทำให้มีผมขึ้นใหม่มากขึ้น ผมดูหนาและมีสุขภาพดี มีเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมที่ใหญ่ขึ้น หยุดปัญหาผมร่วง หัวล้านหรือผมบาง ช่วยให้ผมหนาขึ้นในเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือกินยา

 

PRP ที่ไหนๆ ก็ซ่อมสร้างเซลล์ได้เหมือนกันหรือไม่?

ความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนเส้นผมใหม่จะขึ้นอยู่กับขบวนการที่ทำให้เกล็ดเลือดสามารถหลั่งสาร Growth factors ยิ่งหลั่งสารออกมาได้มาก ก็จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดสเต็มเซลล์ได้มากขึ้น การซ่อมสร้างเซลล์รากผมก็มากไปด้วย การเพิ่มคุณภาพให้กับเกล็ดเลือดนั้นก็มีตั้งแต่การเพิ่มสารบางชนิดเพื่อทำให้เกล็ดเลือดสามารถปล่อยสาร growth factors ออกมาได้มาก หรืออาจกระตุ้นเกล็ดเลือดด้วยพลังงานเลเซอร์ เพื่อให้เกล็ดเลือดหลั่งสาร growth factors ออกมาได้มาก ซึ่งก็จะทำให้เกิดการเรียกสเต็มเซลล์ออกมาซ่อมสร้างได้มากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเกิดและเจริญเติบโตของเส้นผม จึงอาจกล่าวได้ว่าคุณสมบัติของ PRP ที่ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแต่ละสถานพยาบาลที่ให้การรักษาด้วย

Apex Hair Center ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด ทั้งการเพิ่มสารสำคัญ และใช้เลซอร์กระตุ้น ทำให้เกล็ดเลือดสามารถหลั่งสาร growth factors จำนวนมาก ทำให้เกิดสเต็มเซลล์จำนวนมากในการสร้างเส้นผมใหม่

img_0298.jpg
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

*อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษานั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และสภาพของเซลล์รากผม ว่าหยุดการทำงานมานานเท่าไหร่ หากเซลล์รากผมตายสนิท หยุดสร้างเส้นผมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็อาจต้องพิจารณาวิธีรักษาด้วยการปลูกผมแทน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Call Center 080-5000123


apexhaircenter

รับสิทธิ์ฟรี!

ตรวจวิเคราะห์เส้นผมและหนังศีรษะ เพื่อการรักษาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านอย่างตรงจุด

 อ่านต่อประสบการณ์ “ปลูกผมเปลี่ยนชีวิต”
ปลูกผม