การปลูกรากฟันเทียม

          รากฟันเทียม คือ การรักษาทางทันตกรรมเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปจากการถอนฟัน หรือจากอุบัติเหตุ รากฟันเทียมสามารถทดแทนฟันได้ตั้งแต่ 1 ซี่ หลายซี่ หรือทั้งปากได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากใส่ฟันปลอมถอดได้ หรือฟันสะพานฟัน รากฟันเทียมผลิตจากวัสดุไทเทเนียมที่มีความสามารถเข้ากับเนื้อเยื่อร่างกายมนุษย์ได้ดี รากเทียมจะฝังลงบนกระดูกขากรรไกร และรอให้กระดูกยืดตัวเข้ากับรากเทียมอย่างดีแล้ว สามารถทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอม ยึดติดกับตัวรากฟันเทียม เพื่อให้ได้ฟันใหม่ที่สวยงาม และสามารถบดเคี้ยวอาหารได้เหมือนฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียม

ประเภทของรากฟันเทียม

รากฟัน

รากฟันเทียมเป็นนวัตกรรมทดแทนฟันที่หายไป สามารถรักษาได้หลากหลายรูปแบบ โดยทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมจะเป็นผู้วางแผนการรักษาอย่างละเอียด ซึ่งจะดูจากภาพถ่าย x-ray และภาพถ่าย x-ray แบบละเอียด หรือที่เรียกว่า CT Scan เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ การฝังรากฟันเทียมสามารถฝังได้ 3 แบบคือ

1.การฝังรากฟันเทียมแบบทันที (One Day Implant)

เป็นการฝังรากฟันเทียมทันทีหลังจากการถอนฟัน ซึ่งการฝังรากฟันเทียมลักษณะนี้ช่วยลดระยะเวลาการรักษาและคนไข้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบ แต่อาจจะไม่สามารถทำได้ทุกตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับขนาดของฟันแต่ละซี่ หลังจากฝังรากเทียมเสร็จจะใช้เวลารอประมาณ 2-4 เดือนเพื่อให้กระดูกสร้างตัวยึดติดกับฟันปลอม แล้วจึงทำครอบฟันบนรากฟันเทียมได้

2.การฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไป (Conventional Implant)

เป็นการฝังรากฟันเทียมทดแทนฟันที่ถูกถอนไประยะเวลาหนึ่งแล้ว ทันตแพทย์จะฝังรากฟันเทียมไว้ประมาณ 2-4 เดือน เพื่อให้กระดูกยึดติดกับตัวรากฟันเทียม หลังจากนั้นจึงจะทำครอบฟันบนรากฟันเทียม การฝังรากฟันเทียมแบบทั่วจะใช้เวลาตั้งแต่เริ่มรักษา จนได้ฟันที่สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ ประมาณ 3-4 เดือน

3.การฝังรากฟันเทียม พร้อมทำครอบฟันทันที (Immediate Loaded Implants)

เป็นการฝังรากฟันเทียมทดแทนฟันที่หายไประยะหนึ่งแล้ว คล้ายๆกับการฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไป แต่จะทำครอบฟันหลังจากฝังรากฟันเทียมทันทีโดยไม่ต้องรอให้กระดูกยึดตัวกับรากฟันเทียมก่อน การรักษาลักษณะนี้จะทำให้ในกรณีที่กระดูกมีความหนาแน่นและมีปริมาณที่เพียงพอในการรองรับรากฟันเทียมได้

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียม

1.รากฟันเทียมเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปให้กลับมาใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ

2.รากฟันเทียมสามารถทำได้ทั้งฟันด้านหน้าและฟันด้านใน

3.รากฟันเทียมไม่หลุดง่ายเหมือนฟันปลอมแบบถอดได้

4.รากฟันเทียมมีอายุการใช้งานยืนยาวกว่าฟันปลอมชนิดอื่น

5.การทำรากฟันเทียม ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียเนื้อฟันของซี่ข้างเคียง

6.การทำรากฟันเทียมเป็นการรักษาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวด แผลมีขนาดเล็ก ใช้ระยะเวลาในการรักษา 30-60 นาที ต่อซี่

7.รากฟันเทียมช่วยให้ยิ้มอย่างอย่างมั่นใจ เพราะครอบบนรากฟันเทียมจะคล้ายกับฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียมประกอบด้วย
รากฟันเทียม

รากฟันเทียมมีส่วนประกอบทั้งหมด 3 ส่วน ทันตแพทย์จะนำมาประกอบกันเพื่อสร้างฟันใหม่ที่แข็งแรงและสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดี เหมือนฟันธรรมชาติ

1.ส่วนรากฟันเทียม เป็นส่วนที่ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ

2.ส่วนครอบฟัน เป็นส่วนที่ต่อมาจากรากฟันเทียมที่ฝังในกระกรดูกขากรรไกร ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหาร และเพิ่มความสวยงามในรอยยิ้ม

3.ส่วนตัวต่อระหว่างรากฟันเทียมกับตัวครอบฟัน ทำหน้าที่เชื่อมยึดครอบฟันให้ติดกับรากฟันเทียม

การฝังรากฟันเทียมมีกี่แบบ

-การฝังรากฟันเทียมแบบ 1 ซี่

รากฟันเทียม

-การฝังรากฟันเทียมร่วมกับสะพานฟัน

รากฟันเทียม

-การฝังรากฟันเทียมร่วมกับการทำฟันปลอม

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

1.ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อวางแผนการรักษา ทันตแพทย์จะถ่าย x-ray และ CT Scan เพื่อดูความแข็งแรงของกระดูกขากรรไกรในการรองรับรากฟันเทียม

2.ฝังรากฟันเทียม ใช้เวลาในการทำการรักษาประมาณ 30 นาที – 1 ชั่วโมง(คนไข้จะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าการถอนฟัน) หลังจากฝังรากฟันเสร็จจะต้องใช้เวลาในการรอให้กระดูกยึดติดกับตัวรากฟันเทียม 2-4 เดือนจึงสามารถทำครอบบนรากฟันเทียม

3.ครอบฟันบนรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะพิมพ์ปากเพื่อส่งให้ห้องแลปทันตกรรมผลิตครอบฟันที่เหมือนฟันธรรมชาติและฟันซี่ข้างเคียง เพื่อให้คนไข้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นฟันบนรากฟันเทียม

ใครที่ควรทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียมเหมาะสำหรับผู้ที่ถูกถอนฟันไป หรือ ฟันหลุดไป ทำให้ไม่มีฟันบดเคี้ยวอาหาร ฟันหลอยิ้มไม่มั่นใจ และเมื่อมีช่องว่างระหว่างฟันส่งผลทำให้ฟันซี่ข้างเคียงล้มได้ การทำรากฟันเทียมเป็นการทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไปแบบยึดติดแน่นถาวร จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการใส่ฟันปลอมแบบติดแน่นที่เหมือนฟันธรรมชาติ ไม่ต้องคอยกังวลฟันปลอมจะหลุดเวลาหัวเราะ ยิ้ม หรือพูดคุยกับเพื่อนๆ เหมือนการใส่ฟันปลอมแบบเดิมๆ รากฟันเทียมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับการทดแทนฟันที่หายไป เพิ่มความมั่นใจและสร้างรอยยิ้มให้กลับมาสดใสเหมือนเดิม

รากฟันเทียม ฟันหน้าทำได้หรือไม่

ฟันหน้าหลุดหรือถูกถอนไป เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะจะทำให้ความมั่นใจของเราลดลงทันที ไม่กล้าพบเจอใคร เพราะอายฟันหลอ การทำรากฟันเทียมฟันหน้าสามารถทำได้เหมือนฟันซี่อื่นๆ ขั้นตอนการทำการรักษาเหมือนกันแต่การทำฟันหน้าทันตแพทย์จะมีตัวครอบฟันชั่วคราวใส่ให้ตลอดระยะเวลาที่รอฟันปลอม จึงไม่ต้องกังวลเรื่องฟันหลอ รากฟันเทียมเป็นฟันปลอมชนิดติดแน่นที่สามารถใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ

รากฟันเทียมราคา

รากฟันเทียมเป็นวัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ การกำหนดราคารากฟันเทียมขึ้นอยู่กับว่ารากฟันเทียมนั้นๆนำเข้าจากประเทศอะไร ซึ่งจะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน และทันตแพทย์ที่จบเฉพาะทางรากฟันเทียม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญยังมีจำนวนไม่มากนัก จึงทำให้รากฟันเทียมมีราคาที่สูง แต่ทั้งนี้การเลือกทำรากฟันเทียมควรเลือกที่องค์ประกอบหลายๆอย่าง ไม่ควรเลือกที่ราคาถูกอย่างเดียว เพราะเจอรากฟันเทียมที่ไม่ได้คุณภาพอาจจะทำให้มีปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างอื่นตามมาได้

รากฟันเทียมที่ไหนดี 

รากฟันเทียมรากฟันเทียมรากฟันเทียมรากฟันเทียม

รากฟันเทียมที่ APEX Dental Center เราใช้รากฟันเทียมที่ได้มาตรฐานสากล เช่น Straumann , Nobel Biocare , Astra Tech เป็นต้น รากฟันเทียมในปัจจุบันมีการผลิตออกมาอย่างแพร่หลาย มีหลายรูปแบบและหลายยี่ห้อให้ทันตแพทย์ได้เลือกใช้ ซึ่งรากฟันเทียมแต่ละยี่ห้อจะมีคุณลักษณะและคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป ทันตแพทย์จะเลือกรากฟันเทียมให้เหมาะกับลักษณะกระดูกของคนไข้แต่ละราย แต่หากใช้รากฟันเทียมที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจจะทำให้เกิดผลเสียในอนาคตได้

ที่ศูนย์ทันตกรรม APEX Dental Center ฝังรากฟันเทียมโดยอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง โดยจะตรวจประเมินภาพรวมของสุขภาพช่องปากและบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียม ตรวจปริมาณและคุณภาพของกระดูก รวมไปถึงเนื้อเยื่อ และเส้นประสาท เพื่อให้วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น APEX Dental Center ที่สาขาเพลินจิต เราได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลคือมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักการและดูแลให้บริการอย่างมืออาชีพ

ปรึกษารากฟันเทียมที่ APEX Dental Center

สาขาเพลินจิต โทร. 062-6623000

สาขาทองหล่อ โทร. 081-9409974

สาขาภูเก็ต โทร. 099-2877451

Inbox : m.me/apexdentalcenter
[email protected] : http://line.me/ti/p/%40apexdentalcenter