รากฟันเทียม แบบ One Day Implant คืออะไร

รากฟันเทียม

รากฟันแบบ One Day Implant

รากฟันแบบ One Day Implant คือ การฝังรากฟันเทียมพร้อมทำครอบฟันบนรากฟันเทียมภายในวันเดียว ซึ่งการรักษารากฟันเทียมภายใน 1 วัน สามารถทำได้ในคนไข้ที่มีมวลกระดูกหนาแน่นเพียงพอ โดยทันตแพทย์จะพิจารณาจากภาพ x-ray และ CT Scan ทั้งนี้ปริมาณและคุณภาพของกระดูกเป็นปัจจัยสำคัญของการรักษา ในบางรายที่ไม่สามารถทำรากฟันเทียมได้เนื่องจากกระดูกไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

  • คนไข้ที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ดี มีโอกาสทำให้แผลที่เกิดจากการฝังรากฟันเทียมมีการติดเชื้อ ทำให้กระดูกไม่สามารถเข้ามายึดติดกับรากฟันเทียมได้
  • คนไข้มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ โรคภูมิคุ้มกันตนเองบกพร่อง และโรคกระดูกพรุน เป็นต้น
  • พฤติกรรมเสี่ยงบางอย่าง ที่ทำให้กระดูกไม่สามารถยึดติดกับรากฟันเทียมได้ เช่น การสูบบุหรี่และการนอนกัดฟัน

รากฟันเทียมแบบ One Day Implant กับ รากฟันเทียมแบบทั่วไป ต่างกันอย่างไร?

ฟันเทียม

ความแตกต่างระหว่าง รากฟันเทียมแบบ One Day Implant กับ รากฟันเทียมแบบทั่วไป จะแตกต่างกันที่ขั้นตอนในการรักษาคือในการฝังรากฟันเทียมแบบปกติทั่วไป จะมีการฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกรก่อน หลังจากนั้นจะต้องรอกระดูกเข้ามายึดติดกับรากฟันเทียมก่อน ซึ่งในกระบวนการนี้จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3-4 เดือนจึงจะสามารถต่อฟันด้านบนของรากฟันเทียมได้

แต่ในขณะที่ One Day Implant สามารถฝังรากฟันเทียมพร้อมกับการต่อครอบฟันภายในวันเดียวกันได้เลย ไม่ต้องเสียเวลารอการยึดติด สามารถฝังรากฟันเทียมแบบ One Day Implant ทดแทนฟันได้ทุกตำแหน่ง

ข้อดีของการทำรากฟันเทียมแบบ One Day Implant

ข้อดีรากฟันเทียม

1.ไม่ต้องเดินทางมาพบทันตแพทย์บ่อยๆ โดยปกติการฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไปตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ คนไข้จะต้องมาพบทันตแพทย์ประมาณ 4-5 ครั้ง ในขณะที่รากฟันเทียมแบบ One Day Implant คนไข้สามารถได้รากเทียมและครอบฟันภายในวันเดียว

2.คนไข้มีฟันในการใช้งานได้เร็วขึ้นประมาณ 3-4 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันหน้าหรือฟันซี่ที่ยิ้มเห็นชัดเจน จำเป็นต้องถอน การฝังรากฟันเทียมแบบ One Day Implant ช่วยให้คนไข้ไม่ต้องอายฟันหลอ

3.เหงือกบริเวณรากฟันเทียมจะแนบสนิทดีมากกว่าการฝังรากฟันเทียมด้วยวิธีแบบทั่วไป

ด้วยเทคโนยีทันตกรรมที่ก้าวหน้าและทันสมัยทำให้การฝัง รากฟันเทียมแบบ One Day Implant มีความเป็นไปได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้การรักษาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในช่องปากและภายนอกช่องปากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นด้วยหากคนไข้มีความสนใจในการรักษารากฟันเทียมแบบ One Day Implant ก็สามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางได้ที่ APEX Dental Center คลินิกทันตกรรมที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ปลอดภัย และทำการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

บทความที่ท่านอาจจะสนใจ

ทำไมต้องครอบฟัน

สาเหตุที่ต้อง “รักษารากฟัน”

การปลูกรากฟันเทียม

วีเนียร์ เคลือบฟัน แปะฟันขาว เปลี่ยนรอยยิ้มได้อย่างไร 

ปรึกษาการฝัง รากฟันเทียม ได้ที่ APEX Dental Center

สาขาเพลินจิต โทร. 062-6623000

สาขาภูเก็ต โทร. 099-2877451