จัดฟัน ภูเก็ต โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ม.มหิดล ที่ APEX Dental Center

จัดฟัน
จัดฟัน คือ การแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฟันยื่นและฟันที่ขบกันไม่พอดีจะทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรเนื่องมาจากฟันผุและโรคเหงือก นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการกดทับต่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยวซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการปวดศรีษะ อาการปวดที่ข้อต่อขากรรไกร คอ ไหล่ และหลังได้ ฟันที่ยื่นหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็ยังทำลายบุคลิกภาพอีกด้วย ที่ APEX Dental Center สาขาภูเก็ต จัดฟันด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ฟันเรียงตัวสวยอย่างปลอดภัย

ประโยชน์ของทันตกรรมจัดฟันนั้นรวมถึงสุขภาพปากที่แข็งแรงขึ้น ลักษณะบุคลิกภาพที่น่าพึงใจกว่าเดิม และฟันที่สามารถจะคงทนไปตลอดชีวิต ทำให้คุณมีรอยยิ้มที่สวยงาม ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ และเปิดโอกาสใหม่ให้กับชีวิตได้มากขึ้น

ทันตแพทย์เฉพาะทาง จัดฟัน ที่สาขาภูเก็ตคือใคร?

เชี่ยวชาญในสาขานี้เรียกว่า ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ซึ่งจะใช้เวลา 2 ปี หรือมากกว่านั้นในการศึกษาในโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากเวลา 6 ปีในมหาวิทยาลัย ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันภูเก็ต จบการศึกษาด้านจัดฟันจากมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถปรับการเรียงตัวของฟันให้สวยงามรับกับใบหน้าของแต่ละบุคคล

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราต้องการทันตกรรมจัดฟัน

มีเพียงทันตแพทย์หรือทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเท่านั้นที่จะสามารถบอกได้ว่าคุณควรจะจัดฟันหรือไม่ จากการวินิจฉัยด้วยประวัติการรักษาทางการแพทย์เช่นการเอกซเรย์ การสแกนฟัน และการตรวจลักษณะฟันภายในช่องปาก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสบฟัน และการจัดเรียงตัวใหม่ให้สวยงามรับกับใบหน้า พร้อมกับการบดเคี้ยวอาหารที่ดีอีกด้วย

คุณอาจต้องรับการจัดฟันถ้าคุณมีปัญหาต่อไปนี้:

  • ฟันบนยื่น— ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก ไม่สามารถเลื่อนสบกับฟันล่างได้
  • ฟันล่างยื่น—ฟันล่างยื่นออกมาข้างหน้ามากกว่าฟันบน หรือไม่สามารถสบฟันบนได้
  • ฟันกัดคร่อม— ฟันบนไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง มีลักษณะขบแบบไขว้
  • ฟันสบเปิด— เมื่อขบฟันและแล้วมีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
  • ฟันกัดเบี้ยว— จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง
  • ฟันห่าง— มีช่องว่างระหว่างฟันอันเกิดจากฟันหลุดหรือฟันที่ขึ้นไม่เต็ม หรือขนาดของฟันที่ไม่สมดุลกัน
  • ฟันซ้อน— ฟันที่ขึ้นมามากเกินไปจนเกทับกัน หรือในบางรายฟันมีขนาดใหญ่ทำให้ขึ้นเบียดกันจึงทำให้เกิดการซ้อนเก

การจัดฟันที่ภูเก็ต มีกี่แบบ อะไรบ้าง

การรักษาด้วยทันตกรรมจัดฟันมีหลายวิธีที่จะช่วยในการจัดฟัน จัดระเบียบกล้ามเนื้อและขากรรไกร โดยมีทั้งที่เป็นแบบติดถาวรและแบบถอดออกได้ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จะทำการดัดฟันและขากรรไกรแบบนุ่มนวล เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง สวยงาม และเป็นระเบียบมากขึ้น

เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น

  • เหล็กดัดฟัน— เป็นวิธีการที่พบมากที่สุด ประกอบด้วยยาง ลวด หรือเหล็ก โดยยางจะติดรอบฟันโดยใช้เป็นตัวยึดของอุปกรณ์ ส่วนเหล็กจะถูกเชื่อมติดกับด้านหน้าของฟัน เส้นลวดจะถูกร้อยผ่านแต่ละเหล็กและยึดติดกับยาง การดึงลวดให้ตึงขึ้นจะเป็นการเพิ่มแรงดึงที่ตัวฟัน และค่อย ๆ เคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม เหล็กดัดฟันจะมีการปรับทุก ๆ เดือนเพื่อให้เกิดผลที่ต้องการ ซึ่งเวลาที่ใช้ในการจัดฟันอาจเริ่มตั้งแต่ 2-3 เดือน จนถึง 2-3 ปี ปัจจุบันนี้ เหล็กจัดฟันมีขนาดเล็กลง เบาลง และดูไม่เป็นโลหะเหมือนในอดีต นอกจากนี้ยังมีสีสันสดใสสำหรับเด็ก และแบบใสที่ผู้ใหญ่นิยมใช้อีกด้วย

เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ invisalign