10 คำถามยอดฮิตของการจัดฟัน invisalign

จัดฟันใส

ผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดฟันใส มักเกิดคำถามขึ้นมากมายเกี่ยวกับการจัดฟันใส เราได้รวบรวมทุกคำถาม และ คำตอบของคำถามที่นิยมถามกันมากจนเป็นคำถามยอดฮิตของการจัดฟันแบบใส เพื่อให้คุณได้นำข้อมูลการจัดฟันใสไปใช้ในการตัดสินใจเลือกก่อนตัดสินใจจัดฟัน

สารบัญ

Invisalign จัดฟันใส คือ อะไร?

Invisalign คือ การจัดฟันใส แบบถอดได้จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคนไข้สามารถทราบผลการรักษาล่วงหน้าด้วยระบบ แผนการรักษา แบบ 3 มิติ เทคโนโลยี 3-D Computerized Digital Imaging ชั้นสูง โดยจะส่งข้อมูลหลังจากทันตแพทย์ออกแบบการเข้าที่ของฟันส่งตรงไปยังห้องปฎิบัติการที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นอุปกรณ์สำหรับปรับรูปแบบฟันจะถูกผลิตขึ้นมาตามแบบของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ

ระบบการจัดฟันใส

 • เป็นวิธีที่ทันสมัย เพื่อการจัดฟันเรียงสวยงามโดยใช้ชุดเครื่องมือแบบใสแทบมองไม่เห็น
 • สามารถแก้ไขปัญหาการสบฟันผิดปกติหลายประเภทให้สำเร็จเกิดผลลัพธ์ที่คุณไว้วางใจ
 • ทันตแพทย์สามารถทำการรักษาการสบฟันผิดปกติได้ตั้งแต่ฟันเกหรือฟันห่างเล็กน้อยไปจนถึงกรณีที่มีปัญหาการสบฟันมาก เช่น ฟันซ้อนเกรุนแรง ฟันยื่น ฟันสบลึกหรือขากรรไกรล่างยื่น
 • ในกรณีฟันซ้อนเกมาก ทันตแพทย์จะเลือกแผนการรักษาที่จำเป็นจะต้องมีการถอนฟัน ร่วมด้วย ก่อนการจัดฟัน
 • ปัจจุบันคนไข้มากกว่าสามล้านคนทั่วโลก ทำการรักษาด้วยอินวิสไลน์

จัดฟันใส ต่างจาก จัดฟันเหล็กอย่างไร?

จัดฟันใส

จัดฟันใสมีความแตกต่างจากจัดฟันแบบเหล็กตรงเครื่องมือจัดฟัน จัดฟันเหล็กเป็นเครื่องมือจัดฟันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวัยรุ่น เนื่องจากการจัดฟันเหล็กราคาไม่แพง ติดเหล็กแล้วอินเทรน เป็นแฟชั่นวัยน่ารักสดใส ส่วนการจัดฟันใสเป็นการจัดฟันที่ไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟัน เครื่องมือจัดฟันใส มองไม่เห็น สามารถถอดเข้าออกได้ สะดวกในการรักษาประทานอาหารและทำความสะอาด รวมถึงการทำงานในสายอาชีพที่เน้นความสวยงามและความน่าเชื่อถือ ก็สามารถเลือกจัดฟันแบบใสได้ แต่การจัดฟันแบบใสราคาจะสูงกว่าการจัดเหล็กเนื่องจากเครื่องมือจัดฟันใสจะต้องผลิตเครื่องมือจัดฟันตามลักษณะฟันของแต่ละคน และต้องส่งผลิตที่ศูนย์จัดฟันใส Invisalign ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้มีราคาสูง

จัดฟันใส Invisalign มีกี่ประเภท?

 • แบบ i7 ผู้ที่มีฟันซ้อนเกหรือฟันห่างเพียง1-2 ซี่ หรือผู้ที่เคยจัดฟันมาแล้ว และไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์ ฟันจึงกลับมาเก หรือ ห่างเล็กน้อย สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยใช้เครื่องมือจัดฟันไม่เกิน 7 คู่ ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 2-3 เดือน
  **สามารถเลือกจัดเฉพาะฟันบนหรือฟันล่าง
  **สามารถเลือกจัดทั้งบนและล่าง พร้อมกันได้เลย
 • แบบ invisalign lite ผู้ที่มีฟันห่าง ซ้อนเก ระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง เป็นการจัดฟันใส และใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 8-14 คู่ ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี
 • แบบ invisalign Full และ invisalign moderate สามารถแก้ ความผิดปกติของฟันได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นฟันห่างหรือซ้อนเกจนเสียรูป และเป็นที่นิยมมากที่สุด เป็นการจัดฟันใสสำหรับคนไข้ที่มีฟันซ้อนเกค่อนข้างมาก และยังไม่เคยจัดฟันมาก่อน เป็นการจัดฟันใสแบบต้องใช้เครื่องมือจัดฟันใสตั้งแต่ 15 คู่ ขึ้นไป ใช้เวลาในการจัดฟันประมาณ 1-2 ปี

ใครที่จัดฟันแบบใส ได้บ้าง

 • ฟันซ้อน (CROWDING)
 • ฟันห่าง (SPACING)
 • ฟันสบลึก (DEEPBITE)
 • ขากรรไกรล่างยื่น (UNDERBITE)
 • ฟันสบไขว้ (CROSSBITE)
 • ฟันสบเปิด (OPENBITE)

รีวิว จัดฟันใส

ทันตแพทย์จัดฟันใสคือใคร?

จัดฟันใส

คุณหมอหรือทันตแพทย์ที่จะทำการรักษาจัดฟันใส Invisalign จะต้องเป็นทันตแพทย์ที่จบเฉพาะทางจัดฟันจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรการจัดฟันแบบใส invisalign มาแล้ว เพราะคุณหมอจะสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และได้ผลลัพธ์การเรียงตัวของฟันและการสบฟันอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดฟันใส อายุเท่าไรถึงทำได้ ?

การจัดฟันใส invisalign สามารถเริ่มการรักษาได้ตั้งแต่อายุ 12-13 ปี ซึ่งอายุช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ฟันแท้เริ่มขึ้นครบ และขากรรไกรเริ่มมีการเจริญเติบโต ทำให้การขยายหรือลดรูปร่างขากรรไกรเป็นไปได้ง่าย หรือจะรอให้มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ช่วงอายุ 18 ปี ได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับปัญหาและการวินิจฉัยของทันตแพทย์

อายุมาก จัดฟันใสได้หรือไม่ ?

ในวัยผู้ใหญ่สามารถจัดฟันแบบใสได้เช่นกัน จริงๆในวัยนี้เป็นที่นิยมมากที่จะเลือกการจัดฟันใส เพื่อช่วยแก้ปัญหาฟัน เพราะในวัยนี้รูปฟันจะมีลักษณะงุ้มเข้าหรือล้มได้ ช่วงอายุที่แนะนำไม่ควรเกิน 60 ปี

จัดฟันใสใช้เวลานานไหม?

โดยปกติการจัดฟันใสใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 12-18 เดือน ในกรณีผู้ที่เคยจัดฟันมาก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ฟันก็สามารถเรียงได้อย่างสวยงาม ซึ่งระยะเวลาการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล ผู้รับบริการสามารถทราบระยะเวลาการรักษาเบื้องต้นหลังจากที่ปรึกษาทันตแพทย์ และสแกนฟันเรียบร้อยแล้ว

การจัดฟันใส invisalign มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

 • พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพฟัน ถ่ายภาพใบหน้าและฟัน ถ่ายเอ็กซเรย์และพิมพ์ฟัน เพื่อวางแผนการรักษา
 • ใช้โปรแกรมสร้างภาพ โดยใช้เทคโนโลยี 3D Computerized Digital Imaging ชั้นสูง เพื่อสร้างชุดเครื่องมือที่มีความใสบางเฉียบและมีขนาดกระชับพอดีกับฟันของแต่ละท่าน แสดงขั้นตอนการรักษาโดยทันตแพทย์ ซึ่งสามารถเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงขณะจัดและหลังการรักษาว่าเป็นอย่างไร
 • จัดส่งทำเครื่องมือจัดฟันใส และนัดคนไข้มาเตรียมสภาพช่องปากและรับเครื่องมือจัดฟัน
 • คนไข้ต้องใส่เครื่องมือทุกวัน ตามตารางที่ทันตแพทย์กำหนดให้
 • เมื่อจัดฟันเสร็จตามขั้นตอน คนไข้ต้องใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันตามคำแนะนำของทันตแพทย์

การจัดฟันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ควรปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ 3D Dental Scan ยังสามารถเผยให้เห็นรูปฟันแบบ 3 มิติ ช่วยทันตแพทย์วิเคราะห์ วางแผนการรักษา และประเมินผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

การดูแลรักษาระหว่างจัดฟันแบบใส

 1. ใส่เครื่องมือจัดฟันตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด เพราะหากไม่ปฎิบัติตาม การจัดฟันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์วางแผนไว้
 2. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ควรแปรงฟันหรือบ้วนปากให้สะอาดก่อนใส่เครื่องมือจัดฟัน
 3. ขณะถอดเครื่องมือจัดฟันควรเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย ห้ามห่อกระดาษทิชชู่ เพราะจะทำให้สูญหายได้ง่าย
 4. เปลี่ยนชุดเครื่องมือตามที่ทันตแพทย์กำหนดใว้ เช่น เปลี่ยนทุก 10 วัน หรือเปลี่ยนทุก 15 วัน เป็นต้น
 5. หากมีปุ่มที่ติดบนฟันหลุด หรือเครื่องมือสูญหายควรติดต่อคลินิกทันตกรรมทันที
 6. ควรเก็บรักษาเครื่องมือจัดฟันใสที่รับมาจากทันตแพทย์อย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย เพราะหากสูญหายจะต้องเสียเวลาทำใหม่ และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 7. พบทันตแพทย์ตามที่นัดหมายทุกครั้ง

จัดฟันใสเคลื่อนฟันได้อย่างไร?

การจัดฟันใสเคลื่อนฟันได้จากเครื่องมือจัดฟันที่ถูกออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์ ในการออกแบบเครื่องมือจัดฟัน คนไข้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันเรียงตามชุดเครื่องมือและใส่ตามระยะเวลาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ จะทำให้ฟันเคลื่อนตัวไปตามแผนการรักษาที่วางไว้

จัดฟันใสฟันต้องถอนฟันหรือไม่?

การจัดฟันใสส่วนใหญ่ไม่ต้องถอนฟัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของคนไข้แต่ละราย หากมีฟันซ้อนเกมากจนไม่มีช่องว่างในการขยับฟันก็จะต้องถอนฟันร่วมด้วยเหมือนกับการจัดฟันแบบทั่วไป ซึ่งทันตแพทย์จะพิจารณาและวางแผนการรักษาให้คนไข้ทราบก่อนเริ่มจัดฟัน

ฟันห่างจัดฟันใสได้หรือไม่?

จัดฟันใสสามารถแก้ไขฟันได้ทุกรูปแบบ เช่น ฟันห่าง ฟันเหยิน ฟันเก การจัดฟันใสสามารถปรับการเรียงตัวของฟันให้สวยงามด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใส โดยฟันจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามทิศทางที่ทันตแพทย์วางแผนไว้

ขากรรไกรยื่น ฟันล่างคร่อมฟันบน จัดฟันใสได้หรือไม่?

กรณีผู้ที่มีความผิดปกติของขากรรไกร เช่น ขากรรไกรล่างยื่น สามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาโดยการจัดฟัน invisalign ก่อนได้ ซึ่งโดยทั่วไปการรักษาอาการฟันล่างคร่อมฟันบนหรือขากรรไกรยื่น สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร แต่จะสามารถจัดฟันแบบใสได้หรือไม่ จะต้องให้ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเป็นผู้ประมาณ และพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จัดฟันใสต้องใส่รีเทนเนอร์ไหม?

จัดฟันใส

หลังจากการจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องใส่รีเทนเนอร์ตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนตัวกลับไปยังตำแหน่งเดิม ซึ่งหลาย ๆ คนที่เคยจัดฟัน แต่ไม่ใส่รีเทนเนอร์จะมีปัญหาฟันล้มหรือฟันเก วิธีแก้ไขคือต้องจัดฟันใหม่ ซึ่งทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นควรใส่รีเทนเนอร์เป็นประจำ หากรีเทนเนอร์หาย หรือใส่ไม่ได้ ควรนัดพบทันตแพทย์เพื่อทำรีเทนเนอร์ชิ้นใหม่โดยเร็วที่สุด

จัดฟันใสต้องพบคุณหมอบ่อยแค่ไหน?

จุดเด่นของการจัดฟันแบบใสคือการมาพบทันตแพทย์ที่ไม่เหมือนกับการจัดฟันแบบทั่วไป จัดฟันใสสามารถนำเครื่องมือไปเปลี่ยนเองที่บ้านได้ ทันตแพทย์จะนัดมาเช็คการเคลื่อนตัวของฟันประมาณ 2-3 เดือน/ครั้ง สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือผู้ที่อยู่ต่างประเทศ แต่ทั้งนี้คนไข้ต้องให้ความร่วมมือในการใส่เครื่องมือตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฟันเคลื่อนตัวไปตามแผนการรักษาที่วางไว้

จัดฟันใสรับชุดเครื่องมือทีเดียวหมดเลยได้ไหม?

จัดฟันใส

ทันตแพทย์สามารถให้เครื่องมือจัดฟันใสทั้งหมดแก่คนไข้ได้ แต่เวลามาพบทันตแพทย์จะต้องนำเครื่องมือมาด้วย ทำให้คนไข้ไม่ค่อยสะดวก ส่วนใหญ่จะให้เก็บไว้ที่คลินิก เนื่องจากถ้านำไปเก็บไว้เองอาจจะทำหายได้ และผู้ที่จัดฟันใสจะต้องมาพบทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรักษา เพื่อตรวจการเคลื่อนตัวของฟันและการสบฟัน จึงให้ทันตแพทย์เก็บรักษาเครื่องมือให้จะดีกว่า เพราะหากทำหายจะต้องผลิตเครื่องมือใหม่ และค่าผลิตเครื่องจัดฟัน invisalign ชิ้นใหม่ราคาค่อนข้างสูง

ผลลัพธ์หลังจัดฟันใส

เพียงแค่ระยะเวลาไม่นานคุณก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างฟันหรืออาจจะช่วยปรับโครงหน้าให้ดูเปลี่ยนกลายเป็น V Shape ขึ้น แต่นั้นคือผลพลอยได้ การเข้าที่ของของฟันจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลที่ 2-3 เดือน ระยะเวลามากสุดของการจัดรูปแบบฟันแบบใจอยู่ที่ 12 –  18 เดือน ในบางรายอาจใช้ระยะเวลาเพียงแค่ 5 เดือนเท่านั้นรูปฟันก็เข้าที่เรียงตัวสวยงาม ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาฟันของแต่ละบุคคล

Invisalign

Invisalign

Invisalign

Invisalign

Invisalign

จัดฟันใสราคา?

ราคาจัดฟันแบบใสจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคลินิกทันตกรรมแต่ละที่ ที่จะเป็นผู้กำหนดราคาเอง ซึ่งราคาจัดฟันใสแบบจะขึ้นอยู่กับจำนวนชุดเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของฟัน ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 60,000-250,000 บาท ผู้ที่เคยไปปรึกษาทันตแพทย์จะพอทราบราคามาบ้างแล้ว ราคาจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการรักษา เช่น การสบฟันผิดปกติ ฟันเก การจัดฟันใสแบบต้องถอนฟัน เป็นต้น

จัดฟันใสทำไมถึงราคาแพงมากกว่าการจัดฟันแบบอื่น ?

การจัดฟันเป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ทำเพื่อปรับการเรียงตัวของฟันแต่ละซี่ให้สวยงาม โดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ จัดฟันสามารถเริ่มรักษาได้ตั้งแต่ฟันแท้ขึ้นครบทุกซี่อายุประมาณ 12 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ใหญ่ก็สามารถจัดฟันได้โดยไม่จำกัดอายุ หากมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีก็สามารถจัดฟันได้ การจัดฟันจะช่วยให้ฟันเรียงตัวสวยเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้ทำความสะอาดง่าย ลดความเสี่ยงการเกิดฟันผุ และปัญหาเหงือกอักเสบ โดยมีรูปแบบของการจัดฟัน และราคาจัดฟันดังนี้

จัดฟันแบบใส invisalign ด้วยคุณลักษณะของการจัดฟันการแบบใสที่เป็นเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องมือเฉพาะบุคคลทำให้ราคาจัดฟันสูงกว่าการจัดฟันรูปแบบอื่น ราคาจัดฟันแบบใส 65,000 – 250,000 บาท สำหรับที่ APEX Dental Center มีโปรโมชั่นพิเศษ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 062-8757643 หรือ https://line.me/ti/p/TQi0KAMm9P

จัดฟันแบบเหล็กหรือแบบโลหะ เป็นการจัดฟันที่สามารถสนุกกับการเปลี่ยนสียางจัดฟันได้ทุกเดือน นิยมในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา จัดฟันโลหะราคา 45,000-65,000 บาท

จัดฟันแบบเซรามิก เป็นการจัดฟันแบบติดเครื่องมือ แต่เครื่องมือที่ติดกับฟันมีสีขาวขุ่นเหมือนสีฟัน เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน จัดฟันเซรามิกราคา 65,000 – 80,000 บาท

จัดฟันดามอน เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือจัดฟันที่มีลักษณะพิเศษ ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้ง่าย ใช้เวลาในการจัดฟันน้อย ทำให้จัดฟันเสร็จกว่าการจัดฟันแบบอื่น จัดฟันดามอนราคา 90,000-100,000 บาท

จะเห็นได้ว่าจัดฟันแต่ละแบบมีราคาที่แตกต่างกัน และแต่ละคลินิกก็มีการตั้งราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่ราคาจะไม่แตกต่างกันมาก ถ้าหากใช้วัสดุที่มีคุณภาพเท่ากัน หรือวัสดุจัดฟันยี่ห้อเดียวกัน การตั้งราคาจัดฟันจะไม่แตกต่างกันเท่าไรนัก แต่บางคลินิกที่จัดฟันราคาถูกอาจจะต้องเช็คเครื่องมือจัดฟันเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง

จัดฟันแบบใสที่ไหนดี?

การจัดฟันใสเป็นการรักษาที่มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นควรเลือกคลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เดินทางสะดวก ที่สำคัญต้องทำการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันที่ผ่านหลักสูตรการจัดฟันใส invisalign ที่ APEX Dental Center มีทันตแพทย์พร้อมให้บริการ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่สาขาเพลินจิต (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต) สาขาทองหล่อซ.8 และสาขาภูเก็ต สถานที่เดินทงสะดวก มีที่จอดให้บริการทุกสาขา

ทำไมต้องจัดฟันแบบใส Invisalign ที่ Apex dental Smile Studio ?

 1. เพราะเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรมและเปิดให้บริการมากว่า 20 ปี
 2. สถานที่สะอาด ปลอดเชื้อ ได้มาตรฐานระดับ JCI
 3. การันตีด้วยรางวัล Platinum Provider
 4. ออกแบบการรักษาฟันด้วยระบบสแกน 3 มิติ  นำเข้าจากอเมริกา
 5. Prime Location Apex Dental Smile Studio เพลินจิตตั้งอยู่ในสถานที่เดินทางสะดวกทั้งรถส่วนตัวและ BTS ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเมืองไทย

ข้อดีของการ จัดฟันใส

 • เครื่องมือมีความใส ไม่สังเกตเห็นว่าทำการจัดฟันอยู่ ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ดารา แอร์โฮสเตส และนักธุรกิจ
 • สบายต่อการสวมใส่ เครื่องมือถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคลและขอบเรียบ ซึ่งจะไม่ระคายต่อเหงือกและกระพุ้งแก้ม ช่วยลดการเกิดบาดแผลในช่องปาก
 • สามารถถอดออกได้ ตามที่คนไข้ต้องการ ไม่ว่าจะขณะรับประทานอาหาร หรือทำความสะอาดช่องปาก
 • เครื่องมือจัดฟันแบบใสเป็นลิขสิทธ์เฉพาะถูกออกมาแบบมาใช้กับฟันคนไข้ เฉพาะบุคคลเท่านั้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดฟันให้มากขึ้น

รีวิวจัดฟันแบบใส จัดฟันอินวิสไลน์ invisalign ที่ APEX Dental Center

จัดฟันแบบใส invisalign กับคลินิกทันตกรรม APEX Dental Center เราให้บริการจัดฟันโดยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ มาพร้อมความประทับใจและการบอกต่อของลูกค้าที่ รีวิวจัดฟันแบบใส จากการมารับบริการ และประสบการณ์ที่ได้รับจริง  ที่เราให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีฟันที่เรียงตัวสวยงาม การบดเคี้ยวอาหารที่ดี และมีรอยยิ้มที่รับกับโครงสร้างใบหน้าอีกด้วย

รีวิวจัดฟันใสคุณร็อค ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา Miss Tiffany Universe 2017 ได้รับบริการจัดฟันแบบใส invisalign ที่ APEX Dental Center เนื่องจากเคยจัดฟันมาแล้ว แต่ฟันเริ่มเคลื่อนผิดรูป ทำให้ต้องหาคลินิกจัดฟันใหม่ จึงได้พบว่าที่ APEX มีคุณหมอจัดฟันเฉพาะทาง และเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้คุณร็อค ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา เลือกจัดฟันแบบใสที่นี่ค่ะ

รีวิวจัดฟันดารา นายแบบ คุณดัช ณัฐกิจ แตงไทย ด้วยอาชีพแล้วไม่สามารถจัดฟันแบบติดเครื่องมือจัดฟันได้ จึงเลือกจัดฟันแบบใส invisalign สามารถถอดเข้าออกได้ และเครื่องมือสีใสทำให้มองไม่เห็น เหมาะกับการทำงานหน้ากล้อง งานถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา แถมยังสะดวกมาก  แม้แต่เวลารับประทานอาหารหรือการทำความสะอาด และยังง่ายกับการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย

รีวิวจัดฟันแบบใส invisalign จากผู้บริหาร คุณกวีณา เป็นผู้ที่มีปัญหาฟันเอียง แต่ด้วยอายุที่มากแล้ว จึงไม่อยากจัดฟันแบบที่มีเหล็กติดบนฟัน เพราะเวลาพบลูกค้าหรือมีประชุมทำให้ขาดความมั่นใจ ได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่ APEX Dental Center คุณหมอแนะนำการจัดฟันอินวิสไลน์ พอจัดฟันแบบใสแล้วชอบมากเลยค่ะ สะดวก ไม่ต้องมาพบคุณหมอทุกเดือน เปลี่ยนเครื่องมือได้เองที่บ้าน ประทับใจมากค่ะ

จัดฟันที่ APEX Dental Center เราใช้เครื่องมือจัดฟันที่ได้มาตรฐานสากล ทำการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ คลินิกทันตกรรมสะอาด ปลอดภัย พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในราคาจัดฟันที่สามารถจ่ายได้แบบสบายๆ ช่วยให้คุณมีความสุขและได้รับความสะดวกสบายตลอดการจัดฟัน

ปรึกษาการจัดฟันแบบใส invisalign ที่ APEX Dental Center

สาขาเพลินจิต โทร. 062-6623000

สาขาทองหล่อ โทร. 081-9409974

สาขาภูเก็ต โทร. 099-2877451

Inbox : m.me/apexdentalcenter
Line@ : http://line.me/ti/p/%40apexdentalcenter