10 คำถามยอดฮิตของการจัดฟัน invisalign

จัดฟันใส

ผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดฟันใส มักเกิดคำถามขึ้นมากมายเกี่ยวกับการจัดฟันใส เราได้รวบรวมทุกคำถาม และคำตอบของคำถามที่นิยมถามกันมากจนเป็นคำถามยอดฮิตของการจัดฟันแบบใส เพื่อให้คุณได้นำข้อมูลการจัดฟันใสไปใช้ในการตัดสินใจเลือกก่อนตัดสินใจจัดฟัน

จัดฟันใส ต่างจาก จัดฟันเหล็กอย่างไร?

จัดฟันใส

จัดฟันใสมีความแตกต่างจากจัดฟันแบบเหล็กตรงเครื่องมือจัดฟัน จัดฟันเหล็กเป็นเครื่องมือจัดฟันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวัยรุ่น เนื่องจากการจัดฟันเหล็กราคาไม่แพง ติดเหล็กแล้วอินเทรน เป็นแฟชั่นวัยน่ารักสดใส ส่วนการจัดฟันใสเป็นการจัดฟันที่ไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟัน เครื่องมือจัดฟันใส มองไม่เห็น สามารถถอดเข้าออกได้ สะดวกในการรักษาประทานอาหารและทำความสะอาด รวมถึงการทำงานในสายอาชีพที่เน้นความสวยงามและความน่าเชื่อถือ ก็สามารถเลือกจัดฟันแบบใสได้ แต่การจัดฟันแบบใสราคาจะสูงกว่าการจัดเหล็กเนื่องจากเครื่องมือจัดฟันใสจะต้องผลิตเครื่องมือจัดฟันตามลักษณะฟันของแต่ละคน และต้องส่งผลิตที่ศูนย์จัดฟันใส Invisalign ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้มีราคาสูง

ทันตแพทย์จัดฟันใสคือใคร?

จัดฟันใส

คุณหมอหรือทันตแพทย์ที่จะทำการรักษาจัดฟันใส Invisalign จะต้องเป็นทันตแพทย์ที่จบเฉพาะทางจัดฟันจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ และได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรการจัดฟันแบบใส invisalign มาแล้ว เพราะคุณหมอจะสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และได้ผลลัพธ์การเรียงตัวของฟันและการสบฟันอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดฟันใสใช้เวลานานไหม?

โดยปกติการจัดฟันใสใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 12-18 เดือน ในกรณีผู้ที่เคยจัดฟันมาก่อนอาจจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน ฟันก็สามารถเรียงได้อย่างสวยงาม ซึ่งระยะเวลาการจัดฟันจะขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล ผู้รับบริการสามารถทราบระยะเวลาการรักษาเบื้องต้นหลังจากที่ปรึกษาทันตแพทย์ และสแกนฟันเรียบร้อยแล้ว

จัดฟันใสเคลื่อนฟันได้อย่างไร?

การจัดฟันใสเคลื่อนฟันได้จากเครื่องมือจัดฟันที่ถูกออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการวางแผนการรักษาของทันตแพทย์ ในการออกแบบเครื่องมือจัดฟัน คนไข้ที่ใส่เครื่องมือจัดฟันเรียงตามชุดเครื่องมือและใส่ตามระยะเวลาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ จะทำให้ฟันเคลื่อนตัวไปตามแผนการรักษาที่วางไว้

จัดฟันใสฟันต้องถอนฟันหรือไม่?

การจัดฟันใสส่วนใหญ่ไม่ต้องถอนฟัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของคนไข้แต่ละราย หากมีฟันซ้อนเกมากจนไม่มีช่องว่างในการขยับฟันก็จะต้องถอนฟันร่วมด้วยเหมือนกับการจัดฟันแบบทั่วไป ซึ่งทันตแพทย์จะพิจารณาและวางแผนการรักษาให้คนไข้ทราบก่อนเริ่มจัดฟัน

ฟันห่างจัดฟันใสได้หรือไม่?

จัดฟันใสสามารถแก้ไขฟันได้ทุกรูปแบบ เช่น ฟันห่าง ฟันเหยิน ฟันเก การจัดฟันใสสามารถปรับการเรียงตัวของฟันให้สวยงามด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใส โดยฟันจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปตามทิศทางที่ทันตแพทย์วางแผนไว้

ขากรรไกรยื่น ฟันล่างคร่อมฟันบน จัดฟันใสได้หรือไม่?

กรณีผู้ที่มีความผิดปกติของขากรรไกร เช่น ขากรรไกรล่างยื่น สามารถเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาโดยการจัดฟัน invisalign ก่อนได้ ซึ่งโดยทั่วไปการรักษาอาการฟันล่างคร่อมฟันบนหรือขากรรไกรยื่น สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร แต่จะสามารถจัดฟันแบบใสได้หรือไม่ จะต้องให้ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเป็นผู้ประมาณ และพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จัดฟันใสต้องใส่รีเทนเนอร์ไหม?

จัดฟันใส

หลังจากการจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องใส่รีเทนเนอร์ตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันเคลื่อนตัวกลับไปยังตำแหน่งเดิม ซึ่งหลาย ๆ คนที่เคยจัดฟัน แต่ไม่ใส่รีเทนเนอร์จะมีปัญหาฟันล้มหรือฟันเก วิธีแก้ไขคือต้องจัดฟันใหม่ ซึ่งทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ดังนั้นควรใส่รีเทนเนอร์เป็นประจำ หากรีเทนเนอร์หาย หรือใส่ไม่ได้ ควรนัดพบทันตแพทย์เพื่อทำรีเทนเนอร์ชิ้นใหม่โดยเร็วที่สุด

จัดฟันใสต้องพบคุณหมอบ่อยแค่ไหน?

จุดเด่นของการจัดฟันแบบใสคือการมาพบทันตแพทย์ที่ไม่เหมือนกับการจัดฟันแบบทั่วไป จัดฟันใสสามารถนำเครื่องมือไปเปลี่ยนเองที่บ้านได้ ทันตแพทย์จะนัดมาเช็คการเคลื่อนตัวของฟันประมาณ 2-3 เดือน/ครั้ง สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลา ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือผู้ที่อยู่ต่างประเทศ แต่ทั้งนี้คนไข้ต้องให้ความร่วมมือในการใส่เครื่องมือตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฟันเคลื่อนตัวไปตามแผนการรักษาที่วางไว้

จัดฟันใสรับชุดเครื่องมือทีเดียวหมดเลยได้ไหม?

จัดฟันใส

ทันตแพทย์สามารถให้เครื่องมือจัดฟันใสทั้งหมดแก่คนไข้ได้ แต่เวลามาพบทันตแพทย์จะต้องนำเครื่องมือมาด้วย ทำให้คนไข้ไม่ค่อยสะดวก ส่วนใหญ่จะให้เก็บไว้ที่คลินิก เนื่องจากถ้านำไปเก็บไว้เองอาจจะทำหายได้ และผู้ที่จัดฟันใสจะต้องมาพบทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรักษา เพื่อตรวจการเคลื่อนตัวของฟันและการสบฟัน จึงให้ทันตแพทย์เก็บรักษาเครื่องมือให้จะดีกว่า เพราะหากทำหายจะต้องผลิตเครื่องมือใหม่ และค่าผลิตเครื่องจัดฟัน invisalign ชิ้นใหม่ราคาค่อนข้างสูง

จัดฟันใสราคา?

ราคาจัดฟันแบบใสจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับคลินิกทันตกรรมแต่ละที่ ที่จะเป็นผู้กำหนดราคาเอง ซึ่งราคาจัดฟันใสแบบจะขึ้นอยู่กับจำนวนชุดเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของฟัน ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 60,000-250,000 บาท ผู้ที่เคยไปปรึกษาทันตแพทย์จะพอทราบราคามาบ้างแล้ว ราคาจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการรักษา เช่น การสบฟันผิดปกติ ฟันเก การจัดฟันใสแบบต้องถอนฟัน เป็นต้น ที่ APEX Dental Center ได้จัดราคาพิเศษสำหรับการจัดฟัน invisalign ในราคา 65,000 – 139,000 บาท ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://line.me/ti/p/%40apexmedicalcenter

จัดฟันแบบใสที่ไหนดี?

การจัดฟันใสเป็นการรักษาที่มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นควรเลือกคลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เดินทางสะดวก ที่สำคัญต้องทำการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันที่ผ่านหลักสูตรการจัดฟันใส invisalign ที่ APEX Dental Center มีทันตแพทย์พร้อมให้บริการ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่สาขาเพลินจิต (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต) สาขาทองหล่อซ.8 และสาขาภูเก็ต สถานที่เดินทงสะดวก มีที่จอดให้บริการทุกสาขา

รีวิวจัดฟันใส กับน้อง ดัช ณัฐกิจ แตงไทย

 

ปรึกษาการจัดฟันแบบใส invisalign ที่ APEX Dental Center

สาขาเพลินจิต โทร. 062-6623000

สาขาทองหล่อ โทร. 081-9409974

สาขาภูเก็ต โทร. 099-2877451

Inbox : m.me/apexdentalcenter
Line@ : http://line.me/ti/p/%40apexdentalcenter