โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน


  โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน
  เพราะกันไว้ดีกว่าแก้ ดูแลสุขภาพก่อนเสื่อม สุขภาพดีเริ่มต้นที่การป้องกัน
  วิเคราะห์ผลตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
  รายการตรวจสุขภาพที่มีบริการ
  – โปรแกรมตรวจสุขภาพทั่วไป
  – ตรวจระดับฮอร์โมนในร่างกาย
  – ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง
  – ตรวจระดับวิตามินและแร่ธาตุ
  – ตรวจระดับสารโลหะหนัก
  – ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง