รักษาฟันแตก บิ่น ห่าง ด้วยทันตกรรมความงามเคลือบผิวหน้าฟัน…วีเนียร์ (Veneers)

  วีเนียร์ (Veneers) นวัตกรรมเพื่อรอยยิ้มที่สวยงาม

  Digital Smile Design The Digital Smile Design Concept (DSD)

   

  การทำวีเนียร์ คือการเคลือบผิวฟัน เพื่อแก้ปัญหาความบกพร่องของรูปร่างและสีฟันที่ไม่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฟันแตก ฟันบิ่น ฟันห่าง หรือฟันที่ไม่เข้ารูป ฟันเหลือง สีของฟันไม่สวยงาม ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพ และรอยยิ้ม เทคโนโลยีการเคลือบผิวฟันวีเนียร์ ที่ Apex Smile Studio ช่วยแก้ปัญหาความบกพร่องของฟันได้อย่างง่ายดาย ใช้เวลาน้อย และไม่ต้องสูญเสียผิวฟันมาก วัสดุเคลือบผิวฟันมีขนาดบาง แต่แข็งแกร่งทนทานเมื่อทำการเคลือบติดกับผิวฟันเดิม มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ สามารถสร้างรอยยิ้มที่สวยงาม ด้วยฟันที่ขาวสะอาดเรียบเสมอกัน เงางาม ดูเป็นธรรมชาติ พร้อมมอบรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้พบเห็น

  IMG_2161
  Before
  IMG_2160
  After
  Before
  Before

  After
  After

  Minimally-invasive
  อ่อนโยน ไม่ทำลายผิวฟัน

  ปัจจุบันนวัตกรรมการทำวีเนียร์ ทันตกรรมเพื่อความงาม ที่เอเพ็กซ์ สไมล์ สตูดิโอ เป็นการรักษาฟันที่มีความอ่อนโยน มีผลกระทบต่อผิวหน้าฟันเดิมน้อยมากด้วยเทคนิคใหม่ที่สูญเสียผิวหน้าฟันน้อยที่สุดเพียงประมาณ 0.2-0.5 มม.และหากผู้เข้ารับการรักษามีขนาดฟันเดิมที่เล็กมาก หรือต้องการขนาดและรูปทรงของฟันที่ใหญ่ ก็สามารถพิจารณาเคลือบผิวฟันเดิมโดยไม่ต้องสูญเสียผิวหน้าฟันเลยโดยเลือกใช้ วีเนียร์ แบบ no-prep veneers ผู้เข้ารับการรักษาจึงหมดกังวลได้กับเรื่องการสูญเสียผิวหน้าฟัน เมื่อเลือกทำวีเนียร์กับ Apex Smile Studio

  Natural shape and texture
  สวยงามเป็นธรรมชาติ ทั้งรูปทรงและผิวสัมผัส

  IMG_2046

  การออกแบบ ซ่อมแซมรูปร่างและสีฟันของวีเนียร์ ที่ Apex Smile Studio ใช้แนวคิดใหม่ที่เรียกว่า Digital Smile Design ซึ่งมีความละเอียดแม่นยำ และสามารถออกแบบรอยยิ้มได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับการรักษาแต่ละคน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความสวยงามและความดูดีเป็นธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์ระดับช่างฝีมือขั้นสูง จากห้องปฏิบัติการของ Apex Smile Studio

  IMG_2047

  IMG_2172

  Digital Smile Design (DSD)

  ระบบดิจิตอล หรือ DSD เป็นเทคโนโลยีในการออกแบบรอยยิ้มให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่าย วีดีโอ และข้อมูลเกี่ยวกับการยิ้มของผู้เข้ารับการรักษาโดยจะวิเคราะห์รายบุลคล และนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลเพื่อออกแบบรอยยิ้มที่เหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิก รูปหน้า รูปริมฝีปาก ตลอดจนความพึงพอใจส่วนตัว

  IMG_2045

  ข้อดีในการออกแบบรอยยิ้มด้วยระบบดิจิตอลนี้ จะให้ความสำคัญกับขั้นตอนการทำแบบจำลอง เพื่อทำให้เห็นแบบพิมพ์เขียวของรอยยิ้ม ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสามารถเห็นรอยยิ้มในอนาคตของตัวเองได้ก่อนเริ่มต้นการรักษา