นวัตกรรมปลูกผม ด้วยพลาสม่า ไม่ต้องผ่าตัด หรือกินยา!

  img_0382.jpg
  *ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล

  ปัญหาผมบาง ศรีษะล้าน เกิดจากการหลุดร่วงของเส้นผมก่อนเวลาอันควรและวงจรชีวิตของเส้นผมที่สั้นลง ซึ่งมีสาเหตุจากการที่ต่อมผมหยุดสร้างเส้นผม ซึ่งอาจเกิดได้จากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ภาวะความเครียด ตลอดจนการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสารที่รุนแรงต่อหนังศรีษะ สร้างความกังวลใจให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

  นวัตกรรมใหม่ ปลูกผม ด้วยพลาสม่า ไม่ต้องผ่าตัด หรือกินยา!

  พลาสม่า (Plasma) คืออะไร

  พลาสม่า คือ ส่วนประกอบของเลือดที่เป็นของเหลว มีลักษณะเป็นสีเหลืองใส โดยสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ55 ในเลือด พลาสมาหรือน้ำเลือดได้จากการนำเลือด (blood) ไปปั่นเหวี่ยงและเติมสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดลงไป ทำให้พลาสมาสามารถแยกชั้นจากเซลล์เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และเซลล์เม็ดเลือดแดงไปอยู่ชั้นบนสุดได้

  โดยการปลูกผมด้วยพลาสมา จะดำเนินโดยการนำเลือดจากผู้รับการรักษาจำนวนเล็กน้อย มาผ่านขบวนการทาง Biotechnology ทำให้ได้พลาสม่าที่มีปริมาณเกล็ดเลือดสูงหรือเรียกอีกอย่างว่า PRP (platelet rich plasma)

  เกล็ดเลือด หรือ platelet จะหลั่งสารที่เรียกว่า growth factors (GF) ทำหน้าที่ไปเรียกสเต็มเซลล์ที่อยู่ในกระแสเลือดให้วิ่งเข้ามาเพื่อซ่อมสร้างบาดแผลหรือเซลล์ที่เสื่อมสภาพและฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ ซึ่งเป็นหลักการปกติของร่างกายในการซ่อมแซมบาดแผลต่างๆ

  apexhaircenter

  ในกรณีของรากผมก็เช่นกัน เมื่อฉีด พลาสม่าที่มีปริมาณเกล็ดเลือดสูง หรือ PRP เข้าไปในบริเวณรากผม ก็จะทำให้เกิด growth factors (GF) จำนวนมากในบริเวณรากผม โดย GF จะเรียกสเต็มเซลล์ที่อยู่ในกระแสเลือดและบริเวณรากผม ให้วิ่งเข้ามาที่บริเวณรากผมและเกิดการซ่อมสร้างเซลล์รากผม กระตุ้นให้เซลล์รากผมที่เคยหยุดทำงานแล้วกลับมาสร้างเส้นผมใหม่อีกครั้ง แม้ว่าจะได้รับคำสั่งหยุดสร้างผมจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน หรือ DHT แล้วก็ตาม ทำให้มีเส้นผมขึ้นใหม่มากขึ้น ผมดูหนาขึ้นและมีสุขภาพดี โดยเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยหยุดปัญหาผมร่วง ล้าน บาง ผมขึ้นหนาในเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องผ่าตัด หรือกินยา

  PRP ที่ไหนๆ ก็ซ่อมสร้างเซลล์ได้เหมือนกัน หรือไม่

  ความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนเส้นผมใหม่ ขึ้นอยู่กับขบวนการที่ทำให้เกล็ดเลือดสามารถหลั่งสาร Growth factors ออกมาได้มากน้อยแค่ไหน ยิ่งหลั่งสาร GF ได้มาก ก็กระตุ้นให้เกิดสเต็มเซลล์ได้มากขึ้น การซ่อมสร้างเซลล์รากผมก็มากตามไปด้วย การเพิ่มคุณภาพให้กับเกล็ดเลือดมีตั้งแต่เพิ่มสารบางชนิดเพื่อทำให้เกล็ดเลือดสามารถปล่อยสาร growth factors ออกมาได้เป็นจำนวนมากหรืออาจกระตุ้นเกล็ดเลือดด้วยพลังงานเลเซอร์เพื่อให้เกล็ดเลือดหลั่งสารออกมาเช่นเดียวกัน ซึ่งก็จะทำให้เกิดการเรียกสเต็มเซลล์ออกมาซ่อมสร้างได้มากขึ้น มีผลต่อการเกิดและเจริญเติบโตของเส้นผม จึงอาจกล่าวได้ว่าคุณสมบัติของ PRP ที่ได้ ขึ้นอยู่กับระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในแต่ละสถานพยาบาลที่ให้การรักษาด้วย

  Apex Hair Center ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด ทั้งการเพิ่มสารสำคัญ และใช้เลซอร์กระตุ้น ทำให้ เกล็ดเลือดสามารถหลั่งสาร growth factors จำนวนมาก ทำให้เกิดสเต็มเซลล์จำนวนมากในการสร้างเส้นผมใหม่

  img_0298.jpg
  ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

  *อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษา อาจแตกต่างกันชึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล และสภาพของเซลล์รากผม ว่าหยุดการทำงานมานานเท่าไหร่ หากเซลล์รากผมตายสนิท หยุดสร้างเส้นผมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ก็อาจต้องพิจารณาวิธีรักษาด้วยการปลูกผมแทน

  สอบถามเพิ่มเติม : Call center 0805000123


  apexhaircenter

   

  รับสิทธิ์ ฟรี!

  ตรวจวิเคราะห์เส้นผม และหนังศีรษะ เพื่อการรักษาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านอย่างตรงจุด