ศูนย์ทันตกรรม APEX Dental Center

ศูนย์ทันตกรรม APEX Dental Center โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านทันตกรรมกว่า 20 ปี เปิดให้บริการด้านทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry) และทันตกรรมเพื่อการรักษาต่างๆ รวมถึงทัตกรรมรักษารากฟัน Veneer และการจัดฟัน

ปรึกษาและตรวจเช็คสุขภาพฟัน กับทีมทันตแพทย์เอเพ็กซ์
กรุงเทพฯ 0888-7000-52
รังสิต 085-137-1131
ภูเก็ต 0888-7000-53

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE : @Apexbeauty