นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ ได้รับเกียรติเชิญขึ้นบรรยายการแก้ไขโครงสร้างจมูกด้วยเทคนิค “เสริมจมูกซี่โครงบดละเอียด”

นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ ได้รับเกียรติเชิญขึ้นบรรยายในหัวข้อ การแก้ไขโครงสร้างจมูกหดรั้ง ด้วยเทคนิคใหม่ ด้วยการเสริมจมูกจากซี่โครงบดละเอียด หรือการเสริมจมูก Open Rhinoplasty ไร้ซิลิโคน ในงาน The 33 rd Annual Meeting การประชุมวิชาการประจำปี ซึ่งเป็นงานประชุมรวมศัลยแพทย์ในสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ในวงการศัลยกรรม

#หมอสมบูรณ์ไหวพริบ #the33rdAnnualMeeting #apexmedicalcenter #apexsurgery #apexbeauty #เอเพ็กซ์