นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ

“ศัลยกรรมเปรียบเสมือนการตัดชุด ความงามที่เหมาะสม และพอดีกับแต่ละบุคคลจึงมีความสำคัญที่สุดสำหรับคนไข้

ด้วยความมุงมั่นและทุ่มเท ไปพร้อมกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ เพื่อความงามที่เหมาะสมที่สุดของคนไข้นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมความงาม จบการศึกษาจากศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาเพิ่มด้านศัลยกรรมตกแต่งจากบอสตัน สหรัฐอเมริกา ศึกษาเพิ่มเติมด้านการปรับโครงสร้างใบหน้าที่ไต้หวัน และศึกษาเพิ่มเติมด้าน Open Rhinoplasty ที่ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อให้เกิดความรู้รอบ และความชำนาญเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับแต่งจุดด้อยและเพิ่มจุดเด่นให้เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคน

จากประสบการณ์กว่า 15 ปี ปัจจุบันคุณหมอสมบูรณ์เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมความงาม ประจำศูนย์ศัลยกรรมความงาม เอเพ็กซ์ เมดิคัล เซ็นเตอร์ APEX Medical Center ทำให้คุณหมอสมบูรณ์เข้าใจถึงความต้องการของคนไข้และสามารถออกแบบแก้ไขให้ได้อย่างตรงจุด  เพราะคุณหมอเชื่อว่า “ศัลยกรรมเปรียบเสมือนกับการตัดชุด ความงามที่เหมาะสม และพอดีกับแต่ละบุคคลจึงมีความสำคัญที่สุดสำหรับคนไข้”

นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ
ศัลยแพทย์ตกแต่ง Plastic Surgeon
ศูนย์ศัลยกรรมความงาม เอเพ็กซ์ เมดิคัล เซ็นเตอร์ APEX Medical Center