พฤติกรรมเสี่ยงที่จะให้เสียสุขภาพทางเพศ

พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เสียสุขภาพทางเพศมีหลายประการ เช่น การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้เครื่องคุ้มกัน ที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเพศ หรือเป็นไปได้ที่จะทำให้ตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อโรคหรือติดเชื้อโรคต่างๆ ทางเพศ

พฤติกรรมเสี่ยงที่จะให้เสียสุขภาพทางเพศ

พฤติกรรมเสี่ยงที่จะให้เสียสุขภาพทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมใดๆ ที่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือจิตใจ พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1.พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง พฤติกรรมใด ๆ ที่อาจนำไปสู่การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs) หรือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ 

 • การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัย ถุงยางอนามัยเป็นวิธีป้องกันการติดเชื้อ STD และการตั้งครรภ์ที่ได้ผลดีที่สุด ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ถุงยางอนามัยมีราคาไม่แพง หาซื้อง่าย และใช้งานสะดวก
 • การมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองหลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน เพิ่มโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรค STD จากคู่ครองหลายคน และยากต่อการติดตามและรักษาเชื้อโรค
 • การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 20 ปี วัยรุ่นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ STD และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มากกว่าผู้ใหญ่ สาเหตุหลักมาจากระบบสืบพันธุ์ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบ ฮอร์โมนเพศยังไม่คงที่ ขาดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเพศ

พฤติกรรมเสี่ยงที่จะให้เสียสุขภาพทางเพศ

2.พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ หมายถึง พฤติกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพทางเพศ ได้แก่

 • การดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ การใช้สารเสพติด เช่น แอลกอฮอล์และยาเสพติด ทำให้ตัดสินใจผิดพลาด มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ STD และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
 • การมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรงหรือทารุณ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม เพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ถูกกระทำมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ STD และการตั้งครรภ์ อาจเกิดปัญหาทางจิตใจและอารมณ์
 • การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีอายุมากหรืออายุน้อยเกินไป

พฤติกรรมเสี่ยงที่จะให้เสียสุขภาพทางเพศ

พฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทางเพศต่างๆ ดังนี้

การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคหนองใน ซิฟิลิส โรคเอดส์ โรคเริม โรคหูดหงอนไก่ โรคกามโรค โรคปากอ่าว เป็นต้น

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การทำแท้ง การเลี้ยงดูบุตรที่ยากลำบาก ปัญหาทางการเงิน เป็นต้น

ปัญหาทางจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า เป็นต้น

พฤติกรรมเสี่ยงที่จะให้เสียสุขภาพทางเพศ

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสามารถทำได้โดย การให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ แก่บุคคลทุกช่วงวัย การส่งเสริมค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ เช่น 

 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
 • มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย
 • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 • ตรวจสุขภาพทางเพศเป็นประจำ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาหรือ การเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น

พฤติกรรมเสี่ยงที่จะให้เสียสุขภาพทางเพศ

บทสรุปพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

หากพบว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ควรรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

———————————–

📲 สอบถามเพิ่มเติม 📲

🚩ทำนัดแพทย์ได้ที่👉🏻 https://lin.ee/c9DhiLd

📍FB : APEX Men & Women Health 

📍IG : apexsexualhealth

💬Line : https://lin.ee/c9DhiLd

☎️Tel : 0652136777 , 0633931160