VANQUISH (45C RF) เทคโนโลยีล่าสุดในการกำจัดไขมันแบบถาวร

  ครั้งแรกของโลกที่สามารถส่งพลังงาน RF แบบจำเพาะเจาะจง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ส่งคลื่นวิทยุเข้าทำลายเซลล์ไขมันโดยไม่สัมผัสผิวหนัง

  BTL-Vanquish_image_applicator-on-belly

  WHAT IS THE VANQUISH PROCEDURE?

  Vanquish (45c RF)  เป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ล่าสุด ที่สามารถส่งพลังงานคลื่นวิทยุผ่านไปยังชั้นไขมันโดยไม่มีส่วนใดของเครื่องมือสัมผัสกับผิวหนัง พลังงานคลื่นวิทยุ (Selective RF) จะเปลี่ยนเป็นความร้อนที่ใต้ชั้นผิวและทำปฏิกิริยาเฉพาะกับเซลล์ไขมัน ด้วยระดับอุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยไม่ทำอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่อ เซลล์ผิวหนัง และกล้ามเนื้อบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากอุณหภูมิสูงเซลล์ไขมันจะทำลายตัวเองอย่างถาวรและขับออกจากร่างกายผ่านระบบดูดซึมตามธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจะไม่สร้างความเจ็บปวด ไม่มีแผล และไม่ต้องพักฟื้น ขณะทำเพียงรู้สึกอุ่นๆ บริเวณที่ทำเท่านั้น

  Vanquish-IR

  HOW IS THE VANQUISH TREATMENT PERFORMED?

  เทคโนโลยี Vanquish (45c RF) เป็นแนวคิดใหม่ในการทำลายเซลล์ไขมันแบบถาวร สามารถใช้ได้กับพื้นที่กว้างอย่างหน้าท้องหรือข้างเอวได้เป็นอย่างดี ด้วยการส่งความร้อนเฉพาะเจาะจงไปที่เซลล์ไขมันเท่านั้น จึงทำให้ปลอดภัยและไม่มีผลใดๆ กับเซลล์รอบข้างหรือบริเวณใกล้เคียง ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแรกที่สามารถส่งผ่านพลังงานความร้อนตรงไปยังเซลล์ไขมัน โดยไม่สัมผัสผิวหนัง

  จากการค้นคว้าวิจัยอย่างยาวนานทำให้ทราบว่า การทำให้เซลล์ไขมันทำลายตัวเองอย่างถาวร หรือฆ่าเซลล์ไขมันได้จะต้องส่งความร้อนในระดับ 45 องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่อง เฉพาะเจาะจงไปที่เซลล์ไขมัน โดยเซลล์ไขมันมีคุณสมบัติในการอมความร้อน เมื่อเซลล์สะสมความร้อนต่อเนื่องที่ 45 องศาเซลเซียส ในเวลาประมาณ 30-40 นาที เซลล์จะทำลายตัวเองแบบถาวรและแตกตัวจนถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบขับถ่ายของเสียของร่างกายตามปกติ

  Vanquish

  HOW DOES THE VANQUISH COMPARE WITH OTHER TECHNOLOGIES?

  การใช้พลังงานความร้อนสลายไขมันในอดีต ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความร้อนในระดับที่ทำลายเซลล์ไขมันจะทำลายเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆ ด้วย ทำให้เกิดการไหม้ในผิวชั้นบนหรืออาการเจ็บปวดในระหว่างการรักษา หรือไม่ก็ด้วยเทคโนโลยีบางอย่างก็กำจัดไขมันได้เพียงจุดเล็ก จึงต้องทำหลายๆ จุด และต้องใช้ระยะเวลามากในการกำจัดไขมัน

  การออกแบบของ Vanquish (45c RF) จึงถือเป็นนวัตกรรม breakthrough ในวงการแพทย์ โดยออกแบบให้สามารถส่งพลังงานคลื่นวิทยุแบบ Selective RF ความร้อนระดับ 45 องศาเซลเซียส เข้าไปเฉพาะเจาะจงที่ชั้นของเซลล์ไขมันโดยไม่มีอันตรายต่อเซลล์ข้างเคียงอื่นๆ และไม่มีการสัมผัสผิวหนัง มีส่วนช่วยให้ความร้อนในชั้นไขมันไม่สะท้อนกลับไปกระทบต่อเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆ จึงไม่เกิดแผลไหม้ หรือความเจ็บปวดระหว่างการรักษา เซลล์ไขมันจะค่อยๆ ทำลายตัวเองและถูกขับออกจากร่างกายทำให้ชั้นไขมันหดเล็กลง

  ผู้เข้ารับการรักษาเพียงแต่นอนสบายๆ เครื่องจะส่งพลังงานเข้าสู่ชั้นไขมันโดยไม่ต้องสัมผัสผิว ผู้รับการรักษาอาจรู้สึกเพียงอุ่นๆ ในบริเวณที่ส่งพลังงานลงไป ใช้เวลาในการรักษาครั้งละ 30–45 นาที สามารถเห็นผลลัพธ์ของสัดส่วนที่ลดลงอย่างชัดเจน หลังการรักษา 6 สัปดาห์

  BTL-Vanquish_illustration-effects-with-text

  WHAT RESULTS CAN I EXPECT TO SEE?

  หลังจากเข้ารับการรักษาครั้งละ 30-45 นาที สัปดาห์ละครั้ง เป็นเวลา 4-6 สัปดาห์ ชั้นไขมันจะหดเล็กลง และสามารถเห็นผลลัพธ์ของสัดส่วนที่ลดลงอย่างชัดเจน

  HOW LONG WILL RESULTS LAST?

  Vanquish เป็นการกำจัดไขมันแบบถาวร ดังนั้นตราบใดที่มีการออกกำลังกาย และควบคุมน้ำหนัก อย่างสม่ำเสมอ ผลลัพธ์ก็จะคงอยู่ดังเดิม

  Vanquish-Leg-Treatment-Slider

  BEFORE & AFTER PHOTOS

  Screen-Shot-2014-11-10-at-12.13.04-PM

  *Results may vary from person to person.

  Screen-Shot-2014-11-11-at-8.38.43-AM1

  *Results may vary from person to person.

  Screen-Shot-2014-11-11-at-8.47.42-AM

  *Results may vary from person to person.

  live2

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 080-5000-123