รู้ได้ยังไงว่าต้องรักษารากฟัน

รากฟันอักเสบต้องรักษารากฟัน

ฟันร่วงหมดปากเพราะไม่รักษารากฟัน

รักษารากฟัน