Q&A มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรในปี 2015 นี้ สำหรับการลดสัดส่วนบ้าง

Q : มีเทคโนโลยีใหม่ๆ อะไรในปีนี้ สำหรับการลดสัดส่วน

A : เทคโนโลยีล่าสุดในการกำจัดไขมัน มีชื่อว่า Vanquish (RF 45’c)
Vanquish (RF 45’c) เทคโนโลยีล่าสุดในการกำจัดไขมันแบบถาวรเป็นครั้งแรก ที่เครื่องส่ง พลังงาน RF ได้รับการออกแบบให้ส่งพลังงานความร้อนเพื่อทำลายเซลล์ไขมันโดยไม่สัมผัสผิว หนังทำให้สามารถส่งความร้อน และคงอุณหภูมิที่ 45 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่องยาวนานเฉพาะเจาะจงที่ตำแหน่งของเซลล์ไขมัน โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆ ทำให้เซลล์ไขมันถูกทำลายแบบถาวร ไม่เจ็บ ไม่มีแผลเปิด ไม่ต้องพักฟื้น
นวัตกรรมกำจัดไขมันถาวร Vanquish (RF 45’C) คืออะไร
Vanquish (RF 45’C) เป็นแนวคิดใหม่ในการทำลายเซลล์ไขมันแบบถาวร ด้วยการส่งพลังงาน RF แบบเจาะจงเป้าหมายคลอบคลุมพื้นที่กว้าง สามารถทำลายเซลล์ไขมันแบบถาวรเป็นพื้นที่กว้างในครั้งเดียว ออกแบบให้ไม่ต้องสัมผัสผิวหนัง จึงสามารถส่งพลังงานความร้อนสูงได้อย่างต่อเนื่อง ยาวนานเพื่อการทำลายเซลล์ไขมันแบบเฉพาะเจาะจง โดยไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์เนื้อเยื่ออื่นที่อยู่รอบๆ จึงไม่เจ็บ ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ สามารถทำลายเซลล์ไขมันได้มาก เป็นพื้นที่กว้าง ทำให้สัดส่วนลดลงได้อย่างรวดเร็ว
เกิดอะไรขึ้นกับ เซลล์ไขมันหลังจากทำ Vanquish (RF 45’C)
ตามธรรมชาติแล้วเซลล์ไขมันเมื่อเกิด แล้วจะไม่มีวันตาย ไม่ว่าจะอดอาหาร หรือออกกำลังกายอย่างไร การกำจัดไขมันแบบถาวรจึงมีเพียงการดูดไขมัน และเทคโนยีทางการแพทย์ชั้นสูงเพียงไม่กี่วิธี Vanquish (RF 45’C) เป็นครั้งแรกที่ ใช้พลังงาน RF ทำลายเซลล์ไขมันแบบถาวรเมื่อเซลล์ไขมันได้รับความร้อน ที่ 45 องศาเซลเซียส ต่อเนื่องอย่างน้อย 20 นาที เซลล์ไขมันก็จะถูกทำลายอย่างถาวร ที่เรียกว่า apoptosis หรือ เข้าสู่ความตาย นั่นเอง เซลล์ที่ตายก็จะถูกร่างกายขับออกในรูปของของเสีย
Vanquish-Fat-Removal-System-1024x681
การส่งความร้อนสู่ใต้ผิวหนัง โดยไม่สัมผัสผิว มีผลดีอย่างไร
ในอดีตไม่เคยมีเครื่องมือใด ที่สามารถส่งพลังงานความร้อนที่สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ทำลายเซลล์ไขมันได้โดยผิวหนังไม่ไหม้ หรือไม่เจ็บ ทั้งนี้เพราะ การจะทำลายเซลล์ไขมันอย่างถาวร หรือฆ่าเซลล์ไขมันได้ จะต้องส่งความร้อนไม่น้อยกว่า 45 องศาเซลเซียส อย่างต่อเนื่อง เฉพาะเจาะจงที่เซลล์ไขมันเท่านั้น เซลล์ไขมันมีคุณสมบัติในการอมความร้อน เมื่อมันสะสมความร้อนต่อเนื่องในอุณหภูมิที่สูง ก็จะทำลายตัวเองแบบถาวร และแตกตัว ถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบขับถ่ายของเสียของร่างกายตามปกติ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือความร้อนในระดับที่ทำลายเซลล์ไขมันนี้ จะทำลายเซลล์เนื้อเยื่ออื่นๆด้วย ทำให้เกิดการไหม้ในผิวชั้นบน หรือเกิดความเจ็บปวด ในระหว่างการรักษา การออกแบบ ของ Vanquish (45c RF) จึงถือเป็นนวัตกรรม breakthrough ในวงการแพทย์อีกครั้ง โดยออกแบบให้สามารถส่งพลังงานความร้อนในระดับ 45c เฉพาะเจาะจงที่ชั้นของเซลล์ไขมันเท่านั้น โดยไม่ทำอันตรายต่อเซลล์ข้างเคียงอื่นๆ การส่งพลังงานที่ทำให้เกิดความร้อน เจาะจงเฉพาะเซลล์ไขมัน โดยไม่สัมผิสผิวหนัง มีส่วนช่วยให้ความร้อนในชั้นไขมันไม่สะท้อนกลับไปกระทบต่อเซลล์เนื่อเยื่อ อื่นๆในชั้นบนๆ จึงไม่เกิดแผลไหม้ หรือความเจ็บปวดระหว่างการรักษา เซลล์ไขมันจะค่อยๆทำลายตัวเอง และถูกขับออกจากร่างกาย ทำให้ชั้นไขมันหดเล็กลง และสามารถเห็นผลลัพธุ์ของสัดส่วนที่ลดลงอย่างชัดเจน 1-2 นิ้ว หลังการรักษา 4 ครั้ง โดยรับการรักษาสัปดาห์ ละครั้งต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
Vanquish-IR-1024x732