วีเนียร์ เคลือบฟัน แปะฟันขาว เปลี่ยนรอยยิ้มได้อย่างไร

วีเนียร์ (Veneer) ศาสตร์แขนงหนึ่งของทันตกรรมเพื่อความงาม ที่ช่วยออกแบบรอยยิ้มให้มีความสวยงามอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะรู้จักกันในชื่อของวีเนียร์แล้ว ก็ยังถูกเรียกด้วยชื่ออื่น ๆ อีกด้วย เช่น เคลือบฟัน แปะฟันขาว หรือแผ่นแปะฟันขาว เป็นต้น

วีเนียร์

โดยวีเนียร์หรือเคลือบฟันจะช่วยในการปรับเปลี่ยนสีของฟัน รูปร่างฟัน ความยาวฟันและการเรียงตัวของฟัน ให้สมบูรณ์เข้ากับใบหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทันตแพทย์จะเป็นผู้วางแผนการรักษาและการออกแบบรอยยิ้มร่วมกับคนไข้ โดยคำนึงถึงการสร้างรอยยิ้มใหม่ที่เข้ากับใบหน้าและบุคลิกภาพของคนไข้แต่ละราย

วีเนียร์

วีเนียร์ช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันโดยไม่ต้องจัดฟัน ซึ่งวีเนียร์หรือเคลือบฟันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ฟันเรียงตัวไม่เป็นระเบียบแต่ไม่อยากจัดฟัน เพราะการจัดฟันต้องใช้เวลานาน 1 -2 ปี กว่าฟันจะเรียงตัวสวยงาม ซึ่งการทำวีเนียร์สามารถทำได้ภายใน 7-10 วัน วีเนียร์จะช่วยในการปรับการเรียงตัวของฟันได้ รวมถึงผู้ที่มีปัญหาฟันบิ่น ฟันแตก ฟันห่าง วีเนียร์ก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

การออกแบบวีเนียร์ด้วยระบบดิจิตอล Digital Smile Design

            การทำวีเนียร์ในปัจจุบันสามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยออกแบบรอยยิ้มของคนไข้ โดยวิเคราะห์รอยยิ้มใหม่จากปัญหาและความต้องการของคนไข้แต่ละบุคคล ทันตแพทย์วางแผนการรักษากำหนดรูปร่าง ความยาวฟัน และการเรียงตัวของฟันในระบบดิจิตอลที่เรียกว่า Digital Smile Design (DSD) เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คนไข้เห็นภาพผลลัพธ์การรักษาก่อนตัดสินใจทำวีเนียร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนจะทำวีเนียร์ เพราะไม่ต้องมาลุ้นผลลัพธ์การรักษาจะออกมาเป็นอย่างไร จะสวยหรือไม่ Digital Smile Design (DSD) ทำให้คนไข้เห็นผลการรักษาตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษา

วีเนียร์

ขั้นตอนการทำวีเนียร์แบบเซรามิก

1.วางแผนการทำวีเนียร์

วีเนียร์

โดยทันตแพทย์จะตรวจลักษณะเหงือกและฟันตำแหน่งที่จะทำวีเนียร์ หากพบปัญหาเหงือกอักเสบหรือมีฟันผุ จะต้องรักษาให้หายก่อนที่จะทำวีเนียร์ จากนั้นจะพิมพ์ปากและถ่ายภาพ x-ray และสแกนฟันเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา ทันตแพทย์จะสอบถามความปัญหาที่ต้องการแก้ไข และรอยยิ้มใหม่ที่อยากได้ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงระดับความขาวของสีฟันที่ต้องการ เพื่อนำข้อมูลความต้องการของคนไข้ไปวางแผนการรักษาอย่างละเอียด

2.ดูแผนการรักษาจากระบบคอมพิวเตอร์ Digital Smile Design (DSD)

วีเนียร์Digital Smile Design (DSD) จะแสดงให้เห็นรูปแบบฟันและรอยยิ้มใหม่ได้อย่างชัดเจน ขั้นตอนนี้หากแผนการรักษาที่ทันตแพทย์ออกแบบมาให้ยังไม่ถูกใจ สามารถแจ้งให้ทันตแพทย์เพื่อขอแก้ไขได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ของการรักษาโดยทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำและให้ข้อมูลการรักษา

3.เตรียมฟันและพิมพ์ฟันเพื่อส่งให้ช่างทันตกรรมผลิตชิ้นงานวีเนียร์

วีเนียร์

การทำวีเนียร์แบบเซรามิกจะใช้เวลาในการผลิตภายในห้องแล็บทันตกรรมประมาณ 5-7 วัน เนื่องจากช่างทันตกรรมจะต้องใช้ฝีมือในการทำชิ้นงานออกมาทีละซี่ให้เหมือนฟันธรรมชาติ และต้องผ่านกระบวนการให้วีเนียร์มีความแข็งแรงก่อนถึงจะส่งให้ทันตแพทย์ใส่ให้คนไข้ได้

4.ใส่ชิ้นงานวีเนียร์ ทันตแพทย์จะแปะวีเนียร์บนผิวหน้า ขั้นตอนนี้คนไข้จะได้รอยยิ้มใหม่ตามแผนการรักษาที่วางไว้

วีเนียร์

5.recheck วีเนียร์

วีเนียร์

เป็นขั้นตอนที่ทันตแพทย์จะนัดเข้ามาตรวจหลังจากการใช้งานประมาณ 7-10 วัน เพื่อดูความเรียบร้อยของวีเนียร์ หลังจากนั้นคนไข้จะต้องดูแลรักษาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ และมาตรวจเช็คสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

อายุการใช้งานของวีเนียร์

วัสดุเซรามิกที่นำมาผลิตชิ้นงานวีเนียร์มีการพัฒนาให้มีความแข็งแรงใกล้เคียงกับฟัน ถ้ามีการวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง ตรวจสอบการสบฟันที่ถูกต้อง คนไข้ดูรักษาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ วีเนียร์สามารถอยู่ได้ 15 – 20 ปี หรือมากกว่านั้น หากมีการแตกหรือบิ่นบางซี่ ก็สามารถทำใหม่เฉพาะซี่นั้นๆ ได้

วีเนียร์มีกี่ประเภท

1.คอมโพสิตวีเนียร์

วีเนียร์

คือการทำวีเนียร์จากวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันที่เรียกว่า “คอมโพสิตเรซิน” สามารถช่วยแก้ไข้สี รูปร่าง และขนาดของฟันได้ ทำการรักษาเสร็จภายใน 1 วัน ราคาถูกกว่าเซรามิกวีเนียร์ ส่วนอายุการใช้งานสั้นกว่าเซรามิก เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนได้ทำให้ต้องทำใหม่บ่อยๆ

2.เซรามิกวีเนียร์

วีเนียร์

คือการทำวีเนียร์โดยวัสดุเซรามิก ที่มีความแข็งแรงและความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ เซรามิกวีเนียร์ใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 7-10 วัน มาพบทันตแพทย์ 2-3 ครั้ง เนื่องจากต้องมีการผลิตชิ้นงานวีเนียร์โดยห้องแลปทันตกรรมเพื่อให้ได้ชิ้นงานวีเนียร์ที่พอดีกับฟันตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์วางแผนไว้ จึงต้องใช้ความละเอียดและความแม่นยำในการผลิตและการรักษา

วีเนียร์ฟันราคา

            การทำวีเนียร์แต่ละแบบจะมีขั้นตอนและวัสดุในการผลิตชิ้นงานแตกต่างกัน รวมถึงทันตแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลการทำวีเนียร์แต่ละแบบด้วย วีเนียร์ฟันราคาจึงมีความแตกต่างกัน ที่ APEX DENTAL CENTER กำหนดราคาวีเนียร์ไว้ 2 แบบ ได้แก่

1.วีเนียร์แบบคอมโพสิตวีเนียร์ หรือ Hollywood Smile ราคา 24,000 บาท / ทั้งปาก

2.วีเนียร์แบบเซรามิกวีเนียร์ ราคา 12,000-17,000 บาท / ซี่ฟัน

โปรโมชั่นวีเนียร์ สอบถามได้ที่ Line@ :http://line.me/ti/p/%40apexmedicalcenter

รีวิววีเนียร์ฟัน

                ประสบการณ์จริงจากผู้ที่ทำวีเนียร์ที่ APEX DENTAL CENTER ความประทับใจหลังจากเปลี่ยนรอยยิ้มด้วยวีเนียร์ มาฟังกันว่ารีวิววีเนียร์ ทำแล้วเป็นอย่างไรบาง

ปรึกษาการวีเนียร์ ได้ที่ APEX DENTAL CENTER

สาขาเพลินจิต โทร.062-6623000
สาขาทองหล่อ โทร.081-9409974

สาขาภูเก็ต โทร.099-2877451
• Inbox : m.me/apexdentalcenter
• Line@ : http://line.me/ti/p/%40apexdentalcenter