VAGINAL LIFT เทคโนโลยีใหม่ คืนความมั่นใจให้หญิงวัยทอง

Vaginal Lift

เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน สิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือความร่วงโรยทั้งภายนอกและภายในร่างกาย โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพผู้หญิงที่มักพบในผู้หญิงวัยทองตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป ปัญหาที่พบได้มากที่สุดคือ อุ้งเชิงกรานหย่อน ปัสสาวะเล็ด ช่องคลอดแห้ง รวมทั้งช่องคลอดฝ่อลีบ ซึ่งล้วนแต่ทำให้ผู้หญิงสูญเสียความมั่นใจ

อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้ก็มีวิธีในการรักษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต การใช้อุปกรณ์ช่วย หรือในรายที่มีอาการมากๆ ก็อาจต้องทำการผ่าตัดรีแพร์ ซึ่งถือเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนสูงกว่าวิธีอื่นๆ

แต่สำหรับผู้หญิงที่ต้องการผลการรักษาที่น่าพึงพอใจในเวลาอันสั้น Vaginal Lift ถือเป็นทางเลือกของการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ต้องทำการผ่าตัด เกิดภาวะแทรกซ้อนได้น้อยกว่า อีกทั้งยังไม่ต้องพักฟื้น มีผลการวิจัยระดับโลกรองรับว่าเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้หญิงวัยทองที่มีปัญหาช่องคลอดแห้ง หย่อนคล้อย หรือฝ่อลีบมีอาการดีขึ้น สามารถกลับมามีความมั่นใจได้อีกครั้ง เพิ่มเสน่ห์ของผู้หญิงให้ยิ่งดูน่าค้นหามากขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 062-709-6849
LINE : @APEXWOMEN