การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)

  คุณผู้ชายระวัง!!! ภัยใกล้ตัว มะเร็งต่อมลูกหมาก

  ทำไม!..ถึงควรตรวจคัดกรอง มะเร็งต่อมลูกหมาก
  ในช่วงอายุ35ปี++ ทุกครั้งที่คุณตรวจสุขภาพประจำปี สิ่งที่ควรเพิ่มเติมในการตรวจสุขภาพ นอกเหนือขจากรายการตรวจอื่นๆ ควรมีตรวจภาวะเสี่ยง และคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก เข้าไปด้วย เพื่อรู้ก่อน รักษาป้องกันก่อนที่จะลุกลาม

  ขั้นตอนการตรวจ

  แพทย์ซักประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียด ตรวจร่างกายประเมิน และทำการเจาะเลือดส่งแลปเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง PSA (prostatic-specific antigen)
  ซึ่งสารชนิดนี้จะถูกผลิตขึ้นมามากกว่าปกติในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก หากมีตัวบ่งชี้แพทย์จะตรวจแบบละเอียดต่อไป

  ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากและส่งผลกระทบต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพ

  ปัจจุบันแพทย์พบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่อายุ ยิ่งอายุมากขึ้น โอกาสเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากก็ยิ่งสูงขึ้น ส่วนใหญ่จะพบมากในผู้ชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

  พันธุกรรม

  ผู้ที่มีประวัติบิดาหรือพี่น้องเคยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจะมีโอกาสเสี่ยงกว่าคนทั่วไป

  เชื้อชาติ

  พบมากในกลุ่มชายชาวตะวันตกทั้งในยุโรปและอเมริกา ขณะที่ชาวเอเชียพบได้น้อยกว่า

  อาหาร

  การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ให้พลังงานสูง และอาหารจำพวกเนื้อแดงอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้

  อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

  มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการใดๆ แต่เมื่อมะเร็งขยายตัวมากขึ้นจนไปกดทับท่อปัสสาวะ จะทำให้เกิดอาการแปรปรวนของระบบทางเดินกระเพาะปัสสาวะส่วนล่าง เช่น ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืน มีอาการแสบขัดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะไม่สุด ปัสสาวะไม่พุ่งหรือต้องใช้เวลาในการเบ่ง หากปล่อยทิ้งไว้ผู้ป่วยจะปัสสาวะลำบากและบ่อยขึ้น จนถึงขั้นปัสสาวะเป็นเลือดได้ จึงแนะนำในกลุ่มอายุ 40+ ควรมีการตรวจเช็คประจำปี

  มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งของผู้สูงอายุ เป็นมะเร็งพบบ่อยของผู้ชาย โดยทั่วไปพบได้ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป (อาจพบได้น้อยมากในอายุน้อยกว่านี้) ในสหรัฐอเมริกาพบได้สูงถึง 70-80% เมื่ออายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป ส่วนในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2544-2546 พบผู้ป่วยโรคนี้ 5.5 ราย ต่อประชากรชายไทย 100,000 คน

   

  https://www.apexprofoundbeauty.com/treatment/ed/