การรักษาเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ด้วยเครื่อง Shock Wave Treatment for Erectile Dysfunction

  เทคโนโลยีล่าสุด
  เสริมสร้างพลังแห่งความเป็นชาย
  ฟิตปั๋ง อึด ทน ทรงพลัง
  ไม่พึ่งยา ไม่มีผลข้างเคียง
  ที่เดียวในเมืองไทย

  Linear Shockwave Therapy

  สมรรถภาพทางเพศถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ชาย สัญลักษณ์แห่งความเป็นชายที่แข็งแกร่ง ทรงพลัง อึดและทน เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนปรารถนาเพราะไม่เพียงเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเอง แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนานกับคนที่รักอีกด้วย แต่ใช่ว่าจะควบคุมสั่งได้เสมอไป ยิ่งในปัจจุบันที่สภาพการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปผู้ชายต้องนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะทำงานวันละหลายชั่วโมง ขาดการออกกำลังกาย แวดล้อมไปด้วยมลภาวะและความเครียด จึงล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้พลังแห่งความเป็นชายลดน้อยถดถอยลงกว่าที่ควรจะเป็น

  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ด้วยเทคโนโลยี LSWT

  Linear Shockwave Therapy (LSWT) นับเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะแตกต่างจากเครื่องมือโดยทั่วไป ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายไม่ต้องกินยาและไม่จำเป็นต้องกินอาหารเสริม ไม่มีผลข้างเคียง จึงให้การควบคุมที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยต่อร่างกาย รักษาโดยการส่งคลื่นเสียงความเข้มข้นต่ำ เพื่อการเสริมสร้างพลังแห่งความเป็นชายในตำแหน่งต่างๆ ในบริเวณขาหนีบและองคชาติรวม 4 จุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดเส้นเลือดใหม่ๆ และทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณองคชาตมากยิ่งขึ้น จึงทำให้สัญลักษณ์แห่งความเป็นชายแข็งแกร่ง ทรงพลัง อึด ทน ฟิตปั๋งและควบคุมสั่งได้ตามต้องการ อีกทั้งสามารถใช้เพื่อรักษาปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากต้นเหตุ ไม่เจ็บและไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

  ภาวะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายไม่เต็มที่ในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ มักเกิดจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์ การแข็งตัวของอวัยวะเพศ จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังอวัยวะเพศทำให้เกิดการขยายตัวของอวัยวะเพศและเกิดการแข็งตัวขึ้น เส้นเลือดจำนวนมากในบริเวณอวัยวะเพศยังทำให้เกิดการตอบสนองที่ดีและสามารถควบคุมสั่งการได้ดีขึ้น

  การรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Linear Shockwave Therapy

  สำหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่รู้จักกันในชื่อ “Erectile dysfunction” (ED) นับเป็นปัญหาที่พบมากในผู้ชายอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยปัญหาจะมีความรุนแรงตามอายุที่มากขึ้น ภาวะการหย่อนสมรรถทางเพศนี้ ยังเป็นสัญญานบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติที่อาจจะเริ่มเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด เบาหวานและโรคหัวใจอีกด้วย เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอนั่นเอง

  ผู้เข้ารับบริการจำนวนมากพบว่าการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลดีหรือดีกว่าการรับประทานยาในกลุ่ม sildenafil (Viagra), Cialis, Levitra, Stendra และไม่ต้องกังวลในเรื่องของการกำหนดเวลารับประทานยาและการมีเพศสัมพันธ์ทำให้การทำกิจกรรมมีความเป็นธรรมชาติและตอบสนองได้ดีมากขึ้น

  ผลการรักษาด้วยวิธีนี้ สามารถได้ผลดีกับผู้ที่มีปัญหาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในระดับน้อยถึงปานกลาง หลังการรักษาด้วย Linear Shockwave Therapy ไม่จำเป็นต้องทานยาในกลุ่ม Viagra อีกเลย สำหรับในกรณีที่ปัญหารุนแรงและการทานยา Viagra ไม่ได้ผล โอกาสของความสำเร็จจะอยู่ที่ 30-50%

  ขั้นตอนการรักษา

  • การใช้เครื่องมือ Shock Wave Treatment for Erectile Dysfunction ครั้งละ 20 นาที (4จุด) สัปดาห์ละครั้ง ทำต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
  • คนที่ปกติหรือประสบปัญหาการแข็งตัวเล็กน้อยหรือต้องการความแข็งแรงและตื่นตัวที่ดี แนะนำสัปดาห์/ 1 ครั้งและทำอย่างต่อเนื่องได้
  • คนที่ประสบปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศสำหรับอีดีระดับ2 แนะนำสัปดาห์/ครั้งและต่อเนื่อง 4 สัปดาห์(ขึ้นไป)
  • คนที่ประสบปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศสำหรับอีดีระดับ3 แนะนำสัปดาห์/ครั้งและต่อเนื่อง 8 สัปดาห์(ขึ้นไป)
  • ไม่ต้องมียาชาหรือยาระงับประสาทก่อนการรักษา
  • คุณสามารถกลับมาทำกิจกรรมตามปกติได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการรักษา

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 062 709 6747