การรักษาเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ด้วยเครื่อง Shock Wave Treatment for Erectile Dysfunction

  เทคโนโลยีล่าสุด
  เสริมสร้างพลังแห่งความเป็นชาย
  ฟิตปั๋ง อึด ทน ทรงพลัง
  ไม่พึ่งยา ไม่มีผลข้างเคียง
  ที่เดียวในเมืองไทย

  Linear Shockwave Therapy

  สัญลักษณ์แห่งควาเป็นชาย แข็งแกร่ง ทรงพลัง อึดและทน เป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนปรารถนา ไม่แต่เพียงเพื่อตัวเอง แต่ยังเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนยาวนาน กับคนที่รักอีกด้วย แต่ก็ใช่ว่าจะควบคุมสั่งได้ เสมอไป ยิ่งในปัจจุบัน ที่สภาพการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายต้องนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะทำงานวันละหลายๆชั่วโมง ขาดการออกกำลังกาย แวดล้อมด้วยมลภาวะ และความเครียด จึงล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ พลังแห่งความเป็นชาย ลดน้อย ถดถอยลงกว่าที่ควรจะเป็น

  การเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ด้วย เทคโนโลยีล่าสุด Linear Shockwave Therapy (LSWT)

  Linear Shockwave Therapy (LSWT) นับเป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ต่างจากเครื่องมือโดยทั่วไป ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย ไม่ต้องพึ่งยา ไม่มีผลข้างเคียง จึงให้การควบคุมที่เป็นธรรมชาติ และปลอดภัย รักษาโดยการส่งคลื่นเสียงความเข้มข้นต่ำ เพื่อการเสริมสร้างพลังแห่งความเป็นชายในตำแหน่งต่างๆ บริเวณขาหนีบ และองคชาติรวม 4 จุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดเส้นเลือดใหม่ๆ และทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงบริเวณองคชาตมากขึ้น ทำให้สัญลักษณ์แห่งความเป็นชาย แข็งแกร่ง ทรงพลัง อึด ทน ฟิตปั๋ง และ ควบคุมสั่งได้ตามต้องการ สามารถใช้เพื่อรักษาปัญหาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากต้นเหตุ ไม่เจ็บ และไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ปลอดภัยกว่าการรับประทานยา

  ภาวะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายไม่เต็มที่ ในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ มักเกิดจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์ การแข็งตัวของอวัยวะเพศ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังอวัยวะเพศ ทำให้เกิดการขยายตัวของอวัยวะเพศ และเกิดการแข็งตัวขึ้น เส้นเลือดจำนวนมากในบริเวณอวัยวะเพศ ยังทำให้เกิดการตอบสนองที่ดี และสามารถควบคุมสั่งการได้ดีขึ้น

  การรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย Linear Shockwave Therapy

  สำหรับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ที่รู้จักกันในชื่อ “Erectile dysfunction” (ED) นับเป็นปัญหาที่พบมากในผู้ชายอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป โดยปัญหาจะมีความรุนแรงตามอายุที่มากขึ้น ภาวะการหย่อนสมรรถทางเพศนี้ ยังเป็นสัญญานบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพ เป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติที่อาจจะเริ่มเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบหลอดเลือด เบาหวานและโรคหัวใจ อีกด้วย เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอนั่นเอง

  ผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก พบว่าการรักษาด้วยวิธีนี้ได้ผลดี หรือดีกว่า การรับประทานยา ในกลุ่ม sildenafil (Viagra), Cialis, Levitra และ Stendra และไม่ต้องกังวลในเรื่องของการกำหนดเวลารับประทานยาและการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้การทำกิจกรรมมีความเป็นธรรมชาติ และตอบสนองได้ดีมากขึ้น
  ผลการรักษาด้วยวิธีนี้สามารถได้ผลดีกับผู้ที่มีปัญหาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในระดับน้อย ถึงปานกลาง หลังการรักษาด้วย Linear Shockwave Therapy ไม่จำเป็นต้องทานยาในกลุ่ม Viagra อีกเลย สำหรับในกรณีที่ปัญหารุนแรง และการทานยา Viagra ไม่ได้ผล โอกาสของความสำเร็จ อยู่ที่ 30-50 %

  ขั้นตอนการรักษา
  • การใช้เครื่องมือ Shock Wave Treatment for Erectile Dysfunction ครั้งละ 20 นาที (4จุด) สัปดาห์ละครั้ง ต่อเนื่อง 4 สัปดาห์
  • คนที่ปกติหรือประสบปัญหาการแข็งตัวเล็กน้อยหรือ ต้องการความแข็งแรงและตื่นตัวที่ดี แนะนำสัปดาห์ละ 1 ครั้งและทำได้ต่อเนื่องได้
  • คนที่ประสบปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ สำหรับอีดี ระดับ 2 แนะนำสัปดาห์ละครั้ง และต่อเนื่อง 4 สัปดาห์หรือมากกว่า
  • คนที่ประสบปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ สำหรับอีดี ระดับ 3 แนะนำสัปดาห์ละครั้ง และต่อเนื่อง 8 สัปดาห์หรือมากกว่า
  • ไม่ต้องมียาชาหรือยาระงับประสาทก่อนการรักษา
  • คุณสามารถกลับมาทำกิจกรรมตามปกติได้ทันที

   

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 062 709 6747