แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สำหรับบุคคลที่ออกกำลังกาย และนักกีฬา

healthy-body

Supplement Guideline for Active Individuals and Athletes

แนวทางการใช้ผลิตเสริมอาหารสำหรับบุคคลที่ออกกำลังกาย และนักกีฬา

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้นักกีฬาได้รับปริมาณพลังงาน คาร์โบไฮเดรละโปรตีนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรเป็นสิ่งที่เอาเข้ามาเสริมกับอาหาร แต่ไม่ใช่เอามาแทนที่อาหาร สิ่งที่สำคัญที่สุดในแง่ของโภชนาการของนักกีฬาคือ การบริโภคอาหารสุขภาพจากอาหารธรรมชาติ มีการอ้างถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจำนวนหนึ่งที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาและการฟื้นตัว แต่ยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่มากพอ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดอาจช่วยเสริมจากอาหารปกติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา

 

b27c25b2-dca3-11e5-bbe8-d7e65fa80f93

ส่วนต่อไปจะจำแนกประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้โดยนักกีฬา และแบ่งหมวดหมู่ตามประสิทธิภาพตามแนวทางของสมาคมโภชนาการการกีฬาระหว่าประเทศ แต่อย่างไรก็ตามควรตั้งข้อสังเกตว่าการวิเคราะห์นี้ใช้ข้อมูลจากการวิจัยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือไม่ การวิจัยใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นมักจะเปิดเผยหลักฐานที่สนับสนุน หรือขัดแย้งกับการวิจัยในปัจจุบันได้ซึ่งอาจทำให้ต้องเปลี่ยนการจัดหมวดหมู่

นอกจากนี้ยังควรต้องข้อสังเกตว่าสารอาหารบางอย่างอาจเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับประชากรบางกลุ่มแม้ว่าจะไม่มีผลต่อสมรรถภาพร่างกาย หรือการออกกำลังกายก็ตาม

whey-protein-isolate-whey-protein-powder-sweet

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แบบบทานสะดวก (Convenience Supplement)

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารแบบทานสะดวก จะมาในรูปของอาหารทดแทนชนิดผง (MRPs) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดพร้อมดื่ม (RTDs) เอนเนอจี้บาร์และเจล ซึ่งเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายมากที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารถึง 50-75%

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเติมวิตามิน และแร่ธาตุเข้าไป 33-50% ของมาตรฐานขอปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับต่อวัน และต้องมีความแตกต่างกันในปริมาณของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน นอกจากนี้ยีงมีความแตกต่างในเรื่องของสารอาหารอื่นๆ ที่เสริมเข้าไป ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่อ้างอิงในแง่ของการเพิ่มน้ำหนักตัว การลดน้ำหนักตัวหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา คนส่วนใหญ่มักมองว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้เป็นอาหารว่างที่มีคุณภาพสูง และใช้เพื่อช่วยควบคุมปริมาณพลังงานที่จะได้รับ ในการเพิ่มหรือลดน้ำหนักตัว

1478894842167

ในมุมมองของสมาคมโภชนาการการกีฬาระหว่างประเทศ กล่างไว้ว่า การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบทานสะดวก เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับคนที่มีความต้องการแบบเฉพาะเจาะจง และเป็นทางเลือกที่ดีเมื่อเทียบกับอาหารจานด่วน การใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีประโยชน์ในเรื่องของการให้คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และสารอาหารอื่นๆ ที่จำเป็นก่อนหรือหลังออกกำลังกาย เพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ และนำมาใช้ได้รวดเร็ว

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรใช้เสริมการได้รับสารอาหารหลัก และไม่นำมาใช้แทนการบริโภคอาหารที่ดี นอกจากนี้ยังต้องศึกษารายละเอียดว่ามีการใช้สารอาหารที่ต้องห้ามในผลิตภัณฑ์เห่ล่านี้หรือไม่?

Cr: Kreider, R.D. et al (2010), ISSN Exercise & Sport Nutrition Review: Research & Recommendations, Journal of The International of Sports Nutrition

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก CoachPomme

https://www.facebook.com/hashtag/coachpomme?source=feed_text&story_id=1754047244860550