Smile design by Smile stylist

ปัจจุบันนี้ผู้คนที่ต้องการให้ตัวเองดูดีขึ้นทั้งรูปร่าง หน้าตาและการแต่งตัว ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน ซึ่งการจะทำให้ตัวเองนั้นหมายถึงว่า ต้องดูดีในทุกๆ อิริยาบถ โดยเฉพาะ รอยยิ้ม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อบุคลิกภาพ และถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนรอบตัวสามารถสังเกตเห็นเป็นอันดับต้นๆ เมื่อพบกันครั้งแรก

รอยยิ้มสวย จะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่ามีการเรียงตัว รูปร่างและสีฟันที่สวยงาม เพราะฟันนั้นส่งผลกับรอยยิ้ม หากสิ่งที่กล่าวมามีปัญหา ก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจ ซึ่งการรักษาโดยการจัดฟันนั้นสามารถแก้ไขเกี่ยวกับปัญหารูปร่าง และสีของฟัน ซึ่งต้องใช้เวลารักษานานประมาณ 2 ปีเลยทีเดียว การรักษาโดยการฟอกสีฟันสามารถช่วยให้ฟันขาวได้ แต่มีข้อจำกัดในเรื่องระดับความขาว อีกทั้งยังต้องฟอกซ้ำทุก 6-12 เดือน

Porcelain Veneers ทางเลือกใหม่ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับฟัน

พอร์ซเลน วีเนียร์ Porcelain Veneers คือ การรักษาด้วยการเคลือบชั้นฟันใหม่ ซึ่งสร้างจากเซรามิก (Ceramic) ช่วยแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างฟัน ฟันแตกหัก สึกกร่อน หรือมีสีเหลืองคล้ำดูไม่สะอาดตา ให้ฟันขาวเป็นธรรมชาติอย่างถาวร เพิ่มความมั่นใจในการยิ้ม

พอร์ซเลน วีเนียร์ เป็นการสร้างชิ้นงานในห้องแล็บด้วยเทคโนโลยีทันสมัย จากวัสดุแก้วเซรามิกที่มีความแข็งแรงถาวร ด้วยช่างทันตกรรมที่มีความรู้ มีทักษะด้านศิลปะ เพื่อสร้างชั้นเคลือบฟันใหม่ที่มีรูปร่างสวยงาม สีขาวสวย และดูเหมือนฟันธรรมชาติ

ทัตแพทย์เฉพาะทางด้านการใส่ฟันและความสวยงาม (Prosthodontist and Cosmetic Specialist) จะทำการวิเคราะห์รอยยิ้มของแต่ละบุคคล และตรวจสอบปัญหาอื่น เช่น ฟันผุ เหงือกอักเสบ ปัญหาการเคี้ยว กล้ามเนื้อขากรรไกร และการสบฟันที่ต้องแก้ไขก่อน หรือร่วมกับการรักษาด้วยวิธีวีเนียร์และครอบฟัน เพื่อความสวยงามและให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใช้งานได้ยาวนาน

การรักษาด้วยวีเนียร์ที่ดีจะต้องออกแบบเฉพาะให้เข้ากับใบหน้า รอยยิ้มและบุคลิกของแต่ละคน ซึ่งมีรอยยิ้มที่โดดเด่นเป็นของตัวเองแตกต่างกันออกไป ทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบรอยยิ้ม (Smile Stylist or Smile Designer) จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเลือกว่า จะทำการรักษาวีเนียร์ที่ไหนดี เพราะการรักษาวีเนียร์เป็นการรักษาร่วมกัน ทั้งทางด้านการแพทย์และงานศิลปะ ที่ต้องอาศัยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สี ความใส รูปร่าง ความยาว และสัดส่วนของฟันที่เหมาะสมกับรอยยิ้มของแต่ละคน

การรักษาวีเนียร์จะใช้เวลาโดยรวมประมาณ 2 อาทิตย์ ตั้งแต่พบคุณหมอครั้งแรก เพื่อตรวจวิเคราะห์ ออกแบบรอยยิ้ม และเขียนแบบรอยยิ้มต้นแบบ (Smile Design Prototype) จนถึงเปลี่ยนแปลงรอยยิ้มเสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นคนไข้จำเป็นต้องรักษาร่วมกับการตกแต่งเหงือก หรือจัดฟันร่วมด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หลายคนอาจเคยเห็นเพื่อนๆ ที่ได้รับการรักษาด้วยวีเนียร์แล้วดูไม่เป็นธรรมชาติ ที่เรียกว่า การแปะฟัน เนื่องด้วยวัสดุที่ทำอาจไม่ใช่พอร์ซเลน หรือบางคนได้รับการรักษาโดยทันตแพทย์ที่ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องการออกแบบรอยยิ้ม เพราะการออกแบบรอยยิ้มให้ดูสวยงาม และเข้ากับบุคลิกแต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องได้รับการฝึกฝน ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการออกแบบ ตัวอย่างเช่น Digital Smile Design Concept (DSD)

ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาวีเนียร์ปัจจุบันนี้สามารถที่จะลดการกรอฟัน หรือไม่กรอฟันคนไข้เลยก็ได้ ขั้นตอนการรักษาประเภทนี้เรียกว่า Minimal Prep หรือ Prepless Veneers เนื่องจากจะมีการใช้แบบรอยยิ้มที่เขียนไว้ (Prototype) ควบคุมไม่ให้กรอฟันโดยไม่จำเป็น ร่วมไปกับการใช้พอร์ซเลนที่มีคุณภาพสูง ที่ยังแข็งแรงแม้มีความหนาที่น้อยลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม