โปรโมชั่นรากฟันเทียมที่ APEX Dental Center

  โปรโมชั่นรากฟันเทียมรากฟันเทียมที่ APEX Dental Center ทำการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์สูง พร้อมทั้งวางแผนการรักษาอย่างละเอียดโดยใช้เทคโนโลยี CT Scan 3 มิติ ซึ่งทำให้ทันตแพทย์เห็นปริมาณกระดูกรองรับรากฟันเทียมได้อย่างชัดเจน เพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น เราเลือกใช้รากฟันเทียมมาตรฐานยุโรปและอเมริกา ได้แก่ Straumann , Noble Biocare , AstraTech ทันตแพทย์เฉพาะทางจะเลือกรากฟันเทียมที่เหมาะสมกับกระดูกและช่องว่างระหว่างฟันของแต่ละบุคคล

  รากฟันเทียม ราคาปกติ 85,000 บาท

  🔸โปรโมชั่นพิเศษเพียง 80,000 บาท/ซี่🔸

  โดยสามารถแบ่งชำระดังนี้ค่ะ

  รากฟันเทียมราคา 49,000 บาท/ซี่ (ชำระตอนฝังรากฟันเทียม)

  ครอบฟันบนรากฟันเทียม 31,000 บาท/ซี่ (ชำระตอนพิมพ์ปากทำครอบบนรากฟันเทียม ห่างจากฝั่งรากฟันเทียม 2-3 เดือน)