Mr. John Liljequist มอบรางวัล Joy Partner ให้แก่ นพ.สมบูรณ์ ไหวพริบ ศัลยแพทย์ตกแต่งประจำศูนย์ศัลยกรรมความงาม Apex Medical Center

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ทางผู้บริหาร Mr. John Liljequist ตำแหน่ง Head of commercial APAC ได้เข้ารับการมอบรางวัล Joy Partner ให้แก่ นพ.สมบูรณ์ ไหวพริบ ศัลยแพทย์ตกแต่ง (Plastic Surgery) ประจำศูนย์ศัลยกรรมความงาม เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (Apex Medical Center) เพื่อเป็นความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ ว่า Apex Medical Center เป็นศูนย์ศัลยกรรมความงามที่เพียบพร้อมไปด้วยศัลยแพทย์แนวหน้าของเมืองไทย และคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้มาเป็นอันดับแรกเสมอ อีกทั้งเทคโนโลยีล่าสุดได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่เข้ารับบริการที่ศูนย์รวมความงามเอเพ็กซ์ไร้ความกังวลใจ และมีความปลอดภัยตลอดมา

 

ภาพถ่าย นพ. สมบูรณ์ ไหวพริบ ศัลยแพทย์ตกแต่ง (Plastic Surgery) ประจำศูนย์ศัลยกรรมความงาม Apex Cosmetic Surgery Center จากงานมอบรับรางวัล Joy badge ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565