แนะวิธีฉีดปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง ในงานประชุมใหญ่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

แพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ได้บรรยายและสาธิตการฉีด ในหัวข้อ “Facial Transformation : Faminization of Male” การปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง โดยใช้การฉีดฟิลเลอร์ ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 42 (42nd Annual Scientific Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST)) จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเซ็นธารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้างเซ็นทรัล เวิลด์ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยมีแพทย์จากประเทศไทยเข้าร่วมประชุมรวม 948 คน และแพทย์จากต่างประเทศ 107 คน

โครงสร้างรูปหน้าของชายและหญิงมีความแตกต่างกัน โครงสร้างใบหน้าผู้ชายจะมีคางและกรามแหลี่ยม โหนกแก้มใหญ่ การปรับรูปหน้าให้ดูเป็นผู้หญิงจึงจะต้องฉีดให้คางและกรามเรียวเล็ก เมื่อใบหน้าเรียวเล็กลงก็จะทำให้ ดวงตา จมูกและปากโดดเด่นขึ้น ดูนุ่มนวลอ่อนหวานมากขึ้น นอกจากนี้โครงหน้าผู้ชายมักจะมีกระดูกโหนกแก้มใหญ่ เนื้อน้อย จึงต้องปรับแต่งโหนกแก้มให้กลมกลึง ทำให้ใบหน้าดูอ่อนหวานมากขึ้น ด้วยเทคนิคการฉีดปรับองศาความงามที่ใช้เวลาไม่มาก ก็สามารถปรับเปลี่ยนใบหน้าผู้ชายให้กลายเป็นหญิงได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และไม่ต้องพักฟื้น