แนะวิธีฉีดปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง ในงานประชุมใหญ่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

แพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ ได้บรรยาย และสาธิตการฉีด ในหัวข้อ “Facial Transformation : Faminization of Male” การปรับรูปหน้าจากชายเป็นหญิง โดยใช้การฉีดฟิลเลอร์ ในงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560 ครั้งที่ 42 (42nd Annual Scientific Meeting of the Dermatological Society of Thailand (DST)) จัดโดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมเซ็นธารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, เซ็นทรัล เวิลด์, กรุงเทพฯ โดยมีแพทย์ไทยเข้าร่วมประชุมรวม 948 คน และ แพทย์จากต่างประเทศ 107 คน

โครงสร้างรูปหน้าของชายและหญิงมีความแตกต่างกัน โครงสร้างใบหน้าผู้ชายจะมีคาง และ กรามแหลี่ยม โหนกแก้มใหญ่ การปรับรูปหน้าให้ดูเป็นผู้หญิงจะต้องฉีดให้คางและกรามเรียวเล็ก เมื่อใบหน้าเรียวเล็กลง จะทำให้ ดวงตา จมูก และปาก โดดเด่นขึ้น ดูนุ่มนวลอ่อนหวานมากขึ้น นอกจากนี้ โครงหน้าผู้ชายมักจะมีกระดูกโหนกแก้มใหญ่ เนื้อน้อย จึงต้องปรับแต่งโหนกแก้มให้กลมกลึง ทำให้ใบหน้าดูอ่อนหวานมากขึ้น ด้วยเทคนิคการฉีดปรับองศาความงามที่ใช้เวลาไม่มาก ก็สามารถปรับเปลี่ยนใบหน้าผู้ชายให้กลายเป็นหญิงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ และไม่ต้องพักฟื้น