ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมรรถภาพทางการกีฬา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ERGOGENIC AIDS AND DIETARY SUPPLEMENT
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมรรถภาพทางการกีฬา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

thinkstockphotos-479562672_field_img_hero_988_380

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Dietary Supplement
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีส่วนผสมของสารอาหารได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร กรดอะมิโน และสารตั้งต้นต่างๆ เช่น เอนไซน์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจถูกสกัดจากพืช หรือ อาหาร แต่ไม่จัดว่าเป็นยา
บริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะต้องควบคุม และตรวจสอบขั้นตอนการผลิต หรือแจกจ่ายให้มีความปลอดภัย และการรับรองหรือการเรียกร้องที่ทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้น จะต้องได้รับการยืนยันด้วยหลักฐานที่เพียงพอ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นเท็จหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด เมื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นถูกนำไปวางขายในท้องตลาด องค์การอาหารและยาจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยเสียก่อนที่จะนำมาวางขายเป็นเวลา 10-15 ปีมาแล้ว

Young healthy woman with fruits and vegetables. Diet.

ที่บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นจ้างนักวิจัย (ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย หรือนักกำหนดอาหารด้านการกีฬา) เพื่อมาให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกำลังกาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดำเนินการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ช่วยในการประสานงานการทดลองวิจัยที่ดำเนินการโดยทีมงานวิจัยอิสระ (นักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือคลีนิกวิจัย)
ความจริงแล้วบางบริษัทก็ยืมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ปกปิดข้อมูลในเชิงลบ และ/หรือชูผลดีที่ได้จากการศึกษาวิจัยจนเกินจริง แนวโน้มของอุตสาหกรรมโภชนาการ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้เป็นไปตามแนวทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามผู้ซื้อควรเลือกอย่างระมัดระวัง

supplements

การจำแนกประเภท และการจัดหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน สมุนไพร และ/หรือสารสกัดอาหารจากพืชอาหารต่างๆ โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
– ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบทานสะดวกเช่น บาร์ เจล ผง หรือเครื่องดื่มผสมเสร็จ สาามารถรับพลังงานแบบสะดวกรวดเร็ว
– ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเพิ่มน้ำหนัก
– ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก

– ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางการกีฬา
ทาง ISSN ได้จัดหมวดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ดังนี้
1. กลุ่มที่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีงานวิจัยจำนวนมากรองรับว่าได้ผลและปลอดภัย
2. กลุ่มที่อาจจจะมีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีงานวิจัยจำนวนหนึ่งที่รองรับหลักการ แต่ต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อการฝึก และ/หรือสมรรถภาพทางการกีฬา
3. กลุ่มที่ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีหลักการดูเป็นไปได้ แต่ยังมีงานวิจับรองรับไม่เพียงพอที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจน
4. กลุ่มที่ไม่ม่มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีหลักการการดูเป็นไปได้น้อย และ/หรือมีงานวิจัยรองรับชัดเจนว่าไม่ได้ผล
สมาคมโภชนาการการกีฬาระหว่าประเทศ (ISSN) แนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการการกีฬา ประเมินโปรแกรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายของนักกีฬาเป็นอันดับแรก เพื่อดูว่านักกีฬานั้นได้รับพลังงานอย่างสมดุล บริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่ดี
นอกจากนี้ยังแนะนำว่าหากบุคคลมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ควรแนะนำให้ใช้กลุ่มที่ 1 แต่หากต้องการใช้ในกลุ่มที่ 2 ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นทดลอง และอาจหรือไม่อาจจะให้ผลตามที่กล่าวอ้าง และไม่ควรสนับสนุนให้บุคคลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มที่ 3 และ 4

Cr: Kreider, R.D. et al (2010), ISSN Exercise & Sport Nutrition Review: Research & Recommendations, Journal of The International of Sports Nutrition

 

ขอบคุณเนื้อหาดีๆจาก :  CoachPomme

https://www.facebook.com/hashtag/coachpomme?source=feed_text&story_id=1754047244860550

รับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านชะลอวัยได้แล้ว
ที่ APEX Medical Center โทร.085 000 0855

รับคำปรึกษา หรือสอบถามเพิ่มเติม ผ่าน LINE @APEXMedicalcenter คลิก http://line.me/ti/p/%40apexmedicalcenter