CoolSculpting เย็นแค่ไหนถึงดี !

CoolSculpting

CoolSculpting การกำจัดไขมันส่วนเกินด้วยความเย็น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการลดสัดส่วนที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่ต้องใช้การผ่าตัด แต่ใช้เพียงความเย็นในระดับอุณหภูมิติดลบในการทำให้เซลล์ไขมันตายลงและถูกกำจัดออกร่างกายเท่านั้น แต่เคยสงสัยหรือไม่ว่า CoolSculpting นั้นต้องใช้ความเย็นเท่าไรจึงจะสามารถทำให้เซลล์ไขมันในร่างกายตายลงได้ ลองมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันเลย

CoolSculpting เย็นแค่ไหนถึงดี !

สำหรับเทคโนโลยี CoolSculpting  ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกนั้น จะใช้ความเย็นในระดับติดลบ – 10 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 – 45 นาที ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิที่มีการศึกษาแล้วว่าสามารถทำให้เซลล์ไขมันตายลงได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเซลล์อื่น ๆ ในร่างกาย แถมยังสามารถกำจัดไขมันส่วนเกินได้ 20 – 30% ตั้งแต่ทำครั้งแรก

แต่ในปัจจุบัน ได้มีการนำเครื่องเทคโนโลยีลดไขมันด้วยความเย็นที่เป็นเครื่องเลียนแบบมาใช้ ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีผลการศึกษาในระยะยาว นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการส่งผ่านความเย็นเพื่อเข้าไปกำจัดเซลล์ไขมันไม่ถึงค่าที่สามารถกำจัดไขมันได้จริง รวมทั้งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเบิร์นเย็น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ผู้เข้ารับบริการควรศึกษาให้แน่ชัดก่อนทำว่า เครื่องที่จะใช้ในการกำจัดไขมันด้วยความเย็นนั้นเป็นเครื่องแท้ เพื่อที่จะได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง และปลอดภัยต่อผู้เข้ารับบริการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ปรึกษา และสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0888-7000-26
FB inbox : click http://m.me/apexprofoundbeauty
Line : http://line.me/ti/p/@apexcallcenter