Coolsculping Workshop

Coolsculping Workshop จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการให้บริการ กำจัดไขมันด้วยความเย็น (Coolsculping) กับทุกสาขาของเอเพ็กซ์ โดย Anna Ruch | Clinical training manager- Asia Pacific ผู้มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมมาแล้วทั่วโลกในด้านการให้คำปรึกษา และด้านเทคนิคการสลายไขมันด้วยความเย็น

ที่ APEX นั้นให้ความสำคัญในการฝึกฝน และพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน นอกจากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้ว ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ก็จะทำให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นกัน

Coolsculping

เทคโนโลยีกำจัดไขมันด้วยความเย็นเยือกแข็ง โดยการส่งคลื่นความเย็นผ่านผิวหนัง เพื่อให้ความเย็นเฉพาะเซลล์ไขมัน โดยไม่ทำลายเซลล์ผิวส่วนอื่น นวัตกรรมนี้คิดค้นและพัฒนาโดย นายแพทย์ Rox Anderson และ นายแพทย์ Dieter Manstein, MD, PhD จาก Harvard University นำมาซึ่งเทคโนโลยี Cryolipolysis การใช้ความเย็นจัดการกับเซลล์ไขมัน ซึ่งค้นพบว่าเมื่อให้ความเย็นในระดับ -11 ถึง -13 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 35-50 นาที เซลล์ไขมันจะเข้าสู่โหมดของการหยุดทำงาน (Appoxtosis) และทำให้เซลล์ตาย หลังจากนั้นจะถูกขับออกจากร่างกายตามกระบวนการไหลเวียนการขับถ่ายตามธรรมชาติ โดยต่อ 1 จุดที่ทำการกำจัดไขมันด้วย Coolsculping จะลดไขมันได้ 20-30%

เทคโนโลยี Coolsculping ได้รับการรับรองจาก องค์การอาหารและยา ในสหรัฐอเมริกา U.S. FDA และในประเทศต่างๆ มากมาย ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงความปลอดภัยและมาตรฐานของผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE : Click