นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ ศัลยแพทย์ตกแต่ง APEX Medical Center ขึ้นรับรางวัล Renuvion Key opinion leader

นายแพทย์สมบูรณ์ ไหวพริบ ศัลยแพทย์ตกแต่ง APEX Medical Center ขึ้นรับรางวัล Renuvion Key opinion leader อีกทั้ง Apex Medical Center ยังเป็นศูนย์ศัลยกรรมแรกในประเทศไทยที่เล็งเห็นประสิทธิภาพของ Renuvion และนำมาประยุกต์ใช้ช่วยดูแลคนไข้ เพื่อให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุด อีกทั้ง นายแพทย์ สมบูรณ์ ไหวพริบ ยังมีประสบการณ์การใช้งาน และเป็นแพทย์จากประเทศไทยเพียงท่านเดียวที่นำเสนอผลงานการรักษาในงานประชุมนานาชาติ ทั้งในงาน IMCAS และงานประชุมแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งในต่างประเทศมาแล้วอย่างนับไม่ถ้วน