สวยอย่างไม่ปลอดภัย “อันตรายจากการจัดฟันแฟชั่น”

การจัดฟันแฟชั่น ยังคงมีให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากตามศูนย์การ­ค้า อีกทั้งยังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งการจัดฟันแฟชั่นนั้นไม่ได้มีส่วนช่วยในการจัดเรียงตัวหรือรักษ­าอาการผิดปกติของฟัน แต่เป็นเพียงการทำตามกระแสแฟชั่นที่จะส่งผลเสียตามมา เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันแฟชั่นเป็นวัสดุคุณภาพต่ำ อาจมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ การปรับแต่งเครื่องมือที่ไม่ได้ทำโดยทันตแพทย์จะส่งผลเสียต่อฟัน หรือหากคนไข้มีปัญหาฟันอยู่แล้ว การจัดฟันแฟชั่นอาจส่งผลให้ฟันมีปัญหามากไ­ปกว่าเดิม

นอกจากนี้สถานที่จัดฟันแฟชั่นที่ไม่สะอาด อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่องปากอีกด้วย

ปรึกษาและตรวจเช็คสุขภาพฟัน กับทีมทันตแพทย์เอเพ็กซ์
กรุงเทพฯ 0888-7000-52
รังสิต 085-137-1131
ภูเก็ต 0888-7000-53

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE : @Apexbeauty