เมื่อ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ไม่ใช่แค่ปัญหาทางเพศอีกต่อไป

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับอวัยวะเพียงส่วนล่างเท่านั้น แต่ที่แท้จริงแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นใหญ่กว่านั้น ทางการแพทย์พบว่า ปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต หรือโรคหัวใจ

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น โดยปกติแล้วอวัยวะเพศชายจะแข็งตัวได้จะต้องมีเลือดจำนวนนึงที่ไหลเข้ามาเพื่อเก็บกักไว้ในเวลาหนึ่ง และเมื่อถึงเวลาจะถ่ายเทออกไป ดังนั้นการแข็งตัวจะไม่เกิดขึ้นหาก มีสิ่งขัดขวางทางไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะเพศ

สาเหตุหลักคือ ภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (atherosclerosis) หรือภาวะหลอดเลือดอุดตัน ซึ่งนำมาสู่โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมองแตก ซึ่งสาเหตุเกิดจากการอุดตันของโคเลสเตอรอลภายในหลอดเลือด ซึ่งมีผลต่อการไหลเวียนของเลือด ซึ่งหนึ่งในสัญญาณเตือนของร่างกายคือ ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ในสหรัฐอเมริกา มีงานวิจัยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง โรคหลอดเลือดหัวใจกับภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศว่า ผู้ที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีความเสี่ยงเป็นสองเท่า ที่จะมีโอกาสเป็นโรคทางหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเท่าๆ กับการสูบบุหรี่ การมีโคเลสเตอรอลสูง หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจล้มเหลว

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

เพราะฉะนั้น หากคุณเริ่มมีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อย่ารั้งรอที่จะไปพบแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพคุณผู้ชายได้ที่
ศูนย์ Men’s Health by Apex Medical Center

Line: http://line.me/ti/p/%40apexmen