อันตรายจากการร้อยไหมสเต็มเซลล์

ไหมสเต็มเซลล์ คือ การใช้ไหม PDO นำไปจุ่มหรือแช่กับสเต็มเซลล์ (Stem Cells) หรือ โกรทแฟคเตอร์ (Growth Factor) โดยหวังผลที่จะให้สารเหล่านี้มากระตุ้นคอล­ลาเจนในบริเวณที่ทำการร้อยไหม แต่ในปัจจุบันยังไม่มีผลการวิจัยใดๆ มารองรับว่าได้ผลจริง รวมทั้งยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากสาร­แปลกปลอมที่เข้าสู่ผิวหนัง ซึ่งยากต่อการรัก­ษา

อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธีไหมทั้งหมดนนี้ ยังไม่ได้มีการรับรองอย่างเป็นทางการ และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความชำนาญของแพทย์ผู้รักษา จึงควรศึกษาหาข้อมูล ใช้พิจารณญานอย่างถี่ถ้วน และควรรอบคอบเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE : @Apexbeauty