หย่อน (สมรรถภาพ) แค่ไหน? เช็คได้ด้วยตัวคุณ

 หย่อนสมรรถภาพ อาการ ที่นำไปสู่ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ พบได้บ่อยในคุณผู้ชาย ทั้งยังทำให้คุณผู้ชายหมดความมั่นใจ ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือภาวะการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายไม่เต็มที่ รู้จักกันในชื่อ “Erectile dysfunction”

หย่อนสมรรถภาพแล้วเราจะสามารถเช็คได้อย่างไร?

การเช็คสมรรถภาพด้วยตัวเองนั้น ให้สังเกตุ ของความผิดปกติที่อาจจะเริ่มเกิดในระบบหลอดเลือด เพราะการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ต้องอาศัยการขยายตัว มีการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังอวัยวะเพศ จึงจะเกิดการแข็งตัวขึ้นได้ และกลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศยังต้องอาศัยเอมไซม์ที่ชื่อว่า nitric oxide synthase ซึ่งมีความสำคัญในการผลิตสารที่ชื่อ nitric oxide ทำให้เกิดการไหลเวียนไปที่อวัยวะเพศดีขึ้น

ในผู้ชายอายุ 20-30 ปี มีโอกาสที่จะเจอภาวะดังกล่าวประมาณ 8% ของประชากรในวัยดังกล่าว และเริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็น 37% ในช่วงวัย 70-75 ปี

หากผู้ป่วยบางคนมีภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่องหรือผลิตน้อยลง ก็จะยิ่งส่งผลทำให้เกิดการลดลงของความต้องการทางเพศ และมีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศร่วมด้วยได้ และบางรายอาจอ้วนลงพุง อ่อนเพลียง่าย หงุดหงิดง่าย

 

แค่ไหน?…หย่อนสมรรถภาพ

ง่ายๆในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับใด ปัญหาดังกล่าวมักเริ่มตั้งแต่ มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศเมื่อได้รับการกระตุ้น แต่มาอ่อนตัวลงเมื่อจะมีการสอดใส่ บางท่านอาจเป็นรุนแรงถึงขั้นไม่มีการตอบสนองต่อการทำให้เกิดแข็งตัวของอวัยวะเพศ และมีการแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลงในช่วงตื่นนอนตอนเช้า อาการมากน้อยสามารถประเมินเองได้ หากการตื่นตัวใน 1 เดือนที่ น้อยกว่าปกติรวมถึงไม่ประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่ก่อนจะถึงขั้นนี้ควรรีบปรึกาแพทย์

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว เช่น

 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • การสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆ
 • การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • การลดลงของระดับฮอร์โมนเพศชาย
 • ความเครียดเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • อายุที่มากขึ้น ประกอบกัน

หย่อนสมรรถภาพ

หย่อนสมรรถภาพ

การดูแลรักษา

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ ภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ( Erectile dysfunction ) ในปัจจุบัน คือ การใช้ยาในกลุ่ม ที่ออกฤทธิ์เฉพาะในการขยายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดไปที่อวัยวะเพศมีมากขึ้น อวัยวะเพศก็สามารถแข็งตัวได้ดีขึ้น ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา คืออาการปวดศีรษะ คัดจมูก หน้าแดง มองเห็นภาพมีสีฟ้าและอื่นๆ เป็นต้น ยาในกลุ่มดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีประวัติการใช้ยาที่มีส่วนผสมของ nitrate เช่นยาอมใต้ลิ้นขยายหลอดเลือดหัวใจ เพราะจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตลดลงรุนแรง การใช้ยาจึงควรได้รับคำปรึกษากับแพทย์ถึงความปลอดภัยก่อนที่รักษาด้วยยากลุ่มดังกล่าวก่อนเสมอ

หย่อนสมรรถภาพ
ทางเลือกใหม่ในการรักษาจะเป็นการใช้คลื่นกระแทก หรือ Linear Shockwave Therapy ซึ่งคลื่นดังกล่าวจะไปช่วยกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซมและเสริมสร้างหลอดเลือดใหม่ที่อวัยวะเพศให้ดีขึ้น สามารถใช้ร่วมในการฟื้นฟูและรักษา ถึงแม้ว่าจะมีโรคประจำตัวเช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ก็สามารถรับการรักษาได้ หรือจะเป็นการใช้กระบอกสุญญากาศ Vacuum เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์

ในกรณีของผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่องลดลง ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์หรือความต้องการทางเพศน้อยลงด้วย สมรรถภาพร่างกายลดถอยลง กล้ามเนื้อเล็กลง อารมณ์แปรปรวน แพทย์อาจจะพิจารณาเรื่อง

ของการรักษาโดยการใช้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนเสริมด้วยการส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพศชายที่ดีขึ้น การได้รับสารอาหารที่กรดอะมิโน arginine สูง จะช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้น

การได้รับสารอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีสูง เพราะสังกะสีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า testosterone

สารอาหารในกลุ่ม flavanoid ที่พบได้ในสมุนไพรไทยเช่น กระชายดำ ก็มีข้อมูลหลักฐานทางการศึกษาที่จะช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนหลอดเลือดให้ดีขึ้น

Men’s Health by Apex ให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมน
 • รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพชาย
 • ปรึกษาอาการแข็งตัวไม่เต็มที่
 • สร้างกล้ามเนื้อ BUILD MUSCLE
 • เสริมสร้างสมรรถภาพด้วยเทคโนโลยี Linear Shockwave Therapy
 • P-SHOT FOR MEN (PRP)

Mobile : 088 870 0045  062 709 6747

LIne ID : @apexmen