หย่อน (สมรรถภาพ) แค่ไหน? เช็คได้ด้วยตัวคุณ

หย่อนสมรรถภาพ อาการที่นำไปสู่ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ พบได้บ่อยในผู้ชาย ซึ่งจะทำให้ผู้ชายหมดความมั่นใจในตัวเอง โดยภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือภาวะอวัยวะเพศชายแข็งตัวไม่เต็มที่ จะรู้จักกันในชื่อ Erectile Dysfunction

หย่อนสมรรถภาพสามารถเช็คได้อย่างไร?

การเช็คสมรรถภาพด้วยตัวเอง ให้สังเกตความผิดปกติที่อาจจะเริ่มเกิดในระบบหลอดเลือด เพราะการแข็งตัวของอวัยวะเพศจะต้องอาศัยการขยายตัว หากมีการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังอวัยวะเพศ ก็จะเกิดการแข็งตัวขึ้น และกลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศยังต้องอาศัยเอมไซม์ที่ชื่อว่า Nitric Oxide Synthase ซึ่งมีความสำคัญในการผลิตสารที่ชื่อ Nitric Oxide ทำให้เกิดการไหลเวียนไปที่อวัยวะเพศดีขึ้น

ในผู้ชายอายุ 20-30 ปี มีโอกาสที่จะเจอภาวะดังกล่าวประมาณ 8% ของประชากรในวัยดังกล่าว และเริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็น 37% ในช่วงวัย 70-75 ปี

หากผู้ป่วยบางคนมีภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่องหรือผลิตน้อยลง ก็จะยิ่งส่งผลทำให้เกิดการลดลง ของความต้องการทางเพศ มีผลต่อการแข็งตัวของอวัยวะเพศร่วมด้วยได้ และบางรายอาจอ้วนลงพุง อ่อนเพลียง่าย หงุดหงิดง่าย

 

แค่ไหนถึงหย่อนสมรรถภาพ?

ตรวจสอบง่ายๆ คือ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ให้สำรวจประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความรู้สึกของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักเริ่มตั้งแต่ มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศเมื่อได้รับการกระตุ้น แต่มาอ่อนตัวลงเมื่อจะมีการสอดใส่ หรืออาจเป็นรุนแรงถึงขั้นไม่มีการตอบสนองต่อการทำให้เกิดแข็งตัวของอวัยวะเพศ มีการแข็งตัวของอวัยวะเพศลดลงในช่วงตื่นนอนตอนเช้า อาการมากหรือน้อยสามารถประเมินเองได้ หากการตื่นตัวใน 1 เดือนที่ น้อยกว่าปกติ รวมถึงไม่ประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์ได้ นับว่าเป็นปัญหาใหญ่ ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมีอาการต่างๆ เหล่านี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหา

 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • การสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานๆ
 • การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • การลดลงของระดับฮอร์โมนเพศชาย
 • ความเครียด เนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • อายุที่มากขึ้น

หย่อนสมรรถภาพ

หย่อนสมรรถภาพ

การดูแลรักษา

การรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ( Erectile Dysfunction) ในปัจจุบันจะเป็นการใช้ยาในกลุ่มที่ออกฤทธิ์เฉพาะในการขยายหลอดเลือด ทำให้มีการไหลเวียนของเลือดไปที่อวัยวะเพศมีมากขึ้น อวัยวะเพศก็จะสามารถแข็งตัวได้ดีขึ้น ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ยา คือ อาการปวดศีรษะ คัดจมูก หน้าแดง มองเห็นภาพมีสีฟ้า เป็นต้น ยาในกลุ่มดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีประวัติการใช้ยาที่มีส่วนผสมของ Nitrate เช่น ยาอมใต้ลิ้นขยายหลอดเลือดหัวใจ เพราะจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตลดลงรุนแรง การใช้ยาจึงควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ เกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนที่จะรักษา ด้วยยากลุ่มดังกล่าวก่อนเสมอ

หย่อนสมรรถภาพทางเลือกใหม่ Linear Shockwave Therapy

Linear Shockwave Therapy เทคโนโลยีใหม่ ที่สามารถรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพด้วยคลื่นกระแทก ซึ่งคลื่นดังกล่าวจะไปกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซม และเสริมสร้างหลอดเลือดที่อวัยวะเพศให้ดีขึ้น สามารถใช้ร่วมในการฟื้นฟูและรักษา ถึงแม้ว่าจะมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน หรือโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ก็สามารถรับการรักษาได้ หรือจะเป็นการใช้กระบอกสุญญากาศ Vacuum เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง ควบคู่กับการรักษาทางการแพทย์

ในกรณีของผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่องลดลง ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ หรือความต้องการทางเพศน้อยลงด้วย สมรรถภาพร่างกายลดถอยลง กล้ามเนื้อเล็กลง อารมณ์แปรปรวน แพทย์อาจจะพิจารณาเรื่องของการรักษา โดยการใช้ฮอร์โมนเพศชายทดแทน เสริมด้วยการส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการ และการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเพศชายที่ดีขึ้น การได้รับสารอาหารที่กรดอะมิโน Arginine สูง จะช่วยระบบการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้น และการได้รับสารอาหารที่มีแร่ธาตุสังกะสีสูง เพราะสังกะสีนั้นสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตฮอร์โมนเพศชาย ที่เรียกว่า Testosterone หรือจะเป็นการใช้สารอาหารในกลุ่ม Flavanoid ที่พบได้ในสมุนไพรไทย เช่น กระชายดำ ก็มีข้อมูลหลักฐานทางการศึกษา ว่าสามารถช่วยในเรื่องระบบการไหลเวียนหลอดเลือดให้ดีขึ้นได้

Men’s Health by Apex

เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

 • ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมน
 • รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพชาย
 • ปรึกษาอาการแข็งตัวไม่เต็มที่
 • สร้างกล้ามเนื้อ BUILD MUSCLE
 • เสริมสร้างสมรรถภาพด้วยเทคโนโลยี Linear Shockwave Therapy
 • P-SHOT FOR MEN (PRP)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทร. 088-870-0045
 • โทร. 062-709-6747
 • LINE : @Apexmen