สะพานฟันคืออะไร

สะพานฟัน คืออะไร สะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมชนิดติดแน่นอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสะพานฟันจะอาศัยฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงเป็นหลักในการยึดติด ไม่สามารถถอดเข้าออกด้วยตัวเองได้ การทำสะพานฟันจะทำในกรณีที่ฟันถูกถอนไป แต่ยังเหลือฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงที่แข็งแรงสามารถเป็นหลักยึดสะพานฟันได้ ช่วยให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่สูญเสียฟันไป ให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิม

5 เหตุผลที่ต้องทำสะพานฟัน

-สะพานฟันช่วยให้บดเคี้ยวอาหารได้ดี

-สะพานช่วยให้ยิ้ม หัวเราะ พูดคุย ได้เหมาะฟันธรรมชาติ

-สะพานช่วยให้รักษาโครงสร้างใบหน้าให้คงรูปตามธรรมชาติ

-ป้องกันปัญหาฟันล้ม ที่สามารถเกิดขึ้นในอนาคตได้

-สะพานช่วยให้การสบฟันเป็นปกติ

-สะพานช่วยให้ฟันธรรมชาติอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ประเภทของสะพานฟัน

         สะพานแบ่งออกตามลักษณะของการยึดติดเป็น 3 ประเภทได้แก่

1.สะพานฟันแบบทั่วไป

สะพานฟัน

เป็นสะพานฟันที่ยึดติดกับฟันธรรมชาติทั้ง 2 ข้างโดยมีตัวเชื่อมที่เรียกว่า Pontic ทันตแพทย์และผู้รับบริการนิยมใช้กันอย่างแพร่หล่าย เนื่องจากสามารถยึดติดและใช้งานบดเคี้ยวได้ดีกว่าสะพานฟันชนิดอื่น ๆ วัสดุที่นำมาทำสะพานฟันเหมือนกับวัสดุที่ใช้ทำครอบฟัน (ใส่ลิงค์ครอบฟัน)

2.สะพานฟันแบบยึดติดฟันข้างเดียว

เป็นการทำสะพานฟันที่ฟันธรรมชาติเป็นหลักยึดติดเพียงข้างเดียว ส่วนที่ทดแทนฟันที่ถูกถอนไปจะเป็นฟันลอย ซึ่งหากใช้บดเคี้ยวอาหารที่แข็งหรือเหนียวเกินไปจะทำให้แตกหรือหักได้ง่าย

3.สะพานฟันแบบยึดติดแมรี่แลนด์ เป็นสะพานฟันที่ยึดติดกับฟันหลักบางส่วนโดยไม่ยึดติดทั้งซี่เหมือนการทำสะพานฟันแบบทั่วไป สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์จะยึดติดเฉพาะส่วนที่เป็นด้านหลังของฟันซี่ข้างเคียง ข้อดีคือไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันเยอะเท่ากับการทำสะพานฟันแบบทั่วไป แต่ความแข็งแรงจะไม่เท่ากับการทำสะพานฟันแบบทั่วไป

สะพานฟันประกอบด้วย

สะพานฟันแบบทั่วไป ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่

สะพานฟัน

1.ส่วนที่ยึดติดกับฟันธรรมชาติ เป็นส่วนต้องสวมลงใปครอบกับเนื้อฟันธรรมชาติ คล้ายกับครอบฟัน ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำสะพานฟันเป็นวัสดุชนิดเดียวกับการทำครอบฟัน ได้แก่ เซรามิกทั้งชิ้น โลหะทั้งชิ้น หรือ แบบโลหะ/ทองผสมพอร์เซเรน ราคาและคุณภาพเท่ากันกับครอบฟันทุกอย่าง

2.Pontic คือส่วนที่เชื่อมระหว่างหลักยึดฟันทั้ง 2 ซี่ ทำหน้าที่ทดแทนฟันที่ถูกถอนฟันไป ซึ่ง Pontic จะลอยอยู่เหนือเหงือก สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้เหมือนฟันธรรมชาติ และเพิ่มความมั่นใจในรอยยิ้มมากยิ่งขึ้น

ข้อดีของการทำสะพานฟัน

-ช่วยให้ฟันที่ถูกถอนกลับมาดูเป็นปกติและมั่นใจยิ่งขึ้น

-สามารถบดเคี้ยวอาหารและพูดคุยได้เหมือนฟันธรรมชาติ

-ป้องกันการเคลื่อนที่ของฟันในบริเวณข้างเคียง

-คงรูปหน้าไม่ให้เปลี่ยนไปเนื่องจากผลกระทบของการสูญเสียฟัน

-กระจายน้ำหนักขณะบดเคี้ยวอาหาร ทำให้แรงกดของฟันแต่ละซี่เท่ากัน

ข้อจำกัดของการทำสะพานฟัน

การทำสะพานฟันจะทำได้ในผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก หากมีปัญหาเช่น โรคเหงือก จะไม่สามารถทำสะพานฟันได้จนกว่าจะรักษาโรคเหงือกให้หายเป็นปกติก่อน การทำสะพานฟันจำเป็นต้องกรอเนื้อฟันซี่ข้างเคียงเพื่อทำเป็นหลักยึด ทำให้สูญเสียเนื้อฟันซี่ที่ดีออกไป และสะพานฟันจะทำความสะอาดยากกว่าฟันธรรมชาติ เนื่องจากส่วนที่เป็น Pontic คือส่วนลอยอยู่บนเหงือก ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการทำความสะอาด เช่นไหมขัดฟัน จะเพิ่มขึ้นตอนในการทำความสะอาดฟันมากกว่าปกติ หากดูแลสุขภาพช่องปากไม่ดี อาจจะทำให้เกิดกลิ่นปากได้ กรณีผู้ที่สูญเสียฟันไป แต่ไม่อยากทำสะพานฟัน สามารถเลือกทำ “รากฟันเทียม” ทดแทนได้

ขั้นตอนการทำสะพานฟันแบบทั่วไป

สะพานฟัน1.ปรึกษาทันตแพทย์ เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ เพราะการทำสะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมแบบถาวร จะต้องวางแผนการรักษาอย่างละเอียด และแม่นยำ รวมถึงการเลือกสีและวัสดุของสะพานฟันให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของฟันแต่ละซี่

2.เตรียมฟันที่จะเป็นหลักยึดของสะพานฟัน ทันตแพทย์จะกรอฟันให้มีขนาดเล็กและสั้นลง เพื่อให้สวมสะพานฟันได้พอดี

3.พิมพ์ปาก ในบริเวณที่จะทำสะพานฟันและฟันคู่สบ เพื่อส่งให้ช่างทันตกรรมผลิตสะพานฟันที่พอดีฟันฟันธรรมชาติ ขั้นตอนผลิตชิ้นงานสะพานฟันจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ระหว่างที่รอสะพานฟันจากห้องแลปทันตกรรม ทันตแพทย์จะใส่สะพานฟันแบบชั่วคราวให้เพื่อให้สามารถบดเคี้ยวอาหารและใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ ขณะใส่สะพานฟันชั่วคราว ควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการกัดของแข็งเพราะอาจจะทำให้สะพานฟันแบบชั่วคราวหลุด แตก หรือหัก ได้

4.ใส่สะพานฟันตัวจริง ทันตแพทย์จะถอดสะพานฟันชั่วคราวออก แล้วยึดติดสะพานฟันตัวจริงที่ผลิตจากห้องแลปทันตกรรม ปรับแต่งสะพานฟันให้เหมาะสม ซึ่งสะพานฟันตัวจริงนี้จะมีความแข็งแรง และสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ

5.ตรวจเช็คหลังจากการใช้งาน (Recheck) ทันตแพทย์จะนัดหมายมาตรวจเช็คประมาณ 7-10 วันหลังจากวันที่ใส่สะพานฟัน ซึ่งหากมีปัญหาการใช้งานที่ผิดปกติจะได้แก้ไขให้คนไข้ได้ทันที

วิธีดูแลรักษา

สะพานฟัน

1.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แข็งและเหนียว เพราะจะทำให้สะพานฟันหลุดหรือแตกได้

2.ควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันบริเวณสะพานฟันและ Pontic เพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือกอักเสบและปัญหากลิ่นปาก

3.หากเกิดอาการเสียวฟันให้งดรับประทานอาหารร้อนหรือเย็นเกินไป และทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

4.พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน ตรวจลักษณะของสะพานฟันและตรวจสุขภาพฟันเพื่อให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี

 อายุการใช้งานของสะพานฟัน

         สะพานจะมีอายุการใช้งานคล้ายๆกับครอบฟัน สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี แต่ต้องอาศัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีของแต่ละบุคคล เช่นการแปรงฟันที่ถูกวิธี การใช้ไหมขัดฟัน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และปฎิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ รวมถึงการรับประทานอาหารที่อ่อนนุ่ม ไม่แข็งหรือเหนียวเกินไป สะพานฟันถูกใช้งานอย่างถนอม จะช่วยทำให้สะพานฟันของเราใช้งานได้ยาวนาน

ใครที่ควรทำสะพานฟัน

สะพานฟัน

การทำสะพานฟันเป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่นถาวร เหมาะสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันไป แต่ไม่อยากใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ ซึ่งฟันปลอมแบบถอดได้ทำให้พูดลำบาก ไม่สะดวกในการรับประทานอาหาร เมื่อใช้ไปนานๆอาจจะหลวมหลุดขณะพูดหรือหัวเราะได้ สะพานฟันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะสะพานฟันมีรูปร่างและสีเหมือนกับฟันธรรมชาติ ทำให้ดูไม่ออกว่าใส่สะพานฟันอยู่ เหมาะสำหรับใช้งานในระยะยาว

สะพานฟันหน้าจัดฟันได้ไหม

         หากใส่สะพานฟันอยู่สามารถจัดฟันได้ แต่ในระหว่างจัดฟันจะต้องเอาสะพานฟันออกแล้วใส่ครอบฟันให้กับฟันที่เป็นหลักยึดสะพานฟันทั้ง 2 ซี่ ส่วนที่เป็นซ่องว่างที่ฟันถูกถอนไปจะใส่ฟันปลอมแบบชั่วคราวจนกว่าจะจัดฟันเสร็จ เมื่อจัดฟันเสร็จแล้วจะต้องทำสะพานใหม่เพื่อให้มีรูปร่างและแนวการเรียงตัวของฟันเหมาะสมตามลักษณะของฟันที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สะพานฟันราคา

ราคาของสะพานฟันจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการทำสะพานฟันเช่นเดียวกับวัสดุที่ใช้ทำครอบฟัน ถ้าสะพานฟันที่มีส่วนผสมของทองแท้มากกว่า ราคาสะพานฟันก็จะสูงกว่าสะพานฟันที่ผลิตจากโลหะธรรมดา แต่สะพานฟันที่มีส่วนผสมของทองมากจะสามารถใช้งานดีกว่าสะพานฟันแบบโลหะธรรมดา ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้แนะนำวัสดุสำหรับทำสะพานฟันให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานฟันตำแหน่งนั้นๆ

สอบถามราคาโปรโมชั่นได้ที่ Line@ : http://line.me/ti/p/%40apexdentalcenter

สะพานที่ไหนดี

ที่ศูนย์ทันตกรรม APEX Dental Center ทำสะพานฟันโดยอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ออกแบบสะพานฟันให้สวยงามเข้ากับฟันธรรมชาติและผลิตจากห้องแล็บทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และได้สะพานฟันที่มีคุณภาพ ทันตแพทย์เฉพาะทางจะตรวจประเมินภาพรวมของสุขภาพช่องปากและบริเวณที่จะทำสะพานฟัน เพื่อให้วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

นอกจากนั้น APEX Dental Center ที่สาขาเพลินจิต เราได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลคือมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตามหลักการและดูแลให้บริการอย่างมืออาชีพ

ปรึกษาการทำครอบสะพานฟันที่ APEX Dental Center

สาขาเพลินจิต โทร. 062-6623000

สาขาทองหล่อ โทร. 081-9409974

สาขาภูเก็ต โทร. 099-2877451

Inbox : m.me/apexdentalcenter
Line@ : http://line.me/ti/p/%40apexdentalcenter