การรักษารากฟัน ทันตแพทย์เท่านั้น ช่วยคุณได้

รักษารากฟัน ต้องผู้เชี่ยวชาญเทานั้น APEX DENTAL SMILE STUDIO

รักษารากฟัน

ปัญหาฟันผุไม่ใช่เรื่องเล็กๆ หลายครั้งที่ แพทย์ ได้นำเรื่องราวมาเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนคอยดูแลสุขภาพฟัน โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะมีความเสี่ยงที่จะฟันผุได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งผลกระทบจากฟันผุนั้น ไม่ใช่แค่ต้องเจ็บปวด หรือ ลงท้ายด้วยการถอนฟันเท่านั้น ครั้งนี้ ทันตแพทย์ ได้เตือนถึงอาการลุกลามที่เริ่มจากฟันผุ โดยทำให้เด็กเกิดหนองลามไปถึงเบ้าตาได้เลยทีเดียว สามารถเป็นสาเหตุของการติดเชื้อลุกลามเข้าสู่ไซนัส และลามมาในเบ้าตาด้านหลังลูกตา ดังนั้นเมื่อฟันผุก็อย่าปล่อยไว้ รีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อทำการรักษาเพราะบางครั้งจากฟันผุธรรมดา สามารถลุกลามไปถึงรากฟันและติดเชื้อได้

การรักษารากฟัน Endodontics

การรักษารากฟัน คือ “โพรงประสาทฟัน” เป็นการรักษาประสาทฟันที่อักเสบ ทำให้อาการเจ็บปวดหายไป และยังสามารถเก็บรักษาฟันแท้ของคุณให้คงอยู่ต่อไป

สาเหตุที่ต้องรักษารากฟัน

เนื่องจากการปล่อยให้ฟันผุเป็นเวลานานและไม่ได้รับการรักษา จนอักเสบลึกเข้าไปใกล้โพรงประสาทฟัน, ฟันแตก ฟันหัก หรือฟันมีรอยร้าว จากการบดเคี้ยวอาหาร หรือจากอุบัติเหตุ ทำให้เชื้อแบคทีเรียในน้ำลายเข้าไปในโพรงประสาทฟันและทำอันตรายต่อประสาทฟัน รวมทั้งโรคเหงือกอักเสบเรื้อรัง และการที่ฟันถูกกระแทกแรงๆ ก็ทำให้ส่วนปลายประสาทฟันตายได้ ทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองที่รากฟันตามมา และเริ่มมีอาการปวดฟัน โดยอาจจะปวดแบบเป็นๆ หายๆ ปวดเป็นระยะ หรือปวดอย่างรุนแรง ร่วมกับมีอาการเหงือกบวม

รักษารากฟัน

ขั้นตอนการรักษารากฟัน

  1. กรอเปิดโพรงประสาท ทันตแพทย์ทำการฉีดยาชาเพื่อป้องกันและลดอาการปวด หลังจากนั้นจึงทำการเปิดโพรงประสาทฟันโดยการใช้เครื่องมือเจาะ เพื่อทำความสะอาดโพรงประสาทฟัน
  2. วัดความยาวและขยายโพรงประสาทฟัน เมื่อกรอเปิดโพรงประสาทฟันได้แล้ว ทันตแพทย์จะวัดความยาวและขยายโพรงประสาทฟันให้กว้างขึ้น เพื่อให้เครื่องมือเข้าไปทำความสะอาดได้อย่างสะดวก
  3. ทำความสะอาดโพรงประสาทฟัน จากนั้นทำความสะอาดด้วยการนำเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายเข็ม สอดเข้าไปในโพรงประสาทฟันเพื่อนำเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อออก แล้วล้างทำความสะอาดกำจัดเชื้อโรค และใส่ยาฆ่าเชื้อไว้ในรากฟัน จากนั้นอุดปิดโพรงประสาทฟันชั่วคราว หากมีปัญหาที่ฟันหน้าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากมีรากฟันเพียงรากเดียว แต่สำหรับฟันหลังต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดนานเพราะมีจำนวนรากเยอะกว่า ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ทันตแพทย์อาจจะต้องนัดมาทำหลายครั้ง จนกว่าจะทำความสะอาดได้ครบหมดทุกราก
  4. อุดฟัน หลังจากทำความสะอาดภายในโพรงประสาทฟันจนสะอาดและปราศจากเชื้อแล้ว ทันตแพทย์จะทำการอุดภายในรากฟันให้แน่นและเต็มด้วยวัสดุอุดรากฟัน เพื่อไม่ให้มีช่องว่างสำหรับเชื้อโรค
  5. บูรณะฟันและตกแต่งฟัน ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ส่วนใหญ่ใช้วิธีครอบฟันหลังจากการบูรณะเรียบร้อยแล้ว เพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งเลือกวัสดุตามความแข็งแรงได้ ขึ้นกับฟันซี่นั้นเป็นจุดมองเห็นเวลายิ้มหรือเป็นฟันบดเคี้ยว

การรักษารากฟัน ปกติแล้วใช้เวลาในการรักษา 2-3 ครั้ง ในบางกรณีสามารถรักษาให้เสร็จภายในครั้งเดียวได้ หรืออาจต้องมาทำการรักษาหลายครั้งขึ้นอยู่กับสภาพฟัน

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

APEX DENTAL SMILE STUDIO

สาขาเพลินจิต  โทร. 062 662 3000   085 000 0855

สาขาทองหล่อ โทร. 081 940 9974  087 695 8222