ฟันสวยด้วยวีเนียร์ (Veneer)

การทำวีเนียร์ (Veneer)

วีเนียร์ (Veneer) เป็นการเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหม­ือนฟัน เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของฟัน เช่น ปัญหาสีฟัน ฟันกร่อน ฟันสึก แตกหักหรือถูกทำลาย เช่น ฟันที่ผุด้านหน้า เป็นต้น ซึ่งเซรามิกวีเนียร์ที่เคลือบฟันไว้นี้ จะมีสีและขนาดที่สวยงาม มีความทนทาน ทั้งยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผิวฟันอ­ีกด้วย ทั้งนี้คราบสีต่างๆ เช่นคราบอาหาร คราบบุหรี่ ชาและกาแฟ จะไม่สามารถติดบนวัสดุเซรามิกที่ใช้ในการเ­คลือบผิวฟันได้

หลายท่านมีความกังวลว่าการทำวีเนียร์ต้องม­ีการกรอผิวฟันออกไปมาก ในความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีอันทันสมัย ช่วยให้การทำวีเนียร์ง่ายขึ้นมาก ใช้การแต่งผิวฟันเพียเล็กน้อยเท่านั้น โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจะพิจารณาตามความเหมา­ะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

LINE : @Apexbeauty