นอนกรน ภัยเงียบสุดอันตราย ไม่รักษาเสี่ยงได้ถึงชีวิต

นอนกรน

นอนกรน เป็นปัญหาการนอนหลับที่หลายๆ คนไม่รู้ตัว เนื่องจากเป็นอาการที่เกิดขึ้นในตอนที่คนเราหลับสนิท จึงทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาดังกล่าว แต่จริงๆ แล้วการนอนกรนนั้นส่งผลเสียมากมาย ไม่ว่าจะสร้างความรำคาญให้คนใกล้ชิด หรือปัญหาสุขภาพที่อาจคาดไม่ถึง ซึ่งถ้าหากไม่ทำการรักษาก็อาจทำให้เสี่ยงถึงชีวิตได้

โดยจากการเก็บสถิติเกี่ยวกับการนอนกรน พบว่าร้อยละ 20 ของผู้ที่นอนกรนเป็นประจำ มักมีการหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย และผู้ที่มีการหยุดหายใจขณะหลับในระดับรุนแรงน้อย คือ น้อยกว่า 15 ครั้งต่อชั่วโมง จะมีอัตราการเสียชีวิตจากการหยุดหายใจขณะหลับเฉลี่ยร้อยละ 8 ซึ่งหากหยุดหายใจมากกว่า 15 ครั้งต่อชั่วโมง จะมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10-16 และเมื่อเทียบกับคนปกติ

นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความเสี่ยงสุขภาพของคนที่นอนกรนกับคนทั่วไป ผู้ที่นอนกรนมีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า เสี่ยงต่อโรคหัวใจมากกว่า 2 เท่า อีกทั้งยังเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าถึง 3 เท่า ซึ่งนับเป็นอันตรายทางสุขภาพที่ควรระมัดระวัง

นอนกรน

อย่างไรก็ตามการนอนกรนนั้นสามารถแก้ไขได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต แต่หากรุนแรงมากๆ ก็ต้องพึ่งวิธีทางการแพทย์ แต่ก็ต้องเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่สำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยและผลจากการรักษาที่สามารถเห็นได้ชัดเจน SNORELASE ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นเทคโนโลยีในการรักษาอาการนอนกรนที่ไม่เจ็บ ให้ผลที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น จึงทำให้คนที่มีปัญหาดังกล่าวห่างไกลความเสี่ยงสุขภาพต่างๆ จากการนอนกรน และสามารถนอนหลับได้สนิทอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 062-709-6849
LINE : @APEXWOMEN