จัดฟัน หากคุณมีฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน

จัดฟัน สำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน ที่เกิดจากอาการผิดปกติการเรียงตัวของฟัน โดยฟันที่ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ผิดจากตำแหน่งปกติ ทำให้เกิดฟันห่าง ฟันยื่น ฟันซ้อน หรือฟันเกได้

จัดฟัน

และเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วสามารถสร้างปัญหาด้านความสวยงามของรอยยิ้มให้คุณได้ เนื่องจากการเรียงตัวของฟันไม่สวย ทำให้เวลายิ้มขาดความมั่นใจ เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นการทำงาน การเข้าสังคม เป็นต้น  ฟันเก ฟันซ้อน ฟันเหยิน ฟันห่าง ฟันยื่น แก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกตินี้ด้วย “การจัดฟัน” หรือ “ดัดฟัน” เพื่อให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม แต่ก่อนจะจัดฟันเรารู้หรือไม่ว่า “ทำไมฟันเก” ทำไมบางคนฟันยื่น ทำไมฟันห่าง ความผิดปกติเหล่านี้เกิดสาเหตุจากอะไร ?

ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน เกิดจากอะไร

จัดฟัน

สาเหตุหลักของความผิดปกติของฟันเกิดจาก กรรมพันธุ์ และสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 ปัจจัยนี้มีผลทำให้ฟันเรียงตัวผิดปกติ ซึ่งทันตแพยท์จัดฟันจะดูประวัติ และสาเหตุการเรียงตัวของฟันก่อนการวางแผนการรักษา เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง และแม่นยำ โดยทั้ง 2 ปัจจัย มีรายละเอียดอย่างไร มาดูกัน

1.ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน ที่เกิดจากกรรมพันธุ์ คือลูกจะมีการเรียงตัวของฟันคล้ายๆพ่อแม่

จัดฟัน

– ขากรรไกรอาจไม่สัมพันธ์กับใบหน้า เช่นขากรรไกรเล็ก หรือขากรรไกรยื่น ทำให้สัดส่วนไม่สมดุล และไม่สัมพันธ์กัน

– ในบางรายมีฟันบางซี่ขึ้นผิดตำแหน่ง ทำให้รูปร่างฟันผิดปกติจากฟันตำแหน่งดิม

– ฟันมีขนาดโตเกินไป ในขณะที่ขากรรไกรมีขนาดเล็ก ทำให้ฟันไม่สามารถเรียงตัวได้ จึงทำให้เกิดฟันซ้อนเก

– ลิ้นมีขนาดใหญ่ ทำให้ลิ้นดันฟัน มีผลให้ฟัน ยื่น หรือฟันห่าง ได้

– ฟันมีขนาดเล็ก ในขณะที่ขากรรไกรใหญ่ ทำให้ฟันเรียงตัวกันได้ แต่มีช่องว่าง หรือฟันห่าง หรือในบางรายจำนวนฟันขึ้นมาไม่ครบ มีฟันบางซี่หายไป จึงทำให้มีช่องว่าง

– ลักษณะการบดเคี้ยวอาหาร และพฤติกรรมการกลืนอาหาร หรือการพูด ทำให้เกิดการดันฟัน มีผลทำให้ฟันเรียงตัวผิดปกติได้

– อีกสาเหตุหนึ่งของฟันเก เกิดจากในผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นอาการผิดปกติในช่องปากที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กแรกเกิด

2.ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม คือเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน  ได้แก่

จัดฟัน

– ในบางรายที่ถูกถอนฟันน้ำนมเร็ว อาจเกิดจากฟันน้ำนมผุ เพราะคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้ดูแลความสะอาดช่องปาก และฟันให้ลูก

– ในบางรายที่ฟันน้ำนมหลุดช้ากินไป ทำให้ฟันแท้ไม่สามารถขึ้นในตำแหน่งที่ควรจะเป็นได้ จึ่งทำให้เกิดการซ้อนเก บิด ขึ้นไม่ตรง ได้

– ในบางรายที่เกิดจากพฤติกรรมการดูดนิ้วมือ หรือการกลืนอาหารที่ผิดปกติ ทำให้ลิ้นหรือกล้ามเนื้อดันฟัน จึงทำให้เกิดฟันยื่น ฟันเหยิน

ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน ทำไงดี

จัดฟัน

การรักษาฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน ทำได้ด้วยการจัดฟัน โดยทั่วไปสามารถเริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี หรือฟันแท้เริ่มขึ้น หรือถ้ามีอาการผิดปกติสามารถปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันได้เลย ทันตแพทย์จะสามารถปรับการเรียงตัวของฟันตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้น ช่วยปรับทิศทางการขึ้นของฟันให้ถูกต้องได้ เพื่อให้การจัดฟันฟันในอนาคตง่ายขึ้น ในบางรายอาจจะไม่จำเป็นต้องจัดฟันเลย ในกรณีที่ฟันแท้ขึ้นทั้งหมดแล้ว ก็สามารถจัดฟันได้ตามรูปแบบต่างที่ต้องการ เช่น การจัดฟันแบบใส การจัดฟันแบบเหล็ก การจัดฟันดามอน เป็นต้น

อายุมากขึ้น ฟันเหยินขึ้น จริงหรือไม่

จัดฟัน

การเรียงตัวของฟัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดได้จากทั้ง 2 สาเหตุตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น หากเริ่มต้นฟันเหยินนิดหน่อยอยู่แล้ว ถ้าอายุเพิ่มมากขึ้น ฟันจะยื่นหรือเหยินขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากฟันที่มีเรียงตัวผิดปกติอยู่แล้ว จะค่อยปิดตัวหรือผิดปกติมากขึ้น ทำให้ผู้ที่มีปัญหาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ดังนั้นหากมีการฟันเรียงตัวผิดปกติ ถ้าได้รับการจัดฟันก็จะช่วยให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ทำให้เป็นผลดีต่ออนาคต ถ้าไม่อยากดัดฟัน หรือจัดฟันตอนแก่ ควรเริ่มสังเกตตัวเองตั้งแต่วันนี้ว่าฟันของคุณมีปัญหาหรือไม่?

 การป้องกันฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน

จัดฟัน

ฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆ ผู้ปกครองควรใส่ใจดูแลสุขภาพฟันแก่บุตรหลาน และหมั่นสังเกตการขึ้นของฟันเป็นระยะหากมีปัญหาการขึ้นของฟันที่ผิดปกติ ควรพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาการรักษาในระยะเริ่มแรกได้

ฟันที่มีการเรียงตัวผิดปกติอาจส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหาร การทำความสะอาด และทำให้ไม่มั่นใจในรอยยิ้มได้ การจัดฟันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาฟันเก ฟันห่าง ฟันยื่น ฟันเหยิน การจัดฟันในปัจจุบันมีหลายประเภท สามารถเลือกจัดฟันได้ตามแบบที่ต้องการ เช่น การจัดฟันใส invisalign การจัดฟันแบบเหล็ก การจัดฟันดามอน เป็นต้น เพื่อให้คุณมีสุขภาพฟันที่ดี สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดี และการเรียงตัวของฟันที่สวยงาม

การจัดฟันใส invisalign ที่ APEX Dental Center เป็นการจัดฟันใสแท้จากศูนย์ invisalign ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเราให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน ที่ได้ผ่านหลักสูตรการจัดฟันแบบใส invisalign พร้อมด้วยรางวัล invisalign Platinum Provider เพื่อให้มั่นใจได้ว่า APEX Dental Center ให้บริการด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใส invisalign ได้ที่

สาขาเพลินจิต โทร. 062-6623000

สาขาทองหล่อ โทร. 081-9409974

สาขาภูเก็ต โทร. 099-2877451

Inbox : m.me/apexdentalcenter
Line@ : http://line.me/ti/p/%40apexdentalcenter