ใส่ฟันปลอมตอน จัดฟันแบบใส ได้ไหม?

ฟันไม่ครบ ฟันหลอ จะ จัดฟันแบบใส INVISALIGN ได้มั้ย ต้องตอบว่าจัดได้ไม่มีปัญหาค่ะ เพราะเราสามารรถเติมซี่ฟันลงใน INVISALIGN ได้ โดยทาง Lab จะดีไซน์ อุปกรณ์จัดฟัน เป็นรูปร่างฟันขึ้นมาในตำแหน่งที่หายไป และทันตแพทย์จะใส่วัสดุลงไปแทนที่ซี่ฟันนั้น ทำให้ยังยิ้มสวยได้ระหว่างจัดฟัน เมื่อหลังจัดเสร็จแล้วสามารถใส่ฟันปลอมได้บริเวณที่เว้นไว้ได้เลยค่ะ

วิธีการใส่ฟันปลอมชั่วคราวในขณะจัดฟันต้องแบบออกเป็น 3 กรณีค่ะ

1. ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้

ถ้าต้องการจัดฟัน อาจจะต้องถอดฟันปลอมชิ้นนั้นออก โดยไม่สามารถใส่ได้อีกต่อไป เพราะแผ่นเพดาน หรือส่วนที่เป็นอะคริลิก(พลาสติก) จะไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของฟัน ทำให้ฟันไม่เคลื่อนที่ แต่ สามารถใส่ฟันปลอมชั่วคราว โดยแพทย์จะออกแบบอุปกรณ์ให้เว้นช่องไว้สำหรับใสฟันปลอมถาวรเมื่อจัดฟันแบบใสเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.กรณีใส่ครอบฟันอยู่

ก็สามารถ จัดฟันแบบใส ได้ แต่แพทย์จะต้องออกแบบการเคลื่อนที่ของฟันไม่ให้กระทบกับฟันที่ครอบไว้

3. กรณีใส่สะพานฟัน

ที่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนฟันบริเวณนั้น ก็สามารถ จัดฟันแบบใส ได้ เปรียบเทียบ ก่อนใส่ฟันปลอมและหลังใส่ฟันปลอมชั่วคราว ขณะจัดฟัน สามารถเคลื่อนฟันซี่อื่นได้ตามปกติ เนื่องจากฟันปลอมสามารถเคลื่อนที่ได้

สอบถามโปรโมชั่น และปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ จัดฟันแบบใส ที่ APEX DENTAL SMILE STUDIO
สาขาเพลินจิต โทร. 
085 000 0855
สาขาทองหล่อ โทร. 
081 940 9974
ผ่าน Desktop : click 
http://m.me/apexmedicalcenter

Summary