ใส่ฟันปลอมตอนจัดฟันแบบใสได้ไหม?

หลายท่านที่เคยถอนฟันไปจนทำให้ฟันไม่ครบ หรือฟันหลอ แต่อยากจะจัดฟันแบบใส INVISALIGN ได้มั้ย ต้องตอบว่าจัดได้ไม่มีปัญหาอะไร เพราะเราสามารถเติมซี่ฟันลงใน INVISALIGN ได้ โดยทาง Lab จะดีไซน์ อุปกรณ์จัดฟัน เป็นรูปร่างฟันขึ้นมาในตำแหน่งที่หายไป และทันตแพทย์จะใส่วัสดุลงไปแทนที่ซี่ฟันนั้น ทำให้ยังยิ้มสวยได้ระหว่างจัดฟัน เมื่อหลังจัดเสร็จแล้วสามารถใส่ฟันปลอมได้บริเวณที่เว้นไว้ได้เลย

วิธีการใส่ฟันปลอมชั่วคราวในขณะจัดฟันต้องแบบออกเป็น 3 กรณี

1. ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้

ถ้าต้องการจัดฟัน อาจจะต้องถอดฟันปลอมชิ้นนั้นออกโดยไม่สามารถใส่ได้อีกต่อไป เพราะแผ่นเพดาน หรือส่วนที่เป็นอะคริลิก (พลาสติก) จะไปขัดขวางการเคลื่อนที่ของฟัน ทำให้ฟันไม่เคลื่อนที่ แต่สามารถใส่ฟันปลอมชั่วคราว โดยแพทย์จะออกแบบอุปกรณ์ให้เว้นช่องไว้สำหรับใส่ฟันปลอมถาวรเมื่อจัดฟันแบบใสเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2.กรณีใส่ครอบฟันอยู่

ก็สามารถจัดฟันแบบใสได้ แต่แพทย์จะต้องออกแบบการเคลื่อนที่ของฟันไม่ให้กระทบกับฟันที่ครอบไว้

3. กรณีใส่สะพานฟัน

ที่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนฟันบริเวณนั้น ก็สามารถจัดฟันแบบใสได้ เปรียบเทียบก่อนใส่ฟันปลอมและหลังใส่ฟันปลอมชั่วคราว ขณะจัดฟันสามารถเคลื่อนฟันซี่อื่นได้ตามปกติ เนื่องจากฟันปลอมสามารถเคลื่อนที่ได้

สอบถามโปรโมชั่นและปรึกษาเกี่ยวกับการจัดฟันแบบใส ที่ APEX DENTAL SMILE STUDIO
สาขาเพลินจิต โทร. 085 000 0855
สาขาทองหล่อ โทร. 081 940 9974
ผ่าน Desktop : click http://m.me/apexmedicalcenter

Summary