การออกแบบรอยยิ้มด้วย Digital Smile Design

วีเนียร์

การออกแบบวีเนียร์ด้วยระบบดิจิตัลที่เรียกว่า Digital Smile Design (DSD) คือการปรับรอยยิ้มให้สวยงามเข้ากับใบหน้าด้วยการทำวีเนียร์ โดยในปัจจุบันการเปลี่ยนรอยยิ้มด้วย “วีเนียร์” ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้คนหันมาใส่ใจบุคลิกภาพ ความสวยงามบนใบหน้ารวมถึงรอยยิ้ม ทำให้การทำวีเนียร์หรือวีเนียร์แบบ Digital Smile Design (DSD) เป็นที่ยอมรับในด้านทันตกรรมเพื่อความงามมากขึ้น         

วีเนียร์คืออะไร

วีเนียร์

ทันตกรรมเพื่อความงามที่สามารถเปลี่ยนฟันและรอยยิ้มให้สวยงามขึ้นได้ โดยแผ่นเซรามิกบางๆสีเหมือนฟันมีความแข็งแรง ขาวใสเหมือนฟันธรรมชาติใช้เคลือบลงบนผิวหน้าฟัน แผ่นเซรามิกนี้เรียกว่า “วีเนียร์” ซึ่งวีเนียร์สามารถออกแบบรูปร่าง ขนาด สี และความยาวของฟันได้ ช่วยแก้ปัญหาผู้ที่มีสีฟันเหลืองฟันซี่เล็ก รูปร่างฟันยาวหรือสั้นเกินไป รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ไม่สม่ำเสมอกัน แต่ไม่ต้องการจัดฟันวีเนียร์สามารถปรับฟันให้เข้ากับใบหน้าและรอยยิ้ม เปลี่ยนฟันที่ไม่สวยงามให้มีรอยยิ้มใหม่ที่สดใสและสวยเป็นธรรมชาติ

Digital Smile Design คืออะไร

วีเนียร์Digital Smile Design (DSD) เป็นการออกแบบวีเนียร์ด้วยระบบดิจิตัล สามารถวิเคราะห์ใบหน้าและรอยยิ้มได้ เพื่อออกแบบแบบรอยยิ้มให้เข้ากับใบหน้ามากกว่ารอยยิ้มเดิม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Digital Smile Design (DSD) เป็นการนำรูปรอยยิ้มของผู้รับบริการกับรอยยิ้มใหม่ที่ออกแบบโดยทันตกรรม มารวมเข้าเป็นภาพเดียวกัน ทำให้เห็นการเรียงตัวของฟันและรูปร่างฟันใหม่ หากไม่ชอบส่วนไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการแต่จะอยู่ภายใต้การแนะนำของทันตแพทย์เฉพาะทาง

ความแตกต่างระหว่างวีเนียร์ทั่วไป กับวีเนียร์แบบ Digital Smile Design

ต้องบอกก่อนว่าวีเนียร์ทั้ง 2 แบบนี้ เป็นวีเนียร์ที่ผลิตจากเซรามิกทั้งคู่ แต่มีความแตกต่างกันในขั้นตอนการออกแบบรูปแบบของวีเนียร์

วีเนียร์

วีเนียร์แบบทั่วไป ทันตแพทย์จะออกแบบวีเนียร์ให้ผู้รับบริการดูว่าหลังจากทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร โดยการทำวีเนียร์บนแบบพิมพ์ฟันของคนไข้ มีการปรับรูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของฟันที่อยู่นอกช่องปากคนไข้ จะไม่เห็นว่าเมื่อวีเนียร์ใหม่นี้อยู่ในปากจะเป็นอย่างไร อาจจะต้องใช้จินตนาการปะกอบการตัดสินใจทำวีเนียร์

วีเนียร์

วีเนียร์แบบ Digital Smile Design เป็นเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่สามารถออกแบบการเรียงตัวของฟันได้บนใบหน้าของเราเอง ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้คนไข้เห็นภาพใบหน้าของตัวเองที่มีวีเนียร์ใหม่อยู่บนฟันได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนวีเนียร์ไปตามที่เราชอบได้ และทำให้เราเห็นภาพรอยยิ้มใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจทำวีเนียร์และได้วีเนียร์ตามที่ต้องการ

ใครควรทำวีเนียร์

ถ้าถามว่าใครควรทำวีเนียร์ คำตอบคือคนที่ไม่ชอบฟันของตัวเอง เช่น ฟันบิด ปลายฟันไม่เท่ากันสีฟันไม่สม่ำเสมอ ฟันห่าง ฟันสั้น ฟันซี่เล็ก ลักษณะฟันเหล่านี้ทำให้ยิ้มไม่สวย สร้างความไม่มั่นใจในการทำงาน หรือการที่ต้องพบเจอผู้คนบ่อยๆได้ หากคุณรู้สึกยิ้มแล้วไม่ชอบฟันตัวเอง ลองมาปรึกษาคุณหมอเพื่อออกแบบรอยยิ้มใหม่ด้วยระบบดิจิตัลให้เห็นรอยยิ้มใหม่ ที่ได้จากการทำวีเนียร์ได้

ขั้นตอนการการทำวีเนียร์ด้วย Digital Smile Design

ขั้นตอนการออกแบบรอยยิ้มหรือทำวีเนียร์ด้วยระบบดิจิตัล Digital Smile Design (DSD)

  1. ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการทำวีเนียร์ที่ออกแบบด้วยระบบดิจิตัล ซึ่งทันตแพทย์เฉพาะทางวีเนียร์จะสามารถออกแบบจากระบบ Digital Smile Design ได้เป็นบางท่านเท่านั้น ที่ APEX Dental Center ให้บริการโดย ผศ.ทพ.สมเกียรติ อิ่มพลี เป็นทันตแพทย์เฉพาทางทันตกรรมตกแต่ง ที่สามารถออกแบบรอยยิ้มใหม่ในระบบ Digital Smile Design (DSD) ได้
  2. ทันตแพทย์ถ่าย x-ray เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของฟัน ถ่ายรูปใบใหน้าและฟัน และสแกนฟันภายในช่องปากของผู้รับบริการเพื่อนำเข้าไปในระบบ  Digital Smile Design (DSD)
  3. ทันตแพทย์วิเคราะห์ปัญหาของฟันแต่ละซี่ และสอบถามความต้องการของผู้รับบริการว่าอยากได้ฟันใหม่เป็นลักษณะแบบไหน มีฟันต้นแบบที่เราชอบหรือไม่ เช่นชอบฟันดาราท่านไหน หรือรูปฟันที่ตัวเองคิดว่าสวย เพื่อที่จะให้คุณหมอมีข้อมูลนำไปกอบการออกแบบฟันใหม่ได้ตามที่ผู้รับบริการต้องการ
  4. ทันตแพทย์นำข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการไปออกแบบในระบบคอมพิวเตอร์ Digital Smile Design (DSD) แล้วนัดผู้รับบริการเข้ามาดูภาพจำลองที่มีวีเนียร์อยู่ในช่องปากว่าเข้ากับใบหน้าและรอยยิ้มหรือไม่ ถ้าผู้รับบริการชอบตามแบบที่ทันตแพทย์วางแผนมาก็สามารถเริ่มทำวีเนียร์ได้เลย
  5. ทันตแพทย์จะปรับแต่งผิวหน้าฟัน เมื่อปรับเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์สแกนฟันและพิมพ์ปากเพื่อส่งให้แลปทันตกรรมผลิตชิ้นงานเซรามิกวีเนียร์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการรอชิ้นงานจากแลปทันตกรรมประมาณ 1-2 อาทิตย์ ในระหว่างที่รอ ผู้รับบริการจะได้วีเนียร์ชั่วคราว หากมีส่วนไหนที่รู้สึกไม่ชอบสามารถแจ้งทันตแพทย์ให้แก้ไขได้ เพราะวีเนียร์ชั่วคราวจะเหมือนวีเนียร์ตัวจริง
  6. ใส่วีเนียร์ ทันตแพทย์ใส่วีเนียร์ให้ตามที่วางแผนไว้ ขั้นตอนนี้คนไข้จะได้วีเนียร์ตัวจริง ที่สวยงามเสมือนฟันธรรมชาติ
  7. Recheck หลังจากใช้งานวีเนียร์ตัวจริงประมาณ 10-14 วัน ทันตแพทย์จะนัดมา recheck หลังจากใช้งาน หากมีปัญหา สามารถปรับแก้ไขได้      

APEX Dental Center เราดูแลรอยยิ้มของท่านด้วยความใส่ใจและผ่านการออกแบบให้มีรอยยิ้มที่สวย สดใส สร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดี ด้วยระบบดิจิตอล Digital Smile Design (DSD) ทำให้การทำวีเนียร์เป็นเรื่องง่ายๆ เห็นผลการรักษาก่อนเริ่มการรักษา โดยอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมเพื่อความงาม ผศ.ทพ.สมเกียรติ อิ่มพลี

APEX Dental Center ให้บริการทันตกรรมมากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ คลินิกทันตกรรมพร้อมใจ ให้บริการทันตกรรมจัดฟันภายใต้มาตรฐาน JCI (ที่สาขาเพลินจิต) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของการให้บริการทางการแพทย์ในระดับสากล ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน คลินิกทันตกรรมเดินทางสะดวก มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาเพลินจิต สาขาทองหล่อ และสาขาภูเก็ต

ปรึกษาการจัดฟันที่ APEX Dental Center

สาขาเพลินจิต โทร. 062-6623000

สาขาทองหล่อ โทร. 081-9409974

สาขาภูเก็ต โทร. 099-2877451

Inbox : m.me/apexdentalcenter
Line@ : http://line.me/ti/p/%40apexdentalcenter