การออกแบบรอยยิ้มด้วย Digital Smile Design

วีเนียร์

การออกแบบวีเนียร์ด้วยระบบดิจิตัล ที่เรียกว่า Digital Smile Design (DSD) คือการปรับรอยยิ้มให้สวยงามเข้ากับใบหน้าด้วยการทำวีเนียร์ โดยในปัจจุบันการเปลี่ยนรอยยิ้มด้วย “วีเนียร์” ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้คนหันมาใส่ใจบุคลิกภาพ ความสวยงามบนใบหน้า รวมถึงรอยยิ้ม ทำให้การทำวีเนียร์ หรือวีเนียร์แบบ Digital Smile Design (DSD) เป็นที่ยอมรับในด้านทันตกรรมเพื่อความงามมากขึ้น       

วีเนียร์คืออะไร

วีเนียร์

            ทันตกรรมเพื่อความงาม ที่สามารถเปลี่ยนฟันและรอยยิ้มให้สวยงามขึ้นได้ โดยแผ่นเซรามิกบางๆ สีเหมือนฟัน มีความแข็งแรง ขาวใสเหมือนฟันธรรมชาติ ใช้เคลือบลงบนผิวหน้าฟัน แผ่นเซรามิกนี้เรียกว่า “วีเนียร์” ซึ่งวีเนียร์สามารถออกแบบรูปร่าง ขนาด สี และความยาวของฟันได้ ช่วยแก้ปัญหาผู้ที่มีสีฟันเหลือง ฟันซี่เล็ก รูปร่างฟันยาวหรือสั้นเกินไป รวมถึงการเรียงตัวของฟันที่ไม่สม่ำเสมอกัน แต่ไม่ต้องการจัดฟัน วีเนียร์สามารถปรับฟันให้เข้ากับใบหน้าและรอยยิ้ม เปลี่ยนฟันที่ไม่สวยงาม ให้มีรอยยิ้มใหม่ที่สดใส และสวยเป็นธรรมชาติ

Digital Smile Design คืออะไร

วีเนียร์      

       Digital Smile Design (DSD) เป็นการออกแบบวีเนียร์ด้วยระบบดิจิตัล วิเคราะห์ใบหน้าและรอยยิ้ม เพื่อออกแบบแบบรอยยิ้มใหม่ที่สวยงาม และเข้ากับใบหน้ามากกว่ารอยยิ้มเดิม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Digital Smile Design (DSD) เป็นการนำรูปรอยยิ้มของผู้รับบริการ กับรอยยิ้มใหม่ที่ออกแบบโดยทันตกรรม มารวมเข้าเป็นภาพเดียวกัน ทำให้เห็นการเรียงตัวของฟันและรูปร่างฟันใหม่ หากไม่ชอบส่วนไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการแต่จะอยู่ภายใต้การแนะนำของทันตแพทย์เฉพาะทาง

ความแตกต่างระหว่างวีเนียร์ทั่วไป กับวีเนียร์แบบ Digital Smile Design

            ต้องบอกก่อนว่าวีเนียร์ทั้ง 2 แบบนี้ เป็นวีเนียร์ที่ผลิตจากเซรามิกทั้งคู่ แต่มีความแตกต่างกันในขั้นตอนการออกแบบรูปแบบของวีเนียร์

วีเนียร์

วีเนียร์แบบทั่วไป ทันตแพทย์จะออกแบบวีเนียร์ให้ผู้รับบริการดูว่าหลังจากทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไร โดยการทำวีเนียร์บนแบบพิมพ์ฟันของคนไข้ มีการปรับรูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของฟันใหม่จากแบบพิมพ์ฟัน ที่อยู่นอกช่องปาก คนไข้จะไม่เห็นว่าเมื่อวีเนียร์ใหม่นี้อยู่ในปากจะเป็นอย่างไร อาจจะต้องใช้จินตนาการปะกอบการตัดสินใจทำวีเนียร์

วีเนียร์

วีเนียร์แบบ Digital Smile Design เป็นเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่สามารถออกแบบการเรียงตัวของฟันได้บนใบหน้าของเราเอง ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้คนไข้เห็นภาพใบหน้าของตัวเองที่มีวีเนียร์ใหม่อยู่บนฟันได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนวีเนียร์ไปตามที่เราชอบได้ และทำให้เราเห็นภาพรอยยิ้มใหม่ก่อนที่จะตัดสินใจทำวีเนียร์ และได้วีเนียร์ตามที่ต้องการ

ใครควรทำวีเนียร์

            ถ้าถามว่าใครควรทำวีเนียร์ คำตอบคือคนที่ไม่ชอบฟันของตัวเอง เช่น ฟันบิด ปลายฟันไม่เท่ากัน สีฟันไม่สม่ำเสมอ ฟันห่าง ฟันสั้น ฟันซี่เล็ก ลักษณะฟันเหล่านี้ทำให้ยิ้มไม่สวย สร้างความไม่มั่นใจในการทำงาน หรือการที่ต้องพบเจอผู้คนบ่อยๆได้ หากคุณรู้สึกยิ้มแล้วไม่ชอบฟันตัวเอง ลองมาปรึกษาคุณหมอเพื่อออกแบบรอยยิ้มใหม่ด้วยระบบดิจิตัลให้เห็นรอยยิ้มใหม่ ที่ได้จากการทำวีเนียร์ ได้

ขั้นตอนการการทำวีเนียร์ด้วย Digital Smile Design

ขั้นตอนการออกแบบรอยยิ้มหรือทำวีเนียร์ด้วยระบบดิจิตัล Digital Smile Design (DSD)

  1. ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการทำวีเนียร์ที่ออกแบบด้วยระบบดิจิตัล ซึ่งทันตแพทย์เฉพาะทางวีเนียร์จะสามารถออกแบบจากระบบ Digital Smile Design ได้เป็นบางท่านเท่านั้น ที่ APEX Dental Center ให้บริการโดย ผศ.ทพ.สมเกียรติ อิ่มพลี เป็นทันตแพทย์เฉพาทางทันตกรรมตกแต่ง ที่สามารถออกแบบรอยยิ้มใหม่ในระบบ Digital Smile Design (DSD) ได้
  2. ทันตแพทย์ถ่าย x-ray เพื่อดูลักษณะโครงสร้างของฟัน ถ่ายรูปใบใหน้าและฟัน และสแกนฟันภายในช่องปากของผู้รับบริการเพื่อนำเข้าไปในระบบ  Digital Smile Design (DSD)
  3. ทันตแพทย์วิเคราะห์ปัญหาของฟันแต่ละซี่ และสอบถามความต้องการของผู้รับบริการว่าอยากได้ฟันใหม่เป็นลักษณะแบบไหน มีฟันต้นแบบที่เราชอบหรือไม่ เช่นชอบฟันดาราท่านไหน หรือรูปฟันที่ตัวเองคิดว่าสวย เพื่อที่จะให้คุณหมอมีข้อมูลนำไปกอบการออกแบบฟันใหม่ได้ตามที่ผู้รับบริการต้องการ
  4. ทันตแพทย์นำข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการไปออกแบบในระบบคอมพิวเตอร์ Digital Smile Design (DSD) แล้วนัดผู้รับบริการเข้ามาดูภาพจำลองที่มีวีเนียร์อยู่ในช่องปาก ว่าเข้ากับใบหน้าและรอยยิ้มหรือไม่ ถ้าผู้รับบริการชอบตามแบบที่ทันตแพทย์วางแผนมา ก็สามารถเริ่มทำวีเนียร์ได้เลย
  5. ทันตแพทย์จะปรับแต่งผิวหน้าฟัน เมื่อปรับเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์สแกนฟันและพิมพ์ปากเพื่อส่งให้แลปทันตกรรมผลิตชิ้นงานเซรามิกวีเนียร์ ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาในการรอชิ้นงานจากแลปทันตกรรมประมาณ 1-2 อาทิตย์ ในระหว่างที่รอ ผู้รับบริการจะได้วีเนียร์ชั่วคราว หากมีส่วนไหนที่รู้สึกไม่ชอบสามารถแจ้งทันตแพทย์ให้แก้ไขได้ เพราะวีเนียร์ชั่วคราวจะเหมือนวีเนียร์ตัวจริง
  6. ใส่วีเนียร์ ทันตแพทย์ใส่วีเนียร์ให้ตามที่วางแผนไว้ ขั้นตอนนี้คนไข้จะได้วีเนียร์ตัวจริง ที่สวยงามเสมือนฟันธรรมชาติ
  7. Recheck หลังจากใช้งานวีเนียร์ตัวจริงประมาณ 10-14 วัน ทันตแพทย์จะนัดมา recheck หลังจากใช้งาน หากมีปัญหา สามารถปรับแก้ไขได้           

APEX Dental Center เราดูแลรอยยิ้มของท่านด้วยความใส่ใจและผ่านการออกแบบให้มีรอยยิ้มที่สวย สดใส สร้างความมั่นใจและบุคลิกภาพที่ดี ด้วยระบบดิจิตอล Digital Smile Design (DSD) ทำให้การทำวีเนียร์เป็นเรื่องง่ายๆ เห็นผลการรักษาก่อนเริ่มการรักษา โดยอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมเพื่อความงาม ผศ.ทพ.สมเกียรติ อิ่มพลี

APEX Dental Center ให้บริการทันตกรรมมากว่า 25 ปี ภายใต้ชื่อ คลินิกทันตกรรมพร้อมใจ ให้บริการทันตกรรมจัดฟันภายใต้มาตรฐาน JCI (ที่สาขาเพลินจิต) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของการให้บริการทางการแพทย์ในระดับสากล ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน คลินิกทันตกรรมเดินทางสะดวก มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาเพลินจิต สาขาทองหล่อ และสาขาภูเก็ต

ปรึกษาการจัดฟันที่ APEX Dental Center

สาขาเพลินจิต โทร. 062-6623000

สาขาทองหล่อ โทร. 081-9409974

สาขาภูเก็ต โทร. 099-2877451

Inbox : m.me/apexdentalcenter
Line@ : http://line.me/ti/p/%40apexdentalcenter