การดมยาโดยวิสัญญีแพทย์มีความสำคัญอย่างไรในการศัลยกรรมดูดไขมัน

กระบวนการและขั้นตอนสำหรับการผ่าตัดที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากการผ่าตัดใหญ่จำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อเป็นตัวช่วยในเรื่องของการระงับความรู้สึกในขณะที่ทำการผ่าตัด การดูดไขมันก็เช่นกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญของการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์จึงจำเป็นอย่างมากเพื่อช่วยระวังและประคับประคองสภาวะต่าง ๆ ของร่างกายในขณะที่เราทำการผ่าตัด

กระบวนการและขั้นตอนสำหรับการผ่าตัดที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เนื่องจากการผ่าตัดใหญ่จำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อเป็นตัวช่วยในเรื่องของการระงับความรู้สึกในขณะที่ทำการผ่าตัด การดูดไขมันก็เช่นกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญของการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์จึงจำเป็นอย่างมากเพื่อช่วยระวังและประคับประคองสภาวะต่าง ๆ ของร่างกายในขณะที่เราทำการผ่าตัด

ประเภทยาที่ใช้ระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัด

  • ยาระงับประสาท หรือระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ( General Anesthesia ) โดยการให้ยาในลักษณะนี้จะเป็นการใช้ยาระงับความรู้สึกเพื่อให้ผู้ที่ได้เข้ารับการรักษาสำหรับการผ่าตัดนั้นไม่รู้สึกตัวในขณะที่ได้ทำการผ่าตัด ซึ่งข้อจำกัดและข้อดีของการใช้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป คือ ใช้ได้กับการผ่าตัดที่นานหลายชั่วโมง อีกทั้งยังควบคุมความรู้สึกในขณะผ่าตัดได้ดีโดยผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดไม่ต้องกังวลว่าจะตื่นก่อนระยะเวลาในการผ่าตัด และยังควบคุมความดันของเลือดไม่ให้ต่ำไปจากเดิม
  • ยาระงับประสาท หรือระงับความรู้สึกแบบเฉพาะส่วน ( Regional Anesthesia ) จะใช้สำหรับฉีดเฉพาะส่วนเพื่อระงับความรู้สึกของคนไข้ที่จะทำการผ่าตัดเฉพาะส่วนนั้น ๆ ซึ่งข้อดีคือคนไข้จะยังรู้สึกตัวในขณะที่ทำการผ่าตัด และแพทย์ยังสามารถสังเกตอาการ และประเมินความรู้สึกในขณะที่ทำการผ่าตัดได้ อีกทั้งยังรบกวนระบบทางเดินหายได้น้อยกว่าการใช้ยาระงับประสาทแบบทั่วไป

โดยขั้นตอนก่อนทำการผ่าตัด วิสัญญีแพทย์จึงจำเป็นต้องประเมินและตรวจเช็คร่างกายอย่างละเอียด เพราะสิ่งสำคัญที่จำเป็นมากที่สุดรองลงมาจากศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดในหัตถการนั้นโดยตรงก็คือวิสัญญีแพทย์นั่นเองค่ะ ซึ่งหน้าที่ในการควบคุมและวางแผนเกี่ยวกับการใช้ยาในขณะผ่าตัด วิสัญญีแพทย์จะอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้ตลอดระยะเวลาในการผ่าตัดเพื่อตรวจเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต และเช็คระดับออกซิเจนเพื่อเฝ้าระวังความผิดปกติของร่างกายโดยไม่ให้เกิดอันตรายต่อตัวคนไข้ในระหว่างทำการผ่าตัด และเวลาต่อมาเมื่อคนไข้ได้รับการผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย วิสัญญีแพทย์ก็จะยังคอยเฝ้าสังเกตอาการในขณะที่คนไข้ยังไม่ได้สติอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อติดตามอาการอีกระยะในกรณีที่คนไข้ยังมีอาการปวด และยังไม่ได้สติกลับคืนมามากพอค่ะ

 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศัลยกรรมความงามเอเพ็กซ์

Call : 088-870-0039 , 088-870-0016

Line : @apexsurgery

Click http://line.me/ti/p/%40APEXsurgery