ศูนย์ทันตกรรม Apex Dental Smile Studio ให้บริการทางทันตกรรมเพื่อแก้ปัญหาฟันต่างๆ เช่น ฟันเก ฟันเหลือง รูปร่างฟันไม่สวย และปัญหาฟันอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ และชื่อเสียงด้านทันตกรรมอันยาวนานกว่า 25 ปี (พร้อมใจคลีนิค) ให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยทันตแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มากด้วยประสบการณ์ในแต่ละด้าน
Apex Dental Smile Studio คำนึงถึงความสำคัญของ"รอยยิ้ม"ของแต่ละบุคคล จึงรักษาปัญหาฟันด้วยการออกแบบรอยยิ้ม ด้วยนวัตกรรม Dental Smile Design (DSD) เพื่อให้ฟันของคุณ สร้างรอยยิ้มที่สวยงามโดดเด่น เสริมสร้างความมั่นใจ และความประทับใจ อย่างที่คุณปรารถนา โดยทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาฟัน พร้อมปรับรูปฟัน ด้วยโปรแกรมออกแบบรอยยิ้มที่คุณสามารถเห็นผลของการรักษา ก่อนการรักษาจริง แล้วจึงกำหนดเป็นแผนการรักษา ด้วยนวัตกรรมทางทัตกรรมอันทันสมัย ปลอดภัยสูงสุด

บริการทางทันตกรรม Smile makeovers เป็นการรักษาขั้นพื้นฐานทางทันตกรรม เพื่อแก้ปัญหาฟันต่างๆ เช่น

*การอุดฟัน Filling
*การฟอกสีฟัน Zoom whitening
*ทันตกรรมวีเนียร์ ออกแบบรอยยิ้มด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Veneers Dental Smile Design (DSD)
*จัดฟันแบบใส Invisalign
*ทันตกรรมปักรากเทียม Dental Implant
*เลเซอร์เงือกชมพู Laser Gum Depigmentation
*ตัดเหงือกด้วยเลเซอร์ Laser Gingivectomy

สอบถามเพื่อทำการนัดหมาย เพื่อปรึกษาทันตแพทย์
• สาขาเพลินจิต
• ทองหล่อ
• รังสิต
โทร. 0888-7000-52

Promotion

ZOOM! TEETH WHITENING เทคโนโลยีฟอกฟันขาว ใน 45 นาที

dental Knowledge

Apex Departments